Teisė ir policijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX008
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m. (Vilniuje), ištęstinės studijos - 5 m. (Kaune ir Vilniuje)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinių studijų - 1314 € už semestrą (studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka), ištęstinių studijų - 920 € už semestrą

Ginti. Saugoti. Padėti“ – misija įmanoma? Jei norėtum tapti policijos pareigūnu ir išbandyti save ginant viešąją tvarką bei rūpinantis visuomenės saugumu, tuomet teisės ir policijos veiklos studijos puikiai Tau tinka!

Programos tikslas

Teisės ir policijos veiklos nuolatinės studijos yra skirtos būsimiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais. Studijų metu, visus pagrindinius dalykus, susijusius su viešąja tvarka ir saugumu, nusikalstamumo užkardymu, prevencine veikla ir eismo saugumu, dėsto Policijos departamento vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai ir kvalifikuoti savo srities specialistai, atvykstantys iš užsienio policijos rengimo aukštųjų mokyklų.

Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis. Dėl to, universitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, 2021 metais skirs 70 vietų studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijas ir suteiks kompensaciją visai studijų kainai!

Į ištęstines studijas priimami tik VRM statutiniai pareigūnai.

Tam, kad galėtum pretenduoti į teisės ir policijos veiklos programą Tu turėtum:

 • nuo 2022 m. vasario 1 d. iki birželio 15 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą. Taip pat apie ketinimą atlikti siuntimo gavimo procedūras informuoti MRU priėmimo grupę el.paštu priemimas@mruni.eu;
 • užsiregistravus, iš Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija), registracija vykdoma: Registracija (vrm.lt)
 • paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el. paštu iš VRĮ). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai;
 • gavus VRĮ įstaigos siuntimą, reikia registruotis LAMA bpo sistemoje į teisės ir policijos veiklos programos valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas;
 • LAMA bpo sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija).

Karjeros perspektyvos

 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose;
 • Specialiųjų tyrimų tarnyboje;
 • Valstybės saugumo departamente;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje;
 • kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose;
 • Absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Baigęs nuolatines studijas, studentas įsipareigoja išdirbti vidaus tarnyboje 5 metus.

Aktuali informacija
Nuolatinių studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Policijos veikla I

5

Psichologija

3

Eismo priežiūra

4

Profesinė etika

3

Statutinis ugdymas

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Darbo teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Policijos veiklos taktika

2

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Informacinės viešojo saugumo technologijos

4

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

7

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė atsakomybė

6

Kovinė savigyna

2

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Ginklai ir šaudyba

2

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

8

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Praktika I

6

Policijos veikla II

6

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

Administracinio proceso teisė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos Sąjungos teisė

6

Kriminalinė žvalgyba

3

Kovinė savigyna

2

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Kriminalistikos teorija ir technika

4

Civilinio proceso teisė

9

Filosofija

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Policijos veiklos taktika

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Kriminalinė žvalgyba

3

Tarptautinė viešoji teisė

5

Kriminalistikos taktika ir metodika

4

Praktika II

6

Kriminologija

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika III

12

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Kriminalinės žvalgybos ypatumai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Migracijos teisė

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Psichologija

3

Teisės teorija

6

Policijos veikla I

5

Eismo priežiūra

4

Konstitucinė teisė

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Administracinė teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Policijos veiklos taktika

2

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

7

Informacinės viešojo saugumo technologijos

4

2 KURSAS

40

3 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Darbo teisė

6

Filosofija

3

Kovinė savigyna

2

Profesinė etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

4 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Administracinė atsakomybė

6

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Kovinė savigyna

2

Praktika I

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

3 KURSAS

41

5 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

8

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Policijos veikla II

6

6 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kriminalinė žvalgyba

3

Praktika II

6

Kriminologija

3

4 KURSAS

44

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Civilinio proceso teisė

9

Policijos veiklos taktika

3

Kriminalinė žvalgyba

3

Europos Sąjungos teisė

6

8 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Ginklai ir šaudyba

2

Tarptautinė viešoji teisė

5

Kriminalistikos teorija ir technika

4

Praktika III

12

5 KURSAS

40

9 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

16

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Administracinio proceso teisė

6

Kriminalistikos taktika ir metodika

4

Statutinis ugdymas

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Kriminalinės žvalgybos ypatumai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Migracijos teisė

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

10 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Asmenys pretenduojantys į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti policijos pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Kviečiamieji studijuoti į Teisės ir policijos veiklos programos nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“, turi pasirašyti trišalę sutartį.

Į ištęstines studijas (Vilniuje, Kaune) gali pretenduoti tik VRM statutiniai pareigūnai.

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (Vilniuje)

Studijos vyksta dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (Kaune ir Vilniuje)

Ištęstinės studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus  Universitete.  

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks „Online“, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.  

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete, likusios paskaitos „Online“.  

Dalis paskaitų negalintiems atvykti transliuojamos realiu laiku („Online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

 

Studijų programą rekomenduoja