Kita informacijaAKTUALU

I turas

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą ir patvirtinti norą dalyvauti II ture. Patvirtinimas vyks pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu. .
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.

Dalis programų arba viena iš studijų formų nesusidarė, kadangi įvykus konkursui stojančiųjų, kurie galėtų pretenduoti pagal savo prioritetus buvo mažiau negu 10 (tokiu atveju programos nerentabilios).

I. Studijų programos bei formos (2019-07-04)


Studijų programa arba specializacija

Studijų
forma

NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Finansų rinkos  konk. -
Finansų rinkos (anglų.k) nesusi. -
Verslo sistemų ekonomika- nesusi.
Finansų valdymas  -konk.
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija-konk.
Muitinė tarptautinėje prekyboje   -konk.
Veiklos auditas -konk.
Logistikos vadyba -konk.
Elektroninio verslo vadybakonk.-
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)nesusi.-

Kibernetinio saugumo valdymas-konk.
Socialinių technologijų valdymas (anglų k.)
nesusi.-
Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.)
nesusi.-
Verslo ir taikomoji informatika (anglų k.)nesusi.-

Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konk.-

Viešojo valdymo fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba  konk.konk.
Tarptautinė politika ir ekonomikakonk.-
Turizmo sektoriaus valdymas  -konk.
Strateginio organizacijų valdymo programos specializacija


 Projektų vadyba nesusi.konk.
Sporto industrijų vadyba-konk.
Viešasis administravimas (Klaipėdoje)
-nesusi.
Viešasis administravimas (Utenoje)
-konk.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konk.konk.
Viešojo administravimo programos specializacijos


Nepaprastųjų  situacijų valdymas -nesusi.
Aplinkosaugos administravimas  -nesusi.
Projektų vadyba viešajame sektoriuje 
-nesusi.
Švietimo ir mokslo politika ir vadyba-konk.
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konk.konk.
Mykolo Romerio teisės mokykla
Administracinė teisė  - konk.
Darbo teisė  -konk.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)
konk.-
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.)
nesusi.-
Mediacija -konk.
Teisės programos specializacijos


Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.) nesusi. -
Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
konk.konk.
Tarptautinė teisė 
-konk.
Mokesčių ir finansų teisė
-nesusi.
Tarptautinė teisė (anglų k.)  konk.-
Civilinė ir verslo teisė  konk.konk.
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konk.
Teisė ir policijos veikla*-konk.
Teisės ir policijos veiklos programos specializacija


Ikiteisminis procesas  -konk.
Edukologijos ir socialinio darbo institutas  
Edukacinių technologijų valdymas-konk. 
Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija


Karjeros valdymas 
-konk.
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)konk.-

Socialinis darbas (Vilniuje)
-
konk.
Socialinis darbas (Utenoje)
-
konk.
 Vaiko teisių apsauga-
konk.
Socialinė demografija  nesusi.-

Psichologijos institutas  
Taikomoji kriminalinė psichologija nesusi. -

Verslo psichologijakonk.-

Komunikacijos institutas  
Komunikacija ir kūrybinės technologijoskonk.
-

Viešųjų ryšių vadyba-konk.
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.


II turas

 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.
 •   Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta sutartis  I turo metu automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
 • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
 • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu
  Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.
 • Priėmimo įforminimas vyks patvirtinant studijų sutartį (II ture) elektroniniu būdu.

Studijų programos bei formos (II turas)


I. Studijų programos bei formos(2019-07-10)


Studijų programa arba specializacija

Studijų
forma

NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Finansų rinkos  konk. -
Finansų valdymas  -konk.
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija-konk.
Muitinė tarptautinėje prekyboje   -konk.
Veiklos auditas -konk.
Logistikos vadyba -konk.
Elektroninio verslo vadybakonk.-
Kibernetinio saugumo valdymas-konk.
Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konk.-

Viešojo valdymo fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba  konk.konk.
Tarptautinė politika ir ekonomikakonk.-
Turizmo sektoriaus valdymas  -konk.
Strateginio organizacijų valdymo programos specializacija


 Projektų vadyba nesusi.konk.
Sporto industrijų vadyba-konk.
Viešasis administravimas (Utenoje)
-konk.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konk.konk.
Viešojo administravimo programos specializacijos


Švietimo ir mokslo politika ir vadyba-konk.
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konk.konk.
Mykolo Romerio teisės mokykla
Administracinė teisė  - konk.
Darbo teisė  -konk.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)
konk.-
Mediacija -konk.
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
konk.konk.
Tarptautinė teisė 
-konk.
Tarptautinė teisė (anglų k.)  konk.-
Civilinė ir verslo teisė  konk.konk.
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konk.
Teisė ir policijos veikla*-konk.
Teisės ir policijos veiklos programos specializacija


Ikiteisminis procesas  -konk.
Edukologijos ir socialinio darbo institutas  
Edukacinių technologijų valdymas-konk. 
Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija


Karjeros valdymas 
-konk.
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)konk.-

Socialinis darbas (Vilniuje)
-
konk.
Socialinis darbas (Utenoje)
-
konk.
 Vaiko teisių apsauga-
konk.
Psichologijos institutas  
Verslo psichologijakonk.-

Komunikacijos institutas  
Komunikacija ir kūrybinės technologijoskonk.
-

Viešųjų ryšių vadyba-konk.
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
 
Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus.
Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu
Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.

Studijų programos bei formosI. Papildomo priėmimo  į VF vietas konkursinės eilės (2019-07-24)

 1 lentelė

Tarptautinė politika ir ekonomika
-

Registracijos numerisKonkursinis balasStatusas
50801 15,38 Kviečiamas studijuoti
50007 14,62
50580 13,71
50782 13,12
50779 11,98

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747