Kita informacija


I. Papildomo priėmimo  į VF vietas konkursinės eilės

 1 lentelė


Studijų programa arba specializacija


Studijų forma


NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Elektroninio verslo vadybakonk.eil.-

Teisės fakultetas
Tarptautinė teisė 
konk.eil.-
Mokesčių ir finansų teisė
konk.eil.-
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetukonk.eil.-

Psichologijos institutas
Teisės psichologija konk.eil. -

Verslo psichologijakonk.eil.-

Komunikacijos institutas
Komunikacija ir kūrybinės technologijoskonk.eil.
-

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

AKTUALU

I turas

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą.
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
•    Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija el.paštu priemim@mruni.eu . Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu. 

Dalis programų arba viena iš studijų formų nesusidarė, kadangi įvykus konkursui stojančiųjų, kurie galėtų pretenduoti pagal savo prioritetus buvo mažiau negu 10 (tokiu atveju programos nerentabilios).

I. Studijų programos bei formos

 1 lentelė


Studijų programa arba specializacija


Studijų forma


NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Finansų rinkos 

konk.eil.

-


Finansų rinkos (anglų k.)

.

-
Verslo sistemų ekonomika -
.
Finansų valdymas  konk.eil.konk.eil.
Tarptautinė prekyba  -.
Veiklos auditas -konk.eil.
Logistikos vadyba .konk.eil.
Logistikos vadyba (Klaipėdoje)- .
Elektroninio verslo vadybakonk.eil.-

Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)konk.eil.-

Kibernetinio saugumo valdymaskonk.eil.-
Socialinių technologijų valdymas  .-
Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.)
.-
Verslo ir taikomoji informatika (anglų k.).-

Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konk.eil.-

Politikos ir vadybos fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba 

.

konk.eil.
Tarptautinė politika ir ekonomikakonk.eil.-
Strateginis inovacijų valdymas.-
Nepaprastųjų  situacijų valdymas  .konk.eil.
Turizmo sektoriaus valdymas  -.
Strateginis organizacijų valdymas  ..
Strateginio organizacijų valdymo programos specializacija


 Projektų vadyba
konk.eil.konk.eil.
Sporto industrijų vadyba-konk.eil.
Aplinkos valdymas..
Viešasis administravimas (Klaipėdoje)
-konk.eil.
Viešasis administravimas (Utenoje)
-konk.eil.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konk.eil.konk.eil.
Viešojo administravimo programos specializacijosEnergetikos politika ir vadyba
.-
Žmogiškųjų išteklių vadyba
.-
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba
..
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konk.eil.konk.eil.
Teisės fakultetas
Administracinė teisė  - konk.eil.
Bioteisė  .-
Darbo teisė  .konk.eil.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.) su Savojos universitetu  konk.eil.-
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) su Bordo IV Moteskje universitetu  .-
Mediacija -konk.eil.
Mediacija (Klaipėdoje)
-

Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
konk.eil.konk.eil.
Tarptautinė teisė 
konk.eil.-
Mokesčių ir finansų teisė
konk.eil.-
Tarptautinė teisė (anglų k.)  konk.eil.-
Civilinė ir verslo teisė  konk.eil.konk.eil.
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konk.eil.
Teisė ir policijos veikla*-konk.eil.
Teisės ir policijos veiklos programos specializacija


Ikiteisminis procesas  -konk.eil.
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Edukacinių technologijų valdymaskonk.eil.-

Edukacinių technologijų valdymo programos specializacijaKarjeros valdymas 
konk.eil.-

Verslumo edukologija (Marijampolėje)
-
2
Teisės edukologija (Marijampolėje)-
2
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetukonk.eil.-

Socialinis darbas-
konk.eil.
Socialinis darbas (Utenoje)
-
konk.eil.
Vaiko teisių apsauga-
konk.eil.
Verslo sociologija ir rinkų tyrimas
.-

Psichologijos institutas
Darbo ir organizacinė psichologija (anglų k.) . -

Teisės psichologija konk.eil. -

Verslo psichologijakonk.eil.-

Komunikacijos institutas
Komunikacija ir kūrybinės technologijos (anglų k.) --
Komunikacija ir kūrybinės technologijoskonk.eil.
-

Viešųjų ryšių vadybakonk.eil.-
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

II turas
 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.
  •   Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta sutartis  I turo metu automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
  • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
  • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
    Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.
  • Priėmimo įforminimas vyks patvirtinant studijų sutartį (II ture) elektroniniu būdu.

Studijų programos bei formos (II turas)


 

Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.

Studijų programos bei formos