Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

Studijų programos kryptis
Filologija
Valstybinis kodas
6121NX052
Suteikiama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos studijų krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1320 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijos skirtos parengti specialistus, turinčius bendrąjį filologijos išsilavinimą, išsamių teorinių žinių apie studijuojamų kalbų (anglų ir dar vienos užsienio kalbos – prancūzų, ispanų, vokiečių, norvegų, kinų, korėjiečių) struktūrą ir funkcionavimą bei šalių, kurių kalbos studijuojamos, kultūrą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:  

  • bendrauti dviem užsienio kalbom (anglų ir prancūzų / ispanų / vokiečių / norvegų / kinų / korėjiečių) dalykinėje aplinkoje; 
  • suprasti išmoktos užsienio kalbos struktūrą ir jos kilmę; 
  • atpažinti kultūrinius skirtumus ir dalykinio bendravimo etiketą;  
  • profesionaliai komunikuoti tarptautiniuose verslo susitikimuose ir derybose; 
  • vykdyti įvairias tarptautinės komunikacijos užduotis. 

Karjeros perspektyvos: 

  • ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose;
  • ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ar verslo kompanijose;
  • žiniasklaidos įmonėse, turizmo agentūrose, kultūros, švietimo ir informacijos centruose;
  • vertimų biuruose, leidyklose ir kitose įmonėse, kur reikalingi užsienio kalbų specialistai, suprantantys tarpkultūrinio bendravimo ypatumus. 
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

JK ir JAV šalityra

6

Kalbotyros įvadas

6

Studijų įvadas

6

Šiuolaikinė anglų kalba 1 (fonetika ir leksika)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 1 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 1 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Gretinamoji leksikologija ir leksikografija

6

Šiuolaikinė anglų kalba 2 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 3 (morfologija ir sintaksė)

6

Vertimo pradmenys

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 2 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 2 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 1 (viešojo administravimo sritis)

6

Diskurso analizė

6

Literatūros analizės pagrindai

6

Vertimo technologijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 3 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 3 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 2 (verslo sritis)

6

Dalykinės kalbos teorija

6

Filosofija

6

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 4 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 4 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Akademinis rašymas

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 3 (teisės sritis)

6

Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 1

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 5 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 5 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 4 (finansų sritis)

6

Kursinis darbas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 2

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Antroji užsienio kalba 6 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 6 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (vokiečių)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Ispanijos šalityra

6

Kinijos šalityra

6

Korėjos šalityra

6

Norvegijos šalityra

6

Prancūzijos šalityra

6

Vokietijos šalityra

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Profesinė praktika

15

 

Priėmimo salygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Užsienio kalba (Anglų k.) 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama