Magistrantūros studijos

Studentų priėmimo tvarkaMagistrantūros studijos Papildomos  teisės  krypties studijos Papildomos studijos Pedagogikos studijos

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės

+370 85 2714 704
priemim@mruni.eu