Teisė ir ikiteisminis procesas

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX005
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
840 € už semestrą (2020 m.)

Jei Tave domina, kaip yra išsiaiškinami kriminaliniai nusikaltimai ir ikiteisminio tyrimo metu renkami įkalčiai, tuomet teisės ir ikiteisminio proceso studijos – puikus pasirinkimas!

Programos tikslas

Teisės ir ikiteisminio proceso studijos,  skirtos būsimiems ikiteisminio tyrimo įstaigų aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo specialistams, kurie ateityje planuoja dirbti teisinėje sistemoje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • dirbti bet kurį teisinį darbą;
  • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas darbui, ikiteisminį tyrimą atliekančiose institucijose;
  • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su nusikalstamų veikų atskleidimu;
  • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti teisinius dokumentus;
  • atlikti žvalgybinius tyrimus ir atskleisti nusikalstamas veiklas;
  • užtikrinti sklandų ikiteisminio tyrimo procesą;
  • užsiimti privačia detektyvine veikla.

Karjeros perspektyvos:

  • ikiteisminio tyrimo įstaigose ir kitose teisėsaugos institucijose, įvykdę tų įstaigų ir institucijų keliamus papildomus ir būtinus reikalavimus įsidarbinimui;
  • įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose teisininko pareiybėse;
  • tęsti studijas teisės ir kitų socialinių mokslų sričių magistrantūros (II pakopos) programose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

Psichologija

6

Studijų įvadas

6

Teisės teorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Civilinė teisė

6

Civilinio proceso teisė

6

Filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

6

Baudžiamojo proceso teisė

6

Kriminalinės žvalgybos pagrindai

6

Kriminalistika

6

Teismo medicina ir psichiatrija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Duomenų rinkimo taktika

6

Finansų teisė

6

Retorika ir akademinio rašymo metodologija

6

Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Lotynų kalba

6

Verslumas ir savisamda

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Europos Sąjungos teisė

6

Supaprastintas bylų procesas

6

Tarptautinės ekonomikos pagrindai

6

Teisės psichologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Atstovavimas ir gynyba

6

Nukentėjusiojo asmens interesų apsauga

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

6

Įmonių teisė

6

Praktika

18

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas

6

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

6

Tarptautinė viešoji teisė

3

 

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama