Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas              
 • Studijų metu dėstomi bendrauniversitetiniai dalykai: filosofija, psichologija, studijų įvadas.
 • Studijų krypties (komunikacijos) dalykai: komunikacijos teorija, tarpkultūrinė komunikacija, viešoji erdvė ir jos veikėjai, viešųjų ryšių pagrindai, tarptautinės organizacijos ir tarptautinė komunikacija, tarptautiniai santykiai ir diplomatija, naujųjų medijų komunikacija.
 • Dalykai gilesnei specializacijai: skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika, komunikacijos etika ir teisė, žaidybinimo metodai ir technologijos, regionų (Amerikos ir ES) studijos, įvaizdžio vadyba, projektų valdymas, verslo derybos.
 • Studijos organizuojamos taip, kad nuo pat pirmo kurso atliekamas praktinis kompleksinis projektas, rengiamas kursinis darbas, atliekama praktika ir kryptingai pereinama prie baigiamojo darbo rengimo, siejant kursinio ir praktikos veiklas.
 • Studijos vyksta anglų kalba. Taip pat galima pasirinkti studijuoti dar dvi užsienio kalbas. Tarp jų ir šiuo metu ypač populiarias ispanų, norvegų ar kinų bei korėjiečių kalbas.
Studijų dalykų išdėstymas

Kodas Studijų dalykai pagal grupes Kreditai (ECTS)
1 KURSAS 60
1 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
SP918B101712    Filosofija 6
SP918B101701    Komunikacijos teorijų pagrindai 6
SP918B101747    Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių/korėjiečių) 3
SP918B101702    Psichologija 6
SP918B101755    Studijų įvadas 3
SP918B101714    Tarpkultūrinės komunikacijos pagrindai 6
2 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
SP918B101704    Antroji užsienio kalba A1 6
SP918B101749    Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2 3
SP918B101750    Studijų įvadas 3
SP918B101717    Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 6
SP918B101703    Viešoji erdvė ir jos veikėjai 6
SP918B101715    Viešųjų ryšių pagrindai 6
2 KURSAS 60
3 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
SP918B101707    Antroji užsienio kalba A2 6
SP918B101721    Kompleksinis projektas 6
SP918B101705    Naujųjų medijų komunikacija 6
SP918B101719    Skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika 6
SP918B101706    Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė komunikacija 6
4 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
SP918B101708    Antroji užsienio kalba (A2-B1) 6
SP918B101725    Komunikacijos etika ir teisė 6
SP918B101729    Kursinis darbas 6
SP918B101723    Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai 6
SP918B101751    Žaidybinimo metodai ir technologijos 6
3 KURSAS 60
5 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai> 24
SP918B101711   Įvaizdžio vadyba 6
SP918B101731   Praktika 18
Pasirenkamieji dalykai 6
SP918B101733   Amerikos studijos 6
SP918B101735   Informacinių krizių vadyba 6
SP918B101709   Trečioji užsienio kalba (A1) 6
6 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24
SP918B101752   Bakalauro baigiamasis darbas 18
  Laisvai pasirenkamas dalykas 6
Pasirenkamieji dalykai 6
SP918B101741   Europos Sąjungos studijos 6
SP918B101739   Projektų valdymo ir komunikacijos pagrindai 6
SP918B101753   Verslo komunikacija ir derybos 6


 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747