Skaitmeninių medijų kūrimas (anglų k.) - MRU

Skaitmeninių medijų kūrimas (anglų k.)

Studijų programos kryptis Informatika
Suteikiama kvalifikacija Informatikos mokslų bakalauras (dvigubas diplomas)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 4 m. (2 m. Lietuvoje, 2 m. P. Korėjoje)
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2 m. Lietuvoje - 1863 € už semestrą, 2 m. P. Korėjoje - 2800 $ už semestrą (2023 m.) Įstojusiems į VF vietas yra papildomų sąlygų.

Programos tikslas

Skaitmeninių medijų kūrimo tarpdisciplinin studijų (specializacijos) tikslas parengti aukšto lygio skaitmeninių industrijų srities specialistus, akcentuojant fundamentinius įgūdžius programavimo, vartotojo patirties (UI) ir vartotojo sąsajos (UX) virtualaus produkto kūrimo, kūrybiško dizaino turinio praktikos, 3D modeliavimo, virtualių paslaugų projektavimo, kūrybiškumu grįsto verslumo srityse, tam pritaikant įvairių tipų technologijų diegimo sprendimus. Šia studijų programa (specializacija) siekiama suformuoti pagrindines kompetencijas būsimiesiems specialistams skaitmeninių medijų srities komplekso kūrimui, taip pat siekiama studentus išmokyti kurti interaktyvios ir virtualios realybės gerosios patirties projektus, drauge integruojant technologijų, dizainų ir verslo, mobiliųjų aplikacijų kūrybino turinio, žaidimų , informacinių sistemų ir kitokio atitinkamo pobūdžio sprendimus.

Pagrindinės studijų programos sritys:

 • Vizualinė (turinio) komunikacija, diegiant įvairius informatikos ir technologinius sprendimus.
 • Virtualių paslaugų turinio kūrimo ir kūrybinio dizaino gerosios patirties projektai, jų konvergencija su skaitmeninėje aplinkoje kuriamu turiniu, pritaikant technologines priemones.
 • Žaidimų kūrimas, pagrįstas turinio svarba ir skaitmeninio dizaino sprendimais.
 • Skaitmeninė animacija, pagrįsta turinio svarba ir skaitmeninio dizaino sprendimais.
 • Kūrybiškumu grįstas verslumas.

Absolventų įsidarbinimo galimybės:

 • TV ir prodiusavimo įmonės, skaitmeninių medijų prodiuseriai.
 • Judesio grafikos dizaineriai grafinio dizaino studijose.
 • Virtualios realybės kūrėjai, 3D modeliuotojai, skaitmeninės animacijos kūrėjai, žaidimų 2D ir 3D video sprendimų kūrėjai.
 • Vartotojo patirties (UI) ir vartotojo sąsajos (UX) virtualaus produkto kūrėjai, žiniatinklio ir mobiliųjų aplikacijų turinio kūrėjai ir skaitmeninių įrankių taikymo socialinėms medijoms konsultantais.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Pagrindiniai dėstomi dalykai Lietuvoje:

 • Šiuolaikinė matematika
 • Psichologija
 • Skaitmeninio turinio įvadas
 • Duomenų bazės
 • Programavimo pagrindai
 • Žaidimų dizainas
 • Žaidimų matematika
 • Duomenų struktūros ir algoritmai
 • Kompiuterinė grafika
 • Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)
 • Skulptūravimo pagrindai
 • Kompiuterinių tinklų architektūra
 • Objektinis projektavimas ir programavimas
 • Figūrų piešimo pagrindai (tikslusis piešimas)
 • Dirbtinis intelektas žaidimuose
 • Kompiuterinis aplinkų kūrimas
 • Filosofija
 • Vaizdo redagavimas ir montažas
 • Trimatis modeliavimas
 • 3D Maya pagrindai
 • Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas
 • Žaidimų variklių architektūra

Pagrindiniai dėstomi dalykai P.Korėjoje:

 • Fotografijos suvokimo pagrindai;
 • Skaitmeninė judesio grafika (po efektų įdiegimo, 1dalis);
 • Web dizainas (XD, Figma);
 • Duomenų vizualizavimo projektavimas;
 • Interaktyvių virtualių medijų kūrimas, 1dalis;
 • 3D animavimo studija, 1 dalis (Maya arba C4D);
 • Kūrybinio mąstymo projektavimas;
 • Šiuolaikinio meno suvokimo pagrindai;
 • 3D skaitmeninė grafika (AR/VR);
 • Mobiliųjų aplikacijų vartotojo sąsajos;
 • Medijų menas;
 • Interaktyvių virtualių medijųkūrimas, 2 dalis;
 • 3D animavimo studija, 2 dalis (Maya arba C4D);
 • Garso efektų kūrimo dirbtuvės;
 • 3D modeliavimas (3D Studio MAX);
 • Vartotojo patirties (UI) ir vartotojo sąsajos (UX) virtualaus produkto kūrimas;
 • Bakalauro baigiamasis darbas, 1 dalis;
 • Mokslinių tyrimų metodai;
 • Vaizdo efektai (po efektų įdiegimo, 2 dalis);
 • Skaitmeninė leidyba (HTML);
 • Muzikos ir kūrybiškumo dizainas;
 • Virtualios vitrinos modeliavimas (Unity, Unreal);
 • Kūrybiškumu grįstas verslumas;
 • Bakalauro baigiamasis darbas, 2 dalis;
 • Portfolio;
 • Įmonių kūrimo dirbtuvės.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas)
0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Centralizuoto priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Dėl studijų kainos
 
Studentai, gavę valstybės finansavimą, už studijas Korėjoje papildomai moka studijų kainos skirtumą.
Pagal jungtinės programos susitarimą su partneriu Dongseo universitetu, atsiskaitymas už studijas Korėjoje vyksta JAV doleriais.
Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (Lietuvoje, 2 metai) (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Nuolatinės studijos (P.Korėjoje, 2 metai) (anglų k.)

Nuo trečio kurso studijos vyksta Dongseo universitete P. Korėjoje.