Teisė ir policijos veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir policijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX008
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 4.5 m. (1 metai Lietuvos policijos mokykloje, nuo antro kurso MRU VSA)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinių studijų - skirta 30 valstybės finansuojamų vietų (pretenduoti galima tik į valstybės finansuojamas vietas).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Ginti. Saugoti. Padėti“ – misija įmanoma? Jei norėtum tapti policijos pareigūnu ir išbandyti save ginant viešąją tvarką bei rūpinantis visuomenės saugumu, tuomet teisės ir policijos veiklos studijos puikiai Tau tinka!

NAUJIENA! Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos policijos mokykla šiemet siūlo unikalią galimybę studijuoti bendrai organizuojamose bakalauro ištęstinėse studijose, kurių trukmė – 4.5 metų.

Įstojus į šią programą pirmus metus studentai studijuos Lietuvos policijos mokykloje (nuolatine  studiju forma). Baigus pirmą kursą  – studentai įgyja policijos pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradeda tarnybą Lietuvos policijoje.

Studentai nuo antro kurso ištęstine studijų forma tęsia studijas Mykolo Romerio universitete, derindami tarnybą Lietuvos policijoje ir studijas.

Programos tikslas

Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinės studijos yra skirtos būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais.

Studijų metu, visus pagrindinius dalykus, susijusius su viešąja tvarka ir saugumu, nusikalstamumo užkardymu, prevencine veikla ir eismo saugumu, dėsto Policijos departamento vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai ir kvalifikuoti savo srities specialistai, atvykstantys iš užsienio policijos rengimo aukštųjų mokyklų.

Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis. Dėl to Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022 metais įsteigė 30 valstybės finansuojamų!

Tam, kad galėtum pretenduoti į bendrai vykdomą LPM pirminio profesinio mokymo ir MRU VSA Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programą TU TURI:

ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže).

ATRANKOS ETAPAI

 1.  Laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 1 d. iki birželio 17 d. prisijunkite tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus.

                  Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

   • Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
   • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
   • Anketa;
   • Įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (vėliausiai pateikti iki liepos 25 d.);
   • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
   • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (vėliausiai pateikti iki liepos 25 d.).
 1.  Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.
 2.  Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.
 3.  Organizuojamas pokalbis pas policijos psichologą.
 4.  Pretendentas laiko fizinius normatyvus Lietuvos policijos mokykloje, pagal Atrankos į LPM taisykles.
 5.  Sėkmingai praėjus aukščiau minėtus etapus, nuo birželio 1 d. iki liepos 25 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programos tik valstybės finansuojamas vietas. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija). MRU, gavus sąrašą asmenų turinčių VRĮ įstaigos siuntimą, LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.
 6.  Asmeniui, atitikus visus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje / mokytis LPM ir MRU.
 7.   Iki 2022-07-25  vykdoma registracija į LPM atranką.

Nustatytą dieną, pretendentas privalo  atvykti į Lietuvos policijos mokyklą ir pristatyti dokumentų originalus:

 • Galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Brandos atestatą ir jo priedą.

Papildomi balai stojimo metu į LPM suteikiami jei:               

 • asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas;
 • asmuo yra policijos rėmėjas ar Šaulių sąjungos narys;
 • asmuo yra policijos pareigūno arba policijos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais), vaikas;
 • asmuo yra baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas;
 • asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

Atrankos metu pretendentai Lietuvos policijos mokykloje laiko bendrųjų gebėjimų testą ir dalyvauja motyvaciniame pokalbyje.

SVARBU: Neatitikus ar nepraėjus vieno iš aukščiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas, CMEK išvada ir fiziniai normatyvai galioja 1 metus nuo išdavimo ar laikymo dienos.

Karjeros perspektyvos

 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose;
 • kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose;
 • Absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Baigus studijas tiek LPM, tiek MRU absolventas įsipareigoja išdirbti policijoje nustatytą laikotarpį (5 metus).

Privalumai

 • Lygiagretus mokymasis dviejose švietimo įstaigose – įgyti du diplomai.
 • Pirmieji mokslo metai Lietuvos policijos mokykloje, derinami su studijomis Mykolo Romerio universitete.
 • Jau po vienerių mokymosi metų, garantuota tarnyba ir atlyginimas Lietuvos policijoje.
 • Greitesnės karjeros kilimo galimybės.
 • Studijų metu įgyjama reali pirminės grandies pareigūno tarnybos patirtis.
Aktuali informacija
Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Pirmame kurse studijuojama Lietuvos policijos mokykloje pagal jų studijų planą ir papildomai MRU VSA šeši dalykai.

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

30

1 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Studijų įvadas

6

Teisės teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Konstitucinė teisė

6

Profesinė etika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

21

Psichologija

6

Administracinė teisė

6

Teisės istorija ir filosofija

6

Kriminologija

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Policijos veikla I

6

Darbo teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Policijos veiklos taktika

3

Finansų ir mokesčių teisė

3

3 KURSAS

51

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

3

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

6 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Policijos veikla II

6

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kriminalinė žvalgyba

6

Kriminalistikos taktika ir metodika

3

4 KURSAS

51

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

21

Europos Sąjungos teisė

6

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

6

Administracinio proceso teisė

6

Kriminalistikos teorija ir technika

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Migracijos teisė

3

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

3

Nusikaltimų tyrimo psichologija

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

8 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Tarptautinė viešoji teisė

6

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

5 KURSAS

30

9 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika

15

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

 

        Informuojame, kad pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas reikia atitikti minimalius reikalavimus, patvirtintus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,  priklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

           Asmenys pretenduojantys į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti policijos pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Statutiniams pareigūnams reikia kreiptis į savo Personalo skyrių.

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.) Kaune

Pirmais metais studijos bus vykdomos Lietuvos policijos mokykloje (Mokslo g. 2, Mastaičiai) ir MRU Viešojo saugumo akademijoe, nuo antrųjų studijų metų studijos vykdomos tik MRU Viešojo saugumo akademijoje.

Ištęstinės studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus  Universitete.  

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks „Online“, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.  

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5-2 savaitės tiesioginio kontakto Universitete. 

 

Studijų programą rekomenduoja