Teisė ir policijos veikla

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX008
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m. (Vilniuje)
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka (2020 m.))

Ginti. Saugoti. Padėti“ – misija įmanoma? Jei norėtum tapti policijos pareigūnu ir išbandyti save ginant viešąją tvarką bei rūpintis visuomenės saugumu, tuomet teisės ir policijos veiklos studijos puikiai Tau tinka!

Programos tikslas

Teisės ir policijos veiklos studijos yra skirtos būsimiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais. Studijų metu, visus pagrindinius dalykus, susijusius su viešąja tvarka ir saugumu, nusikalstamumo užkardymu, prevencine veikla ir eismo saugumu, dėsto Policijos departamento vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai ir kvalifikuoti savo srities specialistai, atvykstantys iš užsienio policijos rengimo aukštųjų mokyklų.

Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis. Dėl to, universitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, 2021 metais skirs 70 vietų studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijas ir suteiks kompensaciją visai studijų kainai!

Tam, kad galėtum pretenduoti į teisės ir policijos veiklos programą Tu turėtum:

 • nuo 2021 m. gegužės 11 d. iki birželio 15 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą. Taip pat apie ketinimą atlikti siuntimo gavimo procedūras informuoti MRU priėmimo grupę el.paštu priemimas@mruni.eu;
 • užsiregistravus, iš Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija);
 • paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el. paštu iš VRĮ). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai;
 • gavus VRĮ įstaigos siuntimą, reikia registruotis LAMA bpo sistemoje į teisės ir policijos veiklos programos valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas;
 • LAMA bpo sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija).

Karjeros perspektyvos

 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose;
 • Specialiųjų tyrimų tarnyboje;
 • Valstybės saugumo departamente;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje;
 • kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose;
 • Absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Baigęs studijas, studentas įsipareigoja išdirbti vidaus tarnyboje 5 metus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Eismo priežiūra

4

Konstitucinė teisė

6

Policijos veikla I

5

Profesinė etika

3

Psichologija

3

Statutinis ugdymas

3

Teisės teorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (bendroji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

7

Darbo teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Informacinės viešojo saugumo technologijos

4

Policijos veiklos taktika

2

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (specialioji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

8

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Dalykinė kalba

3

Ginklai ir šaudyba

2

Kovinė savigyna

2

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė

6

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Policijos veikla II

6

Praktika I

6

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Civilinio proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

6

Filosofija

3

Kovinė savigyna

2

Kriminalinė žvalgyba

3

Kriminalistikos teorija ir technika

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Kriminalinė žvalgyba

3

Kriminalistikos taktika ir metodika

4

Kriminologija

3

Policijos veiklos taktika

3

Praktika II

6

Tarptautinė viešoji teisė

5

4 KURSAS

27

7 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika III

12

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

 

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Migracijos teisė

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Statutinių tarnybų vadyba

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Asmenys pretenduojantys į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti policijos pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Kviečiamieji studijuoti į Teisės ir policijos veiklos programos nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“, turi pasirašyti trišalę sutartį.

 

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama