Teisė ir policijos veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir policijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX008
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos 3,5 m. (Kaune), ištęstinės studijos - 5 m. (Kaune).
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1034 € už semestrą (2024 m.). Gali būti skiriamos tikslinės valstybės finansuojamos vietos (skelbsime 2024 m. gegužės mėn.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Ginti. Saugoti. Padėti“ – misija įmanoma? Jei norėtum tapti policijos pareigūnu ir išbandyti save ginant viešąją tvarką bei rūpinantis visuomenės saugumu, tuomet teisės ir policijos veiklos studijos puikiai Tau tinka!

Programos tikslas

Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijos yra skirtos būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais.

Studijų metu visus pagrindinius dalykus, susijusius su viešąja tvarka ir saugumu, nusikalstamumo užkardymu, prevencine veikla ir eismo saugumu, dėsto Policijos departamento vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai ir kvalifikuoti savo srities specialistai, atvykstantys iš užsienio policijos rengimo aukštųjų mokyklų.

Tam, kad galėtum pretenduoti į Teisės ir policijos veiklos bakalauro nuolatinių studijų programą TU TURI:

ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Pretenduoti į Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programą gali tik statutiniai pareigūnai.

 

ATRANKA Į NUOLATINES STUDIJAS

 1.  Laikotarpiu nuo 2024 m. vasario 1 d. iki birželio 18 d. prisijunkite tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus.

                  Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

   • Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
   • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
   • Anketa;
   • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių).
 1.  Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.
 2.  Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.
 3.  Organizuojamas pokalbis pas policijos psichologą.
 4.  Pretendentas laiko fizinius normatyvus.
 5.   Asmeniui, atitikus visus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje/studijuoti MRU.
 6.  Sėkmingai praėjus aukščiau minėtus etapus, nuo birželio 1 d. iki liepos 24 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir policijos veiklos bakalauro programos nuolatinių studijų valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija). MRU, gavus sąrašą asmenų turinčių VRĮ įstaigos siuntimą, LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.

Baigus Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijas  MRU absolventas įsipareigoja išdirbti LR Policijos departamento pavaldžiose įstaigose nustatytą laikotarpį (5 metus).

ATRANKA Į IŠTĘSTINES STUDIJAS

Pretenduoti gali tik statutiniai pareigūnai.

 1. Nuo birželio 1 d. iki liepos 24 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programos valstybės finansuojamas arba nefinansuojams vietas.
 2. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad esate statutinis pareigūnas (Papildoma informacija / Kita informacija), prisegant pareigūno pažymėjimo kopiją. MRU  LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.
 3. Stojantysis turi atitikti minimalius reikalavimus pretenduojant į VF ir VNF vietas. Apie minimalius reikalavimus rasite čia.

Karjeros perspektyvos

 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose;
 • kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose;
 • Absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Baigus studijas  MRU absolventas įsipareigoja išdirbti LR Policijos departamento pavaldžiose įstaigose nustatytą laikotarpį (5 metus).

Aktuali informacija
Nuolatinės studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Policijos veikla I

5

Psichologija

3

Eismo priežiūra

4

Profesinė etika

3

Statutinis ugdymas

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Darbo teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Policijos veiklos taktika

2

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Informacinės viešojo saugumo technologijos

4

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

7

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė atsakomybė

6

Kovinė savigyna

2

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Ginklai ir šaudyba

2

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

8

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Praktika I

6

Policijos veikla II

3

Teismo medicina

3

Administracinio proceso teisė

6

Finansų ir mokesčių teisė

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos Sąjungos teisė

6

Kriminalinė žvalgyba

3

Kovinė savigyna

2

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Kriminalistikos teorija ir technika

4

Civilinio proceso teisė

9

Teisės istorija ir filosofija

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Policijos veiklos taktika

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Tarptautinė viešoji teisė

5

Kriminalistikos taktika ir metodika

4

Praktika II

6

Kriminologija

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika III

12

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Kriminalinės žvalgybos ypatumai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Migracijos teisė

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Psichologija

3

Teisės teorija

6

Policijos veikla I

5

Eismo priežiūra

4

Konstitucinė teisė

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Administracinė teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Policijos veiklos taktika

2

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

7

Informacinės viešojo saugumo technologijos

4

2 KURSAS

40

3 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Darbo teisė

6

Teisės istorija ir filosofija

3

Kovinė savigyna

2

Profesinė etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Teismo medicina

3

4 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Administracinė atsakomybė

6

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Kovinė savigyna

2

Praktika I

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

3 KURSAS

41

5 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

8

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Policijos veikla II

3

Finansų ir mokesčių teisė

3

6 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kriminalinė žvalgyba

3

Praktika II

6

Kriminologija

3

4 KURSAS

44

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Civilinio proceso teisė

9

Policijos veiklos taktika

3

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Europos Sąjungos teisė

6

8 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Ginklai ir šaudyba

2

Tarptautinė viešoji teisė

5

Kriminalistikos teorija ir technika

4

Praktika III

12

5 KURSAS

40

9 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

16

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Administracinio proceso teisė

6

Kriminalistikos taktika ir metodika

4

Statutinis ugdymas

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Kriminalinės žvalgybos ypatumai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Migracijos teisė

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

10 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

 

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)  

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai 
 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti policijos veiklą ir (ar) atskirus šios veiklos procesus, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius;  
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti teisėsaugos veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines policijos veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę; 
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;  
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai) 

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės ir policijos veiklos žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktinėje veikloje užtikrinant viešąją tvarką, užkardant galimus pažeidimus bei nusikalstamas veikas, atskleidžiant bei išaiškinant juos, tinkamai panaudojant teisines priemones bei jų reguliavimo ypatumus;
 • Gebėjimas nustatyti ir įvertinti socialinės tikrovės faktus, galimus atskirų socialinių grupių poreikius, identifikuoti policijos veikloje rizikas, modeliuoti iškylančių ekstremalių situacijų variantus ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius tvaraus saugumo principus; 
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti galimas rizikas ir taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones, pritaikyti naujausias technologijas priimant kompleksinius inovatyvius saugumo sprendinius. 
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus 
 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus; 
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių policijos veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius teisėsaugos institucijų pokyčius.
 1. Specialieji  gebėjimai 
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą, teisėsaugos veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje;  
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingas ir kritines saugumo problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius.   
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Asmenys pretenduojantys į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti policijos pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Statutiniams pareigūnams reikia kreiptis į savo Personalo skyrių.

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos Kaune

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos Kaune

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

Studijų programą rekomenduoja