Viešoji politika ir vadyba

Studijų programos kryptis
Politikos mokslai
Valstybinis kodas
6121JX061
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. 
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 834 € už semestrą, ištęstinės - 556 € už semestrą (2020 m.)

Domina valstybės valdymas nuo A iki Z? Patinka tyrinėti viešąjį politikų gyvenimą, jų priimamus sprendimus ir save įsivaizduoji, kaip galėtum pagerinti ir efektyviau valdyti tam tikrus politinius procesus? Tuomet viešosios politikos ir vadybos studijos kaip tik Tau!

Programos tikslas

Viešosios politikos ir vadybos studijos skirtos parengti analitiškai mąstančius, plačios erudicijos viešosios politikos specialistus, galinčius teorines žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti viešosios politikos analizės, politikos formavimo, politikos sprendimų priėmimo procesuose, politikos įgyvendinime Lietuvoje, užsienio valstybėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose. Šių studijų metu, turėsi galimybę išmokti analitiškai ir kritiškai vertinti Lietuvos ir užsienio politinę komunikaciją. Taip pat galėsi kurti įvairias politinių procesų strategijas, o dėstytojai-ekspertai yra pasirengę pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi apie politikos įgyvendinimą Lietuvoje, užsienio valstybėse, Europos Sąjungos institucijose bei tarptautinėse organizacijose.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus;
  • suprasti, kaip yra kuriama politinė komunikacija;
  • rasti tinkamus sprendimus, padedančius efektyviai valdyti politinius procesus;
  • rinkti ir analizuoti informaciją, padedančią prognozuoti politines strategijas;
  • pritaikyti studijų metu įgytas viešosios politikos ir vadybos žinias įvairiose gyvenimo srityse;
  • orientuotis nuolat besikeičiančioje globalioje politinėje aplinkoje.

Karjeros perspektyvos

Sėkmingą karjerą galima vystyti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, todėl Tu gali būti: valstybės tarnautojas, politikas, žurnalistas, įvairių tarptautinių  ir kitų organizacijų darbuotojas. Programos absolventai gali dirbti:

  • ministerijose;
  • įvairiose valstybinėse įstaigose;
  • kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje;
  • politinių partijų ar visuomeninių organizacijų veikloje.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

66

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Politologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

24

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos tapatybė

6

Lyderystė

6

Politinės ideologijos (anglų kalba)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

ES politinė sistema

6

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Pasaulio ekonomika

6

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Gerovės valstybės modeliai

6

Kursinis darbas

6

Politinė komunikacija

6

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Vystymosi politika

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika ir diplomatija

6

Lygių galimybių politika

6

Regionų politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Praktika

15

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Filosofija

6

Politologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

2 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Lietuvos politinė sistema

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Pasaulio ekonomika

6

Viešosios teisės pagrindai

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Kursinis darbas

6

Tarptautinė politika

6

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

42

5 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

ES politinė sistema

6

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos tapatybė

6

Lyderystė

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Gerovės valstybės modeliai

6

Vystymosi politika

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

4 KURSAS

33

7 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Politinė komunikacija

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Lietuvos užsienio politika ir diplomatija

6

Regionų politika

6

8 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Praktika

15

5 KURSAS

15

9 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama