Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija | Studijos Lietuvoje | MRU

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija

Studijų programos kryptis Informatika
Valstybinis kodas 6181BX002
Suteikiama kvalifikacija Informatikos mokslų bakalauras (dvigubas diplomas)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 4 m. (2 m. Lietuvoje, 2 m. P. Korėjoje)
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2 m. Lietuvoje - 1918 € už semestrą (2024 m.), 2 m. P. Korėjoje - 2800 $ už semestrą (2024 m.). Įstojusiems į VF vietas yra papildomų sąlygų.

Plačiau apie programą

Programos tikslas

Jei virtuali realybė yra neatsiejama tavo gyvenimo dalis, o žaidžiant kompiuterinius žaidimus kyla noras patobulinti audiovizualinius efektus ar animacijos herojus, tai drąsiai galite išmėginti save pasirinkdami Žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos studijas. Jų metu galėsite išreikšti savo kūrybinį potencialą kurdami, pradedant grafinio dizaino elementais, baigiant žaidimų programų kūrimu. 

Žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos studijos yra skirtos būsimiems informatikos specialistams, norintiems išmokti duomenų bazių, žaidybinimo elementų, skaitmeninės animacijos, audiovizualinių efektų kūrimo ir jų praktinio pritaikymo technologijų iš savo srities profesionalų, dirbančių Lietuvoje ir Pietų Korėjoje

Baigus studijas, tu gebėsi:  

 • projektuoti bei programiškai išpildyti žaidybinius bei vizualinio turinio projektus; 
 • pritaikyti duomenų struktūras įvairioms aplinkoms; 
 • kurti duomenų bazių sistemas ir taikyti dirbtinio intelekto metodus; 
 • analizuoti kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras; 
 • konfigūruoti ir pritaikyti duomenis skaitmeninio turinio plėtojimui;  
 • projektuoti žmogaus ir kompiuterinių sistemų sąveikos priemones; 
 • taikyti matematinius modelius žaidimų aplinkų realizavimui;  
 • naudoti grafinio dizaino bei modeliavimo įrankius skaitmeninių turinių kūrimui;   
 • kurti scenarijus, projektuoti ir programuoti architektūrinius žaidimo elementus;  
 • taikyti efektavimotekstūravimo ir skaitmeninių aplinkų kūrimo įrankius skaitmeninių turinių post-produkcijai;   
 • sutelkti komandą kūrybos projektui, planuoti ir įgyvendinti vadybines skaitmeninių turinių produkcijos realizavimo veiklas;  
 • kurti bendrus skaitmeninio turinio projektus tarptautinėje aplinkoje.  

Karjeros perspektyvos 

Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant dviejų metų mobilumą Dongseo universitete, Pietų Korėjoje) ir gavę dvigubo laipsnio diplomą, galėsite dirbti:

 • įvairiose skaitmeninio turinio produkcijos ar kompiuterinių žaidimų kūrimo kompanijose;
 • reklamos agentūrose, kurių veikla orientuojama į skaitmeninę aplinką;
 • srityse, kur naudojamas verslo valdymo sistemų žaidybinimas;
 • televizijoje, kino pramonėje;
 • elektroninėje leidyboje;
 • išmaniąsias – mobiliąsias technologijas gaminančiose įmonėse;
 • mokslo bei aukštųjų technologijų įstaigose.

Taip pat yra galimybė užmegzti kontaktus bei įgauti tarptautinės patirties dirbant Pietų Korėjos verslo įmonėse. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Šiuolaikinė matematika

6

Psichologija

6

Skaitmeninio turinio įvadas

6

Duomenų bazės

6

Programavimo pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Žaidimų dizainas

6

Žaidimų matematika

6

Duomenų struktūros ir algoritmai

6

Kompiuterinė grafika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Skulptūravimo pagrindai

6

Kompiuterinių tinklų architektūra

6

Objektinis projektavimas ir programavimas

6

Figūrų piešimo pagrindai (tikslusis piešimas)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Dirbtinis intelektas žaidimuose

6

Kompiuterinis aplinkų kūrimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Filosofija

6

Vaizdo redagavimas ir montažas

6

Trimatis modeliavimas

6

3D Maya pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas

6

Žaidimų variklių architektūra

6

3 KURSAS

64

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 1

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Būtybių modeliavimas ir tekstūrų kūrimas (pirmas lygmuo)

6

Programavimo metodai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Kompiuterinės grafikos programavimas

6

Personažų animavimo studija (pirmas lygmuo)

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Aplinkų modeliavimas ir tekstūrų kūrimas (pirmas lygmuo)

6

Dirbtinio intelekto programavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 4

6

Būtybių ir aplinkų paruošimas (pirmas lygmuo)

6

Kompiuteriniai tinklai

6

6 SEMESTRAS

34

Privalomieji dalykai

4

Laisvai pasirenkamas dalykas 2

4

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Būtybių modeliavimas ir tekstūrų kūrimas (antras lygmuo)

6

Trimačių žaidimų programavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Personažų animavimo studija (antras lygmuo)

6

Žaidimų serverių programavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Aplinkų modeliavimas ir tekstūrų kūrimas (antras lygmuo)

6

Žaidimo įrankių programavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 4

6

Kompiuterių architektūros

6

Skaitmeninių filmų kūrimas

6

Pasirenkamieji dalykai 5

6

Kompozicija (pirmas lygmuo)

6

Operacinės sistemos

6

4 KURSAS

56

7 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

14

Bakalauro baigiamojo darbo I dalis

8

Tyrimų metodai

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kompozicija (antras lygmuo)

6

Žaidimų variklių taikymas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Apšvietimo atvaizdavimo kūrimas

6

Žaidimo projektas

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Kompetencijų aplankas

16

Bakalauro baigiamasis darbas

8

Garso studija

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas)
0,2

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Dėl studijų kainos
 
Studentai, gavę valstybės finansavimą, už studijas Korėjoje papildomai moka studijų kainos skirtumą.
Pagal jungtinės programos susitarimą su partneriu Dongseo universitetu, atsiskaitymas už studijas Korėjoje vyksta JAV doleriais.
 
Papildomos  sąlygos
 
Prieš išvykstant 3 ir 4 metų studijoms į Dongseo universitetą, studentai turi atitikti P.Korėjos vizai keliamus reikalavimus (atkreipiame dėmesį, kad bus reikalingas įrodymas dėl finansinio stabilumo studijų laikotarpiui P.Korėjoje bei sveikatos draudimas).
Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (Lietuvoje) (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Nuo trečio kurso studijos vyksta Dongseo universitete P. Korėjoje. Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Nuolatinės studijos (P.Korėjoje) (anglų k.)

Nuo trečio kurso studijos vyksta Dongseo universitete P. Korėjoje.

 

 
Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai