Kviečiamųjų sąrašai

Priėmimo įforminimas ir Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS IR SUTARTIES PATVIRTINIMAS

Pagalba patvirtinant studijų sutartį (rasite čia)

STOJANTIEMS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (MAGISTRANTŪRĄ) 

2017 m. kviečiamųjų studijuoti sąrašai per papildomą priėmimą:

 • Į antrąją studijų pakopą (magistrantūrą) (2017-07-20, 13.00 val.) (nuoroda)

•    Kviečiamieji studijuoti per papildomą priėmimą turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą. 2017 m. patikslinti kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami (II turas):

 • Į antrąją studijų pakopą (magistrantūrą) (2016-07-12, 13.00 val.) (nuoroda)
   II turas
 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.
 •   Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta I turo metu sutartis automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
 • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
 • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
  Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.


STOJANTIEMS Į PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS IR TURINTIEMS KOLEGINĮ IŠSILAVINIMĄ

2017 m. kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami (I turas):

 • Į papildomąsias studijas (2017-07-07, 13.00 val.) (nuoroda)

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą.
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
•    Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija el.paštu priemim@mruni.eu . Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

2017 m. patikslinti kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami (II turas):

 • Į papildomąsias studijas (2017-07-12, 13.00 val.) (nuoroda)

II turas
 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.

 • Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta I turo metu sutartis automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
 • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
 • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
  Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.

STOJANTIEMS Į LAIPSNIO NESUTEIKIANČIAS PEDAGOGIKOS STUDIJAS

2017 m. kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami (I turas):

 • Į PEDAGOGIKOS studijas (2017-07- 07, 13.00 val.) (nuoroda)

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą.
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
•    Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija el.paštu priemim@mruni.eu . Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

2017 m. patikslinti kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami (II turas):

 • Į PEDAGOGIKOS studijas (2017-07-12, 13.00 val.) (nuoroda)

II turas
 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.

 • Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta I turo metu sutartis automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
 • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
 • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
  Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.