Teisė ir valstybės sienos apsauga | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir valstybės sienos apsauga (Kaune)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX010
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m. (Kaune), ištęstinės studijos - 5 m. (Kaune).
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477€ už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1034€ už semestrą (2024 m.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

 

Programos tikslas

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijos yra skirtos būsimiems specialistams ir esamiems pasienio pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais viduriniosios grandies specialistais.

Studijos vykdomos Kaune MRU Viešojo saugumo akademijoje.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija leidžia tapti tarnautojais valstybės sienos apsaugos ar kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje. Programos absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Tam, kad galėtum pretenduoti į Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro nuolatinių studijų programą TU TURI:

ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Pretenduoti į Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro ištęstinių studijų programą gali tik VSAT pareigūnai

ATRANKA Į NUOLATINES STUDIJAS

 1.  Laikotarpiu nuo 2024 m. kovo 1 d. iki birželio 18 d.  užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus el.paštu stok@vsat.vrm.lt

                  Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

   • Prašymas dėl siuntimo studijuoti išdavimo abiturientams, forma  Word formatu;
   • Prašymas dėl siuntimo studijuoti išdavimo VSAT pareigūnams, forma  Word formatu;
   • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
   • Anketa (gyvenimo aprašymas), forma Word formatu ;
   • Asmens dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
 1.  Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.
 2.  Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.
 3.  Pretendentas laiko fizinius normatyvus Pasieniečių mokykloje (toliau – PM), pagal Atrankos į PM taisykles.
 4.   Asmeniui, atitikus visus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje / studijuoti MRU VSA.
 5. Nuo birželio 1 d. iki liepos 24 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro nuolatinių studijų programos valstybės finansuojamas arba nefinansuojams vietas. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija / Kita informacija). MRU, gavus sąrašą asmenų turinčių VSAT siuntimą, LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.
 6. Stojantysis turi atitikti minimalius reikalavimus pretenduojant į VF ir VNF vietas. Apie minimalius reikalavimus rasite čia.

Baigus studijas Teisės ir valstybės sienos apsaugos programos absolventas įsipareigoja išdirbti VSAT nustatytą laikotarpį (5 metus).

ATRANKA Į IŠTĘSTINES STUDIJAS

Pretenduoti gali tik statutiniai VSAT pareigūnai.

 1. Nuo birželio 1 d. iki liepos 24 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro ištęstinių studijų programos valstybės finansuojamas arba nefinansuojams vietas.
 2. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad esate VSAT statutinis pareigūnas (Papildoma informacija / Kita informacija), prisegant pareigūno pažymėjimo kopiją. MRU  LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.
 3. Stojantysis turi atitikti minimalius reikalavimus pretenduojant į VF ir VNF vietas. Apie minimalius reikalavimus rasite čia.
Aktuali informacija
Nuolatinių studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Profesinė etika

3

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

3

Psichologija

3

Statutinis ugdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Darbo teisė

6

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

4

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Informacinės viešojo saugumo technologijos

3

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Ginklai ir šaudyba

2

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė atsakomybė

6

Sienos apsaugos taktika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Kriminalinė žvalgyba

3

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

3

Profesinė užsienio kalba (rusų)

4

Praktika I

6

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kovinė savigyna

2

Finansų ir mokesčių teisė

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos Sąjungos teisė

6

Dokumentų patikra

3

Kovinė savigyna

2

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Civilinio proceso teisė

9

Ginklai ir šaudyba

4

Teisės istorija ir filosofija

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Migracijos procesų teisinis reguliavimas

4

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Praktika II

6

Tarptautinė viešoji teisė

5

Administracinio proceso teisė

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

3

Nusikaltimų tyrimo psichologija

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Kriminalistika

3

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika III

9

Valstybės sienos apsaugos organizavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos

3

Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

3

Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

44

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Psichologija

3

Teisės teorija

6

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

3

Statutinis ugdymas

6

Konstitucinė teisė

6

2 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Administracinė teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Sienos apsaugos taktika

3

Informacinės viešojo saugumo technologijos

3

2 KURSAS

44

3 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Darbo teisė

6

Teisės istorija ir filosofija

3

Kovinė savigyna

2

Profesinė etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Teismo medicina

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

6

Kovinė savigyna

2

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

4

Praktika I

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Finansų ir mokesčių teisė

3

3 KURSAS

39

5 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

18

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Dokumentų patikra

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

6 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

3

Praktika II

6

4 KURSAS

43

7 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Civilinio proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

6

Kriminalinė žvalgyba

3

Profesinė užsienio kalba (rusų)

4

8 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Ginklai ir šaudyba

4

Tarptautinė viešoji teisė

5

Praktika III

9

5 KURSAS

40

9 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

13

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Administracinio proceso teisė

3

Kriminalistika

3

Migracijos procesų teisinis reguliavimas

4

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

3

Nusikaltimų tyrimo psichologija

3

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos

3

Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

3

10 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Valstybės sienos apsaugos organizavimas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

      1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ar atskirus veiklos procesus sienos apsaugą įgyvendinančių institucijose ir jų padaliniuose, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėjant sienos apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti nacionalinio saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines sienos apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę;
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

     2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės, viešojo saugumo, sienos apsaugos bei teisėsaugos veiklos žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktinėje veikloje užtikrinant sienos apsaugą, užkardant galimus pažeidimus bei nusikalstamas veikas, atskleidžiant bei išaiškinant juos, tinkamai panaudojant teisines priemones bei jų reguliavimo ypatumus;
 • Gebėjimas nustatyti ir įvertinti socialinės tikrovės faktus, galimus atskirų socialinių grupių poreikius, identifikuoti sienos apsaugos veikloje rizikas, modeliuoti iškylančių ekstremalių situacijų variantus ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius tvaraus saugumo principus;
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti galimas rizikas ir taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones, pritaikyti naujausias technologijas priimant kompleksinius inovatyvius saugumo sprendinius.

    3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių sienos apsaugos institucijų veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius sienos apsaugos institucijų pokyčius.

     4. Specialieji  gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą, sienos apsaugos institucijų veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje;
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingas ir kritines saugumo problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Asmenys pretenduojantys (ne statutiniai pareigūnai) į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Statutiniams pareigūnams reikia kreiptis el.paštu stok@vsat.vrm.lt

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos Kaune

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 18.00 val.

Ištęstinės studijos Kaune

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja