Kita informacijaAKTUALU

I turas

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą ir patvirtinti norą dalyvauti II ture. Patvirtinimas vyks pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu. .
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.

Dalis programų arba viena iš studijų formų nesusidarė, kadangi įvykus konkursui stojančiųjų, kurie galėtų pretenduoti pagal savo prioritetus buvo mažiau negu 10 (tokiu atveju programos nerentabilios ir priėmimas į jas toliau neorganizuojamos).

I. Valstybės finansuojamų vietų konkursinės eilės pagal studijų programas bei formas (2020-07-09)

Studijų programa arba specializacija


   

 NL
   I
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Finansų rinkos   nesusid. -
Verslo sistemų ekonomika -
konkurs. 
Finansų valdymas   -konkurs.
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija)
-konkurs.
Tarptautinė prekyba   -konkurs.
Veiklos auditas-konkurs.
Logistikos vadyba -konkurs.
Logistikos vadyba  (anglų k.)
konkurs.-
Elektroninio verslo vadybakonkurs.-
Kibernetinio saugumo valdymas-konkurs.
Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konkurs.-

Sveikatos politika ir vadyba  konkurs.konkurs.
Sveikatos politika ir vadyba (dalis studijų Alytuje)
-konkurs.
Tarptautinė politika ir ekonomika-nesusid.
Turizmo sektoriaus valdymas  -konkurs.
 Projektų vadyba (bendradarbiaujant su Projektų vadybos institutu (PMI Lithuania Chapter)  ir DXC Technology) konkurs.konkurs.
Sporto industrijų vadyba-konkurs.
Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)
-konkurs.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konkurs.konkurs.
Viešojo administravimo programos specializacijos


Nepaprastųjų situacijų valdymas
-nesusid.
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba   -nesusid.
Švietimo ir mokslo politika ir vadyba -konkurs.
Projektų vadyba viešajame sektoriuje   -nesusid.
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konkurs.konkurs.
Teisės mokykla  
Administracinė teisė  - konkurs.
Civilinė ir verslo teisėkonkurs.konkurs.
Darbo teisė  -konkurs.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)jungtinė su Savojos universitetu  konkurs.-
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) jungtinė su Bordo universitetu  konkurs.-
Mediacija -konkurs.
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje)  konkurs.konkurs.
Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Kaune)
-konkurs.
Mokesčių ir finansų teisė  -nesusid.
Tarptautinė teisė   -
konkurs. 
Tarptautinė teisė  (anglų k.)konkurs.-
Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.)
nesusid.-
Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)konkurs.-
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konkurs.
Teisė ir policijos veikla-konkurs.
Ikiteisminis procesas  (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija) -konkurs.
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetats  
Edukacinių technologijų valdymas -konkurs.
Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija) -konkurs.
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetukonkurs.-

Socialinis darbas (Vilniuje)
-
konkurs.
Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)
-
konkurs.
 Vaiko teisių apsauga (Vilniuje)
-
konkurs.
 Vaiko teisių apsauga (Kaune)
-konkurs.
Teisės edukologija (dalis studijų Marijampolėje)
- konkurs.
Taikomoji kriminalinė psichologija konkurs. -

Verslo psichologijakonkurs.-

Komunikacija ir kūrybinės technologijos-

Viešųjų ryšių vadyba-konkurs.
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.


II turas

 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.
 •   Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta sutartis  I turo metu automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
 • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
 • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu
  Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.
 • Priėmimo įforminimas vyks patvirtinant studijų sutartį (II ture) elektroniniu būdu.

Studijų programos bei formos (II turas)

I. Studijų programos bei formos (2020-07-15)

I. Valstybės finansuojamų vietų konkursinės eilės pagal studijų programas bei formas (2020-07-15)

Studijų programa arba specializacija


   

 NL
   I
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Verslo sistemų ekonomika -
konkurs. 
Finansų valdymas   -konkurs.
Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija)
-konkurs.
Tarptautinė prekyba   -konkurs.
Veiklos auditas-konkurs.
Logistikos vadyba -konkurs.
Logistikos vadyba  (anglų k.)
konkurs.-
Elektroninio verslo vadybakonkurs.-
Kibernetinio saugumo valdymas-konkurs.
Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konkurs.-

Viešojo valdymo fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba  konkurs.konkurs.
Sveikatos politika ir vadyba (dalis studijų Alytuje)
-konkurs.
Turizmo sektoriaus valdymas  -konkurs.
 Projektų vadyba (bendradarbiaujant su Projektų vadybos institutu (PMI Lithuania Chapter)  ir DXC Technology) konkurs.konkurs.
Sporto industrijų vadyba-konkurs.
Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)
-konkurs.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konkurs.konkurs.
Viešojo administravimo programos specializacijos


Švietimo ir mokslo politika ir vadyba -konkurs.
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konkurs.konkurs.
Teisės mokykla  
Administracinė teisė  - konkurs.
Civilinė ir verslo teisėkonkurs.konkurs.
Darbo teisė  -konkurs.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)jungtinė su Savojos universitetu  konkurs.-
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) jungtinė su Bordo universitetu  konkurs.-
Mediacija -konkurs.
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje)  konkurs.konkurs.
Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Kaune)
-konkurs.
Tarptautinė teisė   -
konkurs. 
Tarptautinė teisė  (anglų k.)konkurs.-
Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)konkurs.-
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konkurs.
Teisė ir policijos veikla-konkurs.
Ikiteisminis procesas  (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija) -konkurs.
Žmogaus ir visuomenės valdymo fakultetas  
Edukacinių technologijų valdymas -konkurs.
Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija) -konkurs.
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetukonkurs.-

Socialinis darbas (Vilniuje)
-
konkurs.
Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)
-
konkurs.
 Vaiko teisių apsauga (Vilniuje)
-
konkurs.
 Vaiko teisių apsauga (Kaune)
-konkurs.
Teisės edukologija (dalis studijų Marijampolėje)
- konkurs.
Psichologijos institutas  
Taikomoji kriminalinė psichologija konkurs. -

Verslo psichologijakonkurs.-

Komunikacijos institutas  
Komunikacija ir kūrybinės technologijos-
konkurs.

Viešųjų ryšių vadyba-konkurs.
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
 
 
Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus.
Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu
Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.

Studijų programos bei formos • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747