Teisė ir FinTech | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir finansinės technologijos (FinTech)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX014
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Naujosios technologijos ne tik palengvina mums gyvenimą, bet kelia ir įvairius teisinius iššūkius: kripto valiutų, blokų grandinės reguliavimo ir veiklos legalizavimo, pinigų plovimo prevencijos ir kitus. Klasikinė teisė ir tradiciniai teisininkai šių iššūkių nesprendžia. Teisės ir FinTech studijų programa sujungia teisinį reguliavimą, technologijas ir finansines tendencijas, siekia sukurti novatoriškai reguliuojamus finansų instrumentus. Pasaulinė FinTech rinka yra plati ir pelninga, todėl šioje programoje didelis dėmesys skiriamas studento karjeros galimybėms tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose. Galvojate apie tarptautinę karjerą, domitės finansų technologijomis, žavi teisininko karjera? Tuomet ši programa – kaip tik jums! Lietuva yra vienu iš pasaulinių Fintech centrų, šios srities specialistų poreikis nuolat auga.

Teisės ir Fintech (finansinės technologijos) studijų programos tikslas – parengti studentus išmanančius FinTech sritį reguliuojančius  teisės aktus, reglamentuojančius visus FinTech rinkos aspektus. Tai apima klientų duomenų saugumą, pažink savo klientą (angl. KYC) patikrinimą, sukčiavimo ir pinigų plovimo prevenciją. Fintech teisė reglamentuoja naujų ar esamų finansinių produktų kūrimą ir rinkodarą, klientų teisių apsaugą.

Verta rinktis programą „Teisė ir Fintech“, nes:

 • tai vienintelė programa Lietuvoje, rengianti naujos kartos teisės specialistus, gebančius spręsti naujųjų technologijų keliamus iššūkius e. mokėjimų, draudimo, investavimo ir kt. finansų srityse. Gaunate ne tik teisininko kvalifikaciją, bet ir gerą Fintech srities išmanymą, susijusį su finansiniu įtraukimu, etiška bankininkyste ir inovacijomis.
 • programoje taikomas patirtinis mokymas, užsiėmimus veda savo srities profesionalai – aukščiausių grandžių teismų teisėjai, prokurorai, garsiausių Lietuvos kontorų advokatai, klasikinių finansų įstaigų ir FinTech kompanijų ekspertai, finansų institucijas prižiūrinčių institucijų atstovai.
 • programos dalyviai gali gauti pirmąjį Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos sertifikatą, išduodamą kartu su Lietuvos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru.
 • programoje veikia mentorystės galimybės, programos partneriai siūlo praktikos ir darbo vietas. Pagrindiniai programos partneriai – „Danske Bank“, „ConnectPay“, „GlobalNetInt“, Infobalt, Lietuvos bankų asociacija, „Neo Finance“, „Ondato“, „Paysera“, „Shift Financial Services“, „Sorainen“, „Šiaulių bankas“ bei „WALLESS“.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • analizuoti su finansais susijusią informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
 • teikti FinTech pobūdžio paslaugas privačiai;
 • efektyviai valdyti FinTech sprendimus ir taikyti juos e-rinkoje;
 • kurti inovatyvius finansinių paslaugų projektus ir koordinuoti alternatyvius investicinius įrankius;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti FinTech srities procesus bei atlikti įvairias modeliavimo ir prognozavimo veiklas.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti mokėjimų industrijos įmonėse (elektroninių pinigų ir mokėjimų; mokėjimo inicijavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir kitose finansų institucijose), startuoliuose, bankininkystės, investavimo ir draudimo sektoriuose; skolinimo paslaugas teikiančiose (tarpusavio skolinimas, sutelktinis finansavimas), kibernetinį saugumą užtikrinančiose įmonėse, finansų įstaigas prižiūrinčiose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Finansų įstaigų ir Fintech teisinis reguliavimas

3

Teisininko karjera

3

Finansų pagrindai ir finansiniai skaičiavimai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Finansų analizė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Teisės istorija ir filosofija

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisė ir technologijos

5

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Verslo finansavimo modeliai

3

Teisinis argumentavimas

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

4

Baudžiamojo proceso teisė

4

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Verslo finansų rizikų valdymas

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Šiuolaikinių atsiskaitymo priemonių reguliavimas

5

Finansų ir mokesčių teisė

4

Praktika

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Verslo ir finansų informacinės sistemos

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Investicijų strateginis valdymas

3

Finansų valdymas

3

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą, efektyviai planuoti savo laiką, organizuoti savo veiklą;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams), sprendžiant teisės srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir finansinių technologijų sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio finansinių technologijų problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, gebėjimas suprasti naujus finansinių technologijų produktus, jų veikimą, nustatyti teisinio reguliavimo gaires naujiems finansinių technologijų produktams.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir finansinių technologijų srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Laikantis profesinės etikos, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus, kurti, adaptuoti ir taikyti teisinius sprendimus finansinių technologijų srityje;
 • Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyvius problemų ir situacijų sprendimus, suvokti pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos, gebėjimas užtikrinti vykdomų finansinių procesų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas profesionaliai teikti tarpdisciplinines teisės ir finansinių technologijų srities paslaugas, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.