Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai

Studijų programos kryptis Pedagogika
Valstybinis kodas 6121MX037
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų bakalauras (Pedagogikos krypties), pedagogo kvalifikacija
Studijų trukmė Ištęstinės - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1490 € už semestrą (2023 m.).

Vienintelės socialinės pedagogikos krypties studijos Lietuvoje!

Jei visada norėjai ginti vaikų teises ir teikti profesionalią pagalbą mokytojams ir tėvams, leidžiančią labiau suprasti vieniems kitus ir padedančią susirasti draugų, tuomet siūlome išskirtines studijas, kurių metu galėsi realizuoti savo kūrybinį potencialą ir atskleisti organizacinius gebėjimus.

Programos tikslas

Socialinės pedagogikos ir ugdymas karjerai studijos, skirtos parengti pedagogikos bakalaurus, socialinius pedagogus, turinčius bendrosios pedagogikos ir socialinės pedagogikos žinių, švietimo įstaigose ir socialinėse institucijose, atliekančiose ugdymo funkciją, remiantis socialinio ugdymo teorinėmis nuostatomis ir principais gebančius teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą siekiant vaiko gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Padėti įgyti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų socialiniams konsultavimui, konfliktų sprendimui ir pagalbos vaikui, jo šeimai bei mokytojams, suteikimui. Tarptautiniai ekspertai pripažino, jog ši studijų programa yra viena geriausių Lietuvoje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • praktiškai pritaikyti žinias, būtinas socialiniam konsultavimui;
 • padėti sau, vaikui ir vaiko šeimai bei pedagogams;
 • spręsti kylančius konfliktus bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • burti bendruomenę komandiniam darbui ir efektyvios socialinės pedagoginės pagalbos teikimui;
 • rengti ir įgyvendinti įvairiausius projektus, kas padės užsitikrinti savarankišką darbo vietą;
 • kūrybiškai organizuoti laisvalaikio renginius;
 • planuoti savo ir kitų karjerą, padėdami išgryninti karjeros tikslus, taikydami koučingo strategijas.

Karjeros perspektyvos:

 • vaiko teisių apsaugos institucijose;
 • švietimo ir kitose socialinėse įstaigose (įvairaus tipo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, vaikų globos, ikimokyklinėse įstaigose ir kt.);
 • švietimo skyriuose;
 • pedagoginėse-psichologinėse tarnybose;
 • šeimos paramos, reabilitacijos ir specializuotuose centruose;
 • ligoninėse ar kurti nuosavą verslą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologija

6

Studijų įvadas

6

Psichologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Socialinės pedagogikos įvadas

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Raidos ir pedagoginė psichologija

9

Socialinė pedagogika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Teisės pagrindai

6

2 KURSAS

51

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Mediacija socialinėje veikloje

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas

6

Stebimoji socialinė pedagoginė praktika

3

Įtraukusis ugdymas

6

Ugdymo teorijos ir filosofija

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vaiko teisių apsauga

6

Ugdymas karjerai

6

Socialinis pedagoginis konsultavimas

6

Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas

6

3 KURSAS

45

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinio ugdymo technologijos

6

Socioedukaciniai projektai ir programos

6

Socialinio pedagogo asistento praktika

6

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

6 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Delinkventinė pedagogika

6

Savarankiška socialinė pedagoginė praktika

9

Kursinis darbas

3

Supervizijos pagrindai

3

4 KURSAS

51

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas

6

Pagalbos grupių organizavimas sociopedagoginėje praktikoje

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Familistika

3

Kultūrinių- edukacinių programų organizavimas

6

8 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Darbo teisė

6

Tarpkultūrinė komunikacija ir bendruomenės ugdymas

6

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

Reflektyvioji socialinė pedagoginė praktika

12

5 KURSAS

45

9 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Švietimo institucijų vadyba

6

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Edukologiniai tyrimai ir duomenų apdorojimo programos

9

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

3

10 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Privalomas motyvacijos vertinimas, kurį organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Plačiau

Šiais metais stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas vyks nuo birželio 8 d. iki rugpjūčio 14 d. Kitaip nei anksčiau jis bus vykdomas nuotoliniu būdu ir jį sudarys viena dalis – pokalbis.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje į savo prašymą įtraukus Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą sistema automatiškai priskirs motyvacijos vertinimą, kurio laiką stojantysis galės pasirinkti iš jam siūlomų alternatyvų. Pretenduoti į šių programų valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas studijų vietas gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji.

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Ištęstinės studijos vykdomos sesijomis.

Įžanginės sesijos metu studijos vyksta intensyviai.

Pirma savaitė vyksta kontaktiniu būdu universitete, likusieji užsiėmimai – nuotoliniu būdu.

Studijų programą rekomenduoja
Kitos šios krypties studijų programos