Konsultacija ir informacija

+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

Studentų priėmimas  yra baigtas. Lauksime Jūsų kitais metais.

Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu priemimas@mruni.eu

Studentų priėmimo datos

•    Pagrindinis priėmimo I etapas nuo birželio 10 d. iki liepos 6 d.
•    Kviečiamųjų sąrašai skelbiami liepos 9 d.
•    Patikslinti kviečiamųjų sąrašai skelbiami liepos 15 d.
•    Papildomas priėmimo etapas nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 26 d.
•    Papildomo priėmimo kviečiamųjų sąrašai skelbiami iki rugpjūčio 28 d.

Papildomas priėmimas

Bendroji dalis

•    Pretenduoti gali asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas. Taip pat turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigusiems atitinkamos studijų krypties papildomas studijas.
•    Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos.
•    Galima pretenduoti į likusias valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijas.
•    Priėmimas vykdomas konkurso tvarka.

Kaip įstoti?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-08-19 iki 2020-08-26, iki 15 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti iki 2020-08-28, 12 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;

 Studijų programa arba specializacija


Studijų
trukmė   
 Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL
 I  
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Verslo sistemų ekonomika -
2Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Finansų valdymas   -2 Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija)
-2Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
Tarptautinė prekyba   -2 Verslo vadybos  magistras (Verslo krypties)
Veiklos auditas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Logistikos vadyba -2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Logistikos vadyba  (anglų k.)
1,5-Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Elektroninio verslo vadyba1,5- Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)1,5-
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Kibernetinio saugumo valdymas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
1-
Verslo administravimo  magistras (MBA)
Sveikatos politika ir vadyba  1,52Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Sveikatos politika ir vadyba (dalis studijų Alytuje)
-2Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Tarptautinė politika ir ekonomika-2Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Turizmo sektoriaus valdymas  -2Verslo vadybos magistras (Turizmo ir poilsio krypties)
 Projektų vadyba (bendradarbiaujant su Projektų vadybos institutu (PMI Lithuania Chapter)  ir DXC Technology) 1,52Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Sporto industrijų vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)
-2Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (Vilniuje)
1,52Viešojo administravimo magistras
Viešojo administravimo programos specializacijos


Švietimo ir mokslo politika ir vadyba -2Viešojo administravimo magistras
Lyderystė ir pokyčių vadyba  1,52 Verslo vadybos magistras (Žmonių išteklių vadybos krypties)
Teisės mokykla  
Administracinė teisė  - 2 Teisės magistras **
Civilinė ir verslo teisė1,52Teisės magistras
Darbo teisė  -2Teisės magistras**
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)jungtinė su Savojos universitetu  2- Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) jungtinė su Bordo universitetu  1,5-Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Mediacija -2Teisės magistras**
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje)  1,52Teisės magistras
Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Kaune)
-2Teisės magistras
Tarptautinė teisė   -
2
Teisės magistras**
Tarptautinė teisė  (anglų k.)1,5-Teisės magistras**
Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)1-Teisės magistras LL.M.***
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-2Teisės magistras**
Teisė ir policijos veikla*-2Teisės magistras**
Ikiteisminis procesas  (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija) -2Teisės magistras**
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas  
Edukacinių technologijų valdymas -2  Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija) -2 Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetu1,5-
Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) 
Socialinis darbas (Vilniuje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
 Vaiko teisių apsauga (Vilniuje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
 Vaiko teisių apsauga (Kaune)
-2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Teisės edukologija (dalis studijų Marijampolėje)
- 2Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Taikomoji kriminalinė psichologija 2 -
Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Verslo psichologija2-
Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Komunikacija ir kūrybinės technologijos-
2
Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Viešųjų ryšių vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* - į teisės ir policijos veiklos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar valstybės tarnautojai (specializacijai ikiteisminis tyrimas – netaikoma).
**- asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo, prokuroro, advokato ir pan. pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
*** - įgiję teisės LL.M magistro laipsnį, pagal šiuo metų galiojančius teisės aktus negalės pretenduoti į teisėjo, prokuroro, advokato ir pan. pareigas.
 


Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas.

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

2019 m. žemiausi konkursiniai balai pagal studijų kryptis (rasite čia)

Kas gali pretenduoti

Kokio pasirengimo asmenys priimami
2 lentelė
Kokio pasirengimo asmenysĮ kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasLogistikos vadyba,  Projektų vadyba
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasSporto industrijų vadyba, Tarptautinė prekyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba, Elektroninio verslo vadyba, Lyderystė ir pokyčių valdyba, Kibernetinio saugumo valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomas studijasViešasis administravimas (specializacijos: Švietimo ir mokslo politika ir vadyba)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę komunikacijos arba viešojo administravimo krypties papildomas studijasKomunikacija ir kūrybinės technologijos, Viešųjų ryšių vadyba
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo krypčių papildomas studijasFinansų valdymas, Verslo apskaita, Verslo sistemų ekonomika
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, politikos mokslų krypčių papildomas studijasSveikatos politika ir vadyba
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomas studijasSocialinis darbas, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.), Vaiko teisių apsauga
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomas studijasEdukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba teisės krypties papildomas studijasAdministracinė teisė, Aplinkosaugos teisė, Darbo teisė, Mediacija, Teisė (specializacijos: Tarptautinė teisė, Tarptautinė teisė (anglų k.)), Teisė ir policijos veikla, Ikiteisminis procesas, Sveikatos teisė LL.M.
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.), ES teisė ir valdymas (anglų k.), Teisė (specializacijos: Baudžiamoji teisė ir kriminologija), Civilinė ir verslo teisė
Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijasTaikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijas.
- motyvacinis laiškas;
- bus vykdomas motyvacinis pokalbis, (plačiau)
 Verslo administravimas (anglų k.)

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu. Nuo 2020 08 19 iki 2020 08 26, 15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
2020 08 28, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 08 28, 13.00 val. iki 2020 08 30, iki 18.00 valandos

Priėmimo vykdymas

•    Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.
•    Stojantysis prašyme, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, nurodoma kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
•    Kviečiamųjų sąrašai skelbiami MRU ir tinklalapio puslapyje. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
•    Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į magistrantūros studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•    prašymą (prašymo formą rasite čia (PDF) čia (Word);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    aukštąjį koleginį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. Kartu pateikiamas ir papildomų studijų pažymėjimas.
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos (20 eurų arba 25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos
atsiunčiama).

•    Stojant į teisės ir policijos veiklos papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas.
•    2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventai siunčia elektroniniu paštu (priemimas@mruni.eu) užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia (PDF) čia (Word)) ir kitų reikalingų dokumentų skanuotes. Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu. Prašymas turi būti užpildytas tvarkingai, įrašai įskaitomi.

Stojančiųjų dokumentai priimami nuo rugpjūčio 19 d. el.paštu:
•    Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.
 
•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Studijų sutarties pavyzdžiai (VF - čia, VNF - čia
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija - čia).

 

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitų rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka mokama atsižvelgiant į pageidavimų skaičių. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikšta nuo vieno iki keturių pageidavimų, 25 Eur, jei pareikšta nuo penkių iki aštuonių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą
Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
 •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
•    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
•    Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
•    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1995 metais arba vėliau, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Studijų kaina

2020 metų studijų kaina yra paskelbta čia 

Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kita

Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

Prašymo forma, norintiems nutraukti studijų sutartį (rasite čia)

Prašymo forma, norintiems koreguoti programų eiliškumą ar įrašyti naujus.Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas (rasite čia)


Pagrindinis  priėmimas (baigėsi)

Bendroji dalis

•    Pretenduoti gali asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas. Taip pat turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigusiems atitinkamos studijų krypties papildomas studijas.
•    Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos.
•    Galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijas.
•    Priėmimas vykdomas konkurso tvarka.

Kaip įstoti?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-06-10 iki 2020-07-06, iki 18 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti 2020-07-09, iki 12 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;
•    Visas priėmimo taisykles rasite čia .

 Studijų programos bei formos, į kurias galima pretenduoti

Studijų programa arba specializacija


Studijų
trukmė   
 Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Finansų rinkos   1,5 - Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Finansų rinkos (anglų k.)
1,5-Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Verslo sistemų ekonomika -
2Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Finansų valdymas   -2 Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija)
-2Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
Tarptautinė prekyba   -2 Verslo vadybos  magistras (Verslo krypties)
Veiklos auditas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Logistikos vadyba -2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Logistikos vadyba  (anglų k.)
1,5-Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Elektroninio verslo vadyba1,5- Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)1,5-
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Kibernetinio saugumo valdymas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Socialinių technologijų valdymas (anglų k.)
2-Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)  
Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.)2-
Informatikos mokslų  magistras
Verslo ir taikomoji informatika (anglų k.)2- Informatikos mokslų  magistras
Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
1-
Verslo administravimo  magistras (MBA)
Krepšinio verslo administravimas (anglų k.) (MBA) (Verslo administravimo specializacija)1- Verslo administravimo  magistras (MBA)
Viešojo valdymo fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba  1,52Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Sveikatos politika ir vadyba (dalis studijų Alytuje)
-2Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Tarptautinė politika ir ekonomika-2Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Turizmo sektoriaus valdymas  -2Verslo vadybos magistras (Turizmo ir poilsio krypties)
 Projektų vadyba (bendradarbiaujant su Projektų vadybos institutu (PMI Lithuania Chapter)  ir DXC Technology) 1,52Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Sporto industrijų vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Viešasis administravimas (anglų k.) 1,5- Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)
-2Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (Vilniuje)
1,52Viešojo administravimo magistras
Viešojo administravimo programos specializacijos


Nepaprastųjų situacijų valdymas
-2Viešojo administravimo magistras
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba   -2Viešojo administravimo magistras
Švietimo ir mokslo politika ir vadyba -2Viešojo administravimo magistras
Projektų vadyba viešajame sektoriuje   -2Viešojo administravimo magistras
Lyderystė ir pokyčių vadyba  1,52 Verslo vadybos magistras (Žmonių išteklių vadybos krypties)
Mykolo Romerio teisės mokykla  
Administracinė teisė  - 2 Teisės magistras **
Civilinė ir verslo teisė1,52Teisės magistras
Darbo teisė  -2Teisės magistras**
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)jungtinė su Savojos universitetu  2- Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) jungtinė su Bordo universitetu  1,5-Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Mediacija -2Teisės magistras**
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje)  1,52Teisės magistras
Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Kaune)
-2Teisės magistras
Mokesčių ir finansų teisė  -2Teisės magistras**
Tarptautinė teisė   -
2
Teisės magistras**
Tarptautinė teisė  (anglų k.)1,5-Teisės magistras**
Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.)
1,5-Teisės magistras**
Mediacija LL.M. (anglų k.)
1-Teisės magistras LL.M. ***
Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)1-Teisės magistras LL.M.***
Sveikatos teisė, LL.M.1-Teisės magistras LL.M.***
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-2Teisės magistras**
Teisė ir policijos veikla*-2Teisės magistras**
Ikiteisminis procesas  (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija) -2Teisės magistras**
Edukologijos ir socialinio darbo institutas  
Edukacinių technologijų valdymas -2  Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija) -2 Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetu1,5-
Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) 
Socialinis darbas (Vilniuje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
 Vaiko teisių apsauga (Vilniuje)
-
2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
 Vaiko teisių apsauga (Kaune)
-2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Teisės edukologija (dalis studijų Marijampolėje)
- 2Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Psichologijos institutas  
Taikomoji kriminalinė psichologija 2 -
Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Verslo psichologija2-
Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Verslo psichologija (anglų k.)
2- Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Komunikacijos institutas  
Komunikacija ir kūrybinės technologijos-
2
Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Viešųjų ryšių vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* - į teisės ir policijos veiklos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar valstybės tarnautojai (specializacijai ikiteisminis tyrimas – netaikoma).
**- asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo, prokuroro, advokato ir pan. pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
*** - įgiję teisės LL.M magistro laipsnį, pagal šiuo metų galiojančius teisės aktus negalės pretenduoti į teisėjo, prokuroro, advokato ir pan. pareigas.
 


Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas.

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

2019 m. žemiausi konkursiniai balai pagal studijų kryptis (rasite čia)

2020 m. valstybės finansuojamų vietų paskirstymo projektas pagal studijų programas bei formas (rasite čia).

Kas gali pretenduoti

Kokio pasirengimo asmenys priimami
2 lentelė
Kokio pasirengimo asmenysĮ kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasLogistikos vadyba,  Projektų vadyba, Socialinių technologijų valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasSporto industrijų vadyba, Tarptautinė prekyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba, Elektroninio verslo vadyba, Lyderystė ir pokyčių valdyba, Kibernetinio saugumo valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomas studijasViešasis administravimas (specializacijos: Nepaprastųjų situacijų valdymas, Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba, Švietimo ir mokslo politika ir vadyba, Projektų vadyba viešajame sektoriuje)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę komunikacijos arba viešojo administravimo krypties papildomas studijasKomunikacija ir kūrybinės technologijos, Viešųjų ryšių vadyba
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo krypčių papildomas studijasFinansų rinka, Finansų valdymas, Verslo apskaita, Verslo sistemų ekonomika
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, politikos mokslų krypčių papildomas studijasSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomas studijasSocialinis darbas, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.), Vaiko teisių apsauga
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomas studijasEdukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba teisės krypties papildomas studijasAdministracinė teisė, Aplinkosaugos teisė, Darbo teisė, Mediacija, Teisė (specializacijos: Mokesčių ir finansų teisė, Tarptautinė teisė, Tarptautinė teisė (anglų k.)), Teisė ir policijos veikla, Ikiteisminis procesas, Mediacija LL.M, Sveikatos teisė LL.M, Teisė ir technologijos LL.M.
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.), ES teisė ir valdymas (anglų k.), Teisė (specializacijos: Baudžiamoji teisė ir kriminologija, Teisė, technologijos ir verslas), Civilinė ir verslo teisė
Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijasTaikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijas.
- motyvacinis laiškas;
- bus vykdomas motyvacinis pokalbis, (plačiau)
 Verslo administravimas (anglų k.)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo krypčių papildomas studijas.
- bus vykdomas motyvacinis pokalbis.
Krepšinio verslo administravimas (anglų k.)

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu. Nuo 2020 06 10 iki 2020 07 06, 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2020 07 09, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 07 09, 13.00 val. iki 2020 07 12, iki 15.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2020 07 15, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2020 07 15, 13.00 val. iki 2020 07 17, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
Nuo 2020 07 17 iki 2020 07 24, 15.00 valandos

Priėmimo vykdymas

•    Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.
•    Stojantysis prašyme, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, nurodoma kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
•    Kviečiamųjų sąrašai po I ir II turų skelbiami MRU ir tinklalapio puslapyje adresu (rasite čia). Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
- Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios. Negavus naujo kvietimo išlieka ta pati patvirtinta sutartis.
- Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
- Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
- II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
- Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į magistrantūros studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•    prašymą (prašymo formą rasite čia (PDF) čia (Word);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    aukštąjį koleginį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. Kartu pateikiamas ir papildomų studijų pažymėjimas.
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos (20 eurų arba 25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos
atsiunčiama).

•    Stojant į teisės ir policijos veiklos papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas.
•    2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventai siunčia elektroniniu paštu (priemimas@mruni.eu) užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia (PDF) čia (Word)) ir kitų reikalingų dokumentų skanuotes. Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu. Prašymas turi būti užpildytas tvarkingai, įrašai įskaitomi.

Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 10 d. el.paštu:
•    Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.
 
•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Studijų sutarties pavyzdžiai (VF - čia, VNF - čia
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija - čia).
,. 

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitų rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka mokama atsižvelgiant į pageidavimų skaičių. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikšta nuo vieno iki keturių pageidavimų, 25 Eur, jei pareikšta nuo penkių iki aštuonių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą
Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
 •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
•    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
•    Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
•    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1995 metais arba vėliau, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Studijų kaina

2020 metų studijų kaina yra paskelbta čia 

Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kita

Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

Prašymo forma, norintiems nutraukti studijų sutartį (rasite čia)

Prašymo forma, norintiems koreguoti programų eiliškumą ar įrašyti naujus.Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas (rasite čia)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747