Skaitmeninių medijų kūrimas (anglų k.) - MRU

Skaitmeninių medijų kūrimas (anglų k.)

Studijų programos kryptis Informatika
Suteikiama kvalifikacija Informatikos mokslų bakalauras (dvigubas diplomas)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 4 m. (2 m. Lietuvoje, 2 m. P. Korėjoje)
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2 m. Lietuvoje - 1918 € už semestrą (2024-2025 m.), 2 m. P. Korėjoje - 2800 $ už semestrą (2024-2025 m.) Įstojusiems į VF vietas yra papildomų sąlygų.

Programos tikslas

Skaitmeninių medijų kūrimo tarpdisciplinin studijų (specializacijos) tikslas parengti aukšto lygio skaitmeninių industrijų srities specialistus, akcentuojant fundamentinius įgūdžius programavimo, vartotojo patirties (UI) ir vartotojo sąsajos (UX) virtualaus produkto kūrimo, kūrybiško dizaino turinio praktikos, 3D modeliavimo, virtualių paslaugų projektavimo, kūrybiškumu grįsto verslumo srityse, tam pritaikant įvairių tipų technologijų diegimo sprendimus. Šia studijų programa (specializacija) siekiama suformuoti pagrindines kompetencijas būsimiesiems specialistams skaitmeninių medijų srities komplekso kūrimui, taip pat siekiama studentus išmokyti kurti interaktyvios ir virtualios realybės gerosios patirties projektus, drauge integruojant technologijų, dizainų ir verslo, mobiliųjų aplikacijų kūrybino turinio, žaidimų , informacinių sistemų ir kitokio atitinkamo pobūdžio sprendimus.

Pagrindinės studijų programos sritys:

  • Vizualinė (turinio) komunikacija, diegiant įvairius informatikos ir technologinius sprendimus.
  • Virtualių paslaugų turinio kūrimo ir kūrybinio dizaino gerosios patirties projektai, jų konvergencija su skaitmeninėje aplinkoje kuriamu turiniu, pritaikant technologines priemones.
  • Žaidimų kūrimas, pagrįstas turinio svarba ir skaitmeninio dizaino sprendimais.
  • Skaitmeninė animacija, pagrįsta turinio svarba ir skaitmeninio dizaino sprendimais.
  • Kūrybiškumu grįstas verslumas.

Absolventų įsidarbinimo galimybės:

  • TV ir prodiusavimo įmonės, skaitmeninių medijų prodiuseriai.
  • Judesio grafikos dizaineriai grafinio dizaino studijose.
  • Virtualios realybės kūrėjai, 3D modeliuotojai, skaitmeninės animacijos kūrėjai, žaidimų 2D ir 3D video sprendimų kūrėjai.
  • Vartotojo patirties (UI) ir vartotojo sąsajos (UX) virtualaus produkto kūrėjai, žiniatinklio ir mobiliųjų aplikacijų turinio kūrėjai ir skaitmeninių įrankių taikymo socialinėms medijoms konsultantais.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Šiuolaikinė matematika

6

Psichologija

6

Skaitmeninio turinio įvadas

6

Duomenų bazės

6

Programavimo pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Žaidimų dizainas

6

Žaidimų matematika

6

Duomenų struktūros ir algoritmai

6

Kompiuterinė grafika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Skulptūravimo pagrindai

6

Kompiuterinių tinklų architektūra

6

Objektinis projektavimas ir programavimas

6

Figūrų piešimo pagrindai (tikslusis piešimas)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Dirbtinis intelektas žaidimuose

6

Kompiuterinis aplinkų kūrimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Filosofija

6

Vaizdo redagavimas ir montažas

6

Trimatis modeliavimas

6

3D Maya pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas

6

Žaidimų variklių architektūra

6

3 KURSAS

66

5 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

36

Tipografinis dizainas

6

Judesio grafikos dizainas

6

Interneto svetainių dizainas ir kūrimas

6

3D modeliavimas ir animacija

6

Skaitmeninė leidyba

6

Vaizdo efektai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Išplėstinis judesio grafikos dizainas

6

Vartotojo sąsajos (UX) dizainas

6

Vartotojo patirties (UI) dizainas

6

Išplėstinis 3D modeliavimas ir animacija

6

Garso studija

6

4 KURSAS

54

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamojo darbo I dalis

8

Tyrimų metodai

6

Kūrybiškumu grįstas verslumas

6

Fizinės kompiuterijos dizainas

4

Muzikos ir kūrybiškumo projektavimas

6

8 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Portfolio

16

Bakalauro baigiamasis darbas

8

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas)
0,2

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Dėl studijų kainos
 
Studentai, gavę valstybės finansavimą, už studijas Korėjoje papildomai moka studijų kainos skirtumą.
Pagal jungtinės programos susitarimą su partneriu Dongseo universitetu, atsiskaitymas už studijas Korėjoje vyksta JAV doleriais.
 
Papildomos  sąlygos
 
Prieš išvykstant 3 ir 4 metų studijoms į Dongseo universitetą, studentai turi atitikti P.Korėjos vizai keliamus reikalavimus (atkreipiame dėmesį, kad bus reikalingas įrodymas dėl finansinio stabilumo studijų laikotarpiui P.Korėjoje bei sveikatos draudimas).
Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (Lietuvoje, 2 metai) (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Nuo trečio kurso studijos vyksta Dongseo universitete P. Korėjoje. Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Nuolatinės studijos (P.Korėjoje, 2 metai) (anglų k.)

Nuo trečio kurso studijos vyksta Dongseo universitete P. Korėjoje.