Viešoji politika ir vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Viešoji politika ir vadyba

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6121JX061
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. 
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1352 € už semestrą, ištęstinės - 901 € už semestrą (2022 m.)

Matai problemas įvairiose viešojo gyvenimo srityse ir norėtum sužinoti, kaip galima jas išspręsti? Nori suprasti gerokai daugiau ir giliau apie valstybės valdymą? O gal norėtum ir pats tapti tuo, kuris valstybės problemas sprendžia?  Tada šios studijos Tau!

Programos tikslas

Viešosios politikos ir vadybos studijos skirtos parengti parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius analizuoti, kritiškai vertinti ir siūlyti įrodymais pagrįstus problemų sprendimus. Programos tikslas rengti specialistus, galinčius teorines žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti viešosios politikos analizės, politikos formavimo, politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose Lietuvoje, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus;
  • suprasti viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
  • formuoti siūlymus viešosios politikos problemoms spręsti;
  • suprasti politinės komunikacijos procesus;
  • pritaikyti teorines ir praktines žinias skirtingose veiklose.

Karjeros perspektyvos

Sėkmingą karjerą galima vystyti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose dėl įgyjamų žinių universalumo ir itin plataus pritaikymo, todėl Tu gali būti: valstybės tarnautojas, politikas, žurnalistas, įvairių tarptautinių  ir kitų organizacijų darbuotojas. Programos absolventai gali dirbti:

  • ministerijose;
  • įvairiose valstybinėse įstaigose;
  • kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje;
  • politinėse partijose ar visuomeninėse organizacijose;
  • žiniasklaidoje.

Turi klausimų, susijusių su studijų programos turiniu? Reikia patarimo? Registruokis individualiai konsultacijai dėl šių studijų su programos vadove lekt. Rima Urbonaite!

Programos veidai, įvykiai ir aktualijos

Viskas čia

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

66

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Politologijos įvadas

6

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo pagrindai

6

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

24

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Vadyba

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos tapatybė

6

Lyderystė

6

Politinės ideologijos (anglų kalba)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Politinė ekonomija

6

ES politinė sistema

6

Tarptautinė politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

Šiuolaikiniai socialiniai judėjimai

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešosios politikos analizė

6

Organizacinė elgsena

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Politinė komunikacija

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Gerovės valstybės modeliai

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Vystymosi politika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Studijų įvadas

3

Politologijos įvadas

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Viešojo administravimo pagrindai

6

Filosofija

6

2 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Lietuvos politinė sistema

6

Vadyba

6

Studijų įvadas

3

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešosios teisės pagrindai

6

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešosios politikos analizė

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Politinė ekonomija

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

36

5 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

ES politinė sistema

6

Organizacinė elgsena

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

Šiuolaikiniai socialiniai judėjimai

6

6 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Gerovės valstybės modeliai

6

Politinė komunikacija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Europos tapatybė

6

Lyderystė

6

Politinės ideologijos (anglų kalba)

6

4 KURSAS

39

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Vystymosi politika

6

8 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Praktika

15

5 KURSAS

15

9 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos

Studijos vyksta sesijomis (po 2-3 savaitės), dažniausiai nuo 14.30 val. Sesijos pradžioje paskaitos ir seminarai 1-1,5 savaitės organizuojami universitete, o likę užsiėmimai nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai