Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos

Studijų programos kryptis
Filologija
Valstybinis kodas
6121NX052
Suteikiama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1320 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Pietų Korėja – visame pasaulyje garsėja ne tik pažangiausiomis technologijomis, bet ir lyderiauja tarp ekonomiškai stipriausių šalių daugelyje kitų sričių. Dėl to pristatome unikalią galimybę, studijuoti anglų kalbą ir pažinti Korėją per jos kalbą ir kultūrinius ypatumus. 

Dalykinės (teisės, verslo) anglų kalbos ir Korėjos studijos yra unikalios tuo, kad suteikia galimybę įgyti bendrą filologinį išsilavinimą, paklausius specializuotus dalykinės (viešojo administravimo ir verslo) užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus ir siūlo išskirtinę akademinę patirtį – metus studijuoti Pietų Korėjoje, gilinant korėjiečių kalbos praktiką, rašybą, skaitymą ir kalbėjimą, šiuolaikinio šalies gyvenimo patirtį ir gausias bendraminčių draugų gretas.  

Šios studijų programos studentams sudaromos visos galimybės vykti pagal mainus studijuoti į užsienio universitetus, pagilinti Korėjos kultūros, kalbos, literatūros ir istorijos žinias. Gabiausiems studentams, ieškoma galimybių konkurso būdu skirti stipendijas pragyvenimo išlaidoms. 

Baigus studijas, Tu gebėsi:  

  • bendrauti dviem užsienio kalbomis (anglų ir korėjiečių) dalykinėje aplinkoje; 
  • analizuoti ir profesionaliai versti dalykinius tekstus; 
  • užtikrinti sklandžią tarpkultūrinę dalykinę komunikaciją su užsienio partneriais bendradarbiaujančiose institucijose; 
  • užmegzti ir puoselėti dalykinį dialogą tarp įvairių kultūrų atstovų. 

Karjeros perspektyvos:

  • ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose;
  • ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ar verslo kompanijose;
  • žiniasklaidos įmonėse;
  • turizmo agentūrose;
  • kultūros, švietimo ir informacijos centruose;
  • vertimų biuruose, leidyklose ir kitose įmonėse, kur reikalingi užsienio kalbų specialistai, suprantantys tarpkultūrinio bendravimo ypatumus.  
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

JK ir JAV šalityra

6

Kalbotyros įvadas

6

Studijų įvadas

6

Šiuolaikinė anglų kalba 1 (fonetika ir leksika)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 1 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 1 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Gretinamoji leksikologija ir leksikografija

6

Šiuolaikinė anglų kalba 2 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 3 (morfologija ir sintaksė)

6

Vertimo pradmenys

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 2 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 2 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 1 (viešojo administravimo sritis)

6

Diskurso analizė

6

Literatūros analizės pagrindai

6

Vertimo technologijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 3 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 3 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 2 (verslo sritis)

6

Dalykinės kalbos teorija

6

Filosofija

6

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 4 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 4 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Akademinis rašymas

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 3 (teisės sritis)

6

Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 1

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 5 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 5 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 4 (finansų sritis)

6

Kursinis darbas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 2

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Antroji užsienio kalba 6 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 6 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (vokiečių)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Ispanijos šalityra

6

Kinijos šalityra

6

Korėjos šalityra

6

Norvegijos šalityra

6

Prancūzijos šalityra

6

Vokietijos šalityra

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Profesinė praktika

15

 

Priėmimo salygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Užsienio kalba (Anglų k.) 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama