Kita informacijaAKTUALU

I turas

•    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti patvirtinant studijų sutartį priėmimą.
•    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
•    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
•    Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
•    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
•    Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija el.paštu priemim@mruni.eu . Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu. 

Dalis programų arba viena iš studijų formų nesusidarė, kadangi įvykus konkursui stojančiųjų, kurie galėtų pretenduoti pagal savo prioritetus buvo mažiau negu 10 (tokiu atveju programos nerentabilios).

I. Studijų programos bei formos

1 lentelė


Studijų programa arba specializacija

Studijų
forma

NL
 I  
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Finansų rinkos  konk. -
Verslo sistemų ekonomika -
konk.
Finansų valdymas  -konk.
Muitinė tarptautinėje prekyboje   -konk.
Veiklos auditas -konk.
Logistikos vadyba -konk.
Elektroninio verslo vadybakonk.-
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)konk.-

Kibernetinio saugumo valdymas-konk.
Socialinių technologijų valdymas (anglų k.)
nesusi.-
Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.)
nesusi.-
Verslo ir taikomoji informatika (anglų k.)nesusi.-

Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
konk.-

Viešojo valdymo fakultetas
Sveikatos politika ir vadyba  konk.konk.
Tarptautinė politika ir ekonomikakonk.-
Nepaprastųjų  situacijų valdymas  nesusi.konk.
Turizmo sektoriaus valdymas  -nesusi.
Strateginio organizacijų valdymo programos specializacija


 Projektų vadyba konk.konk.
Sporto industrijų vadyba-konk.
Aplinkos valdymas (anglų k.)nesusi.-
Aplinkos valdymas-nesusi.
Viešasis administravimas (anglų k.) nesusi.-
Viešasis administravimas (Klaipėdoje)
-konk.
Viešasis administravimas (Utenoje)
-konk.
Viešasis administravimas (Vilniuje)
konk.konk.
Viešojo administravimo programos specializacijos


Energetikos politika ir vadyba
-nesusi.
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba
-nesusi.
Švietimo ir mokslo politika ir vadyba-konk.
Lyderystė ir pokyčių vadyba  konk.konk.
Teisės fakultetas  
Administracinė teisė  - konk.
Bioteisė  -nesusi.
Darbo teisė  -konk.
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.)
konk.-
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.)
konk.-
Mediacija -konk.
Mediacija (Klaipėdoje)
-nesusi.
Teisės programos specializacijos


Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
konk.konk.
Tarptautinė teisė 
nesusi.-
Mokesčių ir finansų teisė
nesusi.-
Tarptautinė teisė (anglų k.)  2-
Civilinė ir verslo teisė  konk.konk.
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė-konk.
Teisė ir policijos veikla*-konk.
Teisės ir policijos veiklos programos specializacija


Ikiteisminis procesas  -konk.
Edukologijos ir socialinio darbo institutas  
Edukacinių technologijų valdymas-konk. 
Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija


Karjeros valdymas 
-konk.
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)konk.-

Socialinis darbas (Vilniuje)
-
konk.
Socialinis darbas (Utenoje)
-
konk.
 Vaiko teisių apsauga-
konk.
Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų k.)konk.-

Psichologijos institutas  
Taikomoji kriminalinė psichologija konk. -

Verslo psichologijanesusi.-

Komunikacijos institutas  
Komunikacija ir kūrybinės technologijoskonk.
-

Viešųjų ryšių vadybanesusi.-
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

II turas
 Kviečiamieji studijuoti  II ture turi įforminti priėmimą.

  •   Jeigu stojantysis gavo kvietimą II ture, tai jo patvirtinta sutartis  I turo metu automatiškai anuliuojama. Susigrąžinti I ture gautą pakvietimą stojantysis jau negali.
  • Stojantieji gavę kvietimą I ture ir įforminę priėmimą, papildomai tvirtinti studijų sutarties priėmimo II ture nereikės.
  • Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus gali rašyti naujus prašymus į atsilaisvinusias vietas per papildomą priėmimą. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
    Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.
  • Priėmimo įforminimas vyks patvirtinant studijų sutartį (II ture) elektroniniu būdu.

Studijų programos bei formos (II turas)


 

Stojantieji, kurie negavo kvietimo per I ir II turus. Pastariesiems reikia užpildyti koregavimo prašymą (rasite čia) ir atsiųsti el. paštu priemim@mruni.eu
Šiems stojantiesiems naujo prašymo (koregavimo) pateikimas yra nemokamas.

Studijų programos bei formosI. Papildomo priėmimo  į VF vietas konkursinės eilės

 1 lentelė

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.