Teisė ir FinTech | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir FinTech

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1352 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Naujosios technologijos ne tik palengvina mums gyvenimą, bet kelia ir įvairius teisinius iššūkius: kripto valiutų, blokų grandinės reguliavimo ir veiklos legalizavimo, pinigų plovimo prevencijos ir kitus. Klasikinė teisė ir tradiciniai teisininkai šių iššūkių nesprendžia. Teisės ir FinTech studijų programa sujungia teisinį reguliavimą, technologijas ir finansines tendencijas, siekia sukurti novatoriškai reguliuojamus finansų instrumentus. Pasaulinė FinTech rinka yra plati ir pelninga, todėl šioje programoje didelis dėmesys skiriamas studento karjeros galimybėms tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose. Galvojate apie tarptautinę karjerą, domitės finansų technologijomis, žavi teisininko karjera? Tuomet ši programa, kaip tik jums! Lietuva yra vienu iš pasaulinių Fintech centrų, šios srities specialistų poreikis nuolat auga.

Teisės ir Fintech programos tikslas – parengti studentus išmanančius FinTech sritį reguliuojančius  teisės aktus, reglamentuojančius visus FinTech rinkos aspektus. Tai apima klientų duomenų saugumą, pažink savo klientą (angl. KYC) patikrinimą, sukčiavimo ir pinigų plovimo prevenciją. Fintech teisė reglamentuoja naujų ar esamų finansinių produktų kūrimą ir rinkodarą, klientų teisių apsaugą.

Verta rinktis programą „Teisė ir Fintech“, nes:

 • tai vienintelė programa Lietuvoje, rengianti naujos kartos teisės specialistus, gebančius spręsti naujųjų technologijų keliamus iššūkius e. mokėjimų, draudimo, investavimo ir kt. finansų srityse. Gaunate ne tik teisininko kvalifikaciją, bet ir gerą Fintech srities išmanymą, susijusį su finansiniu įtraukimu, etiška bankininkyste ir inovacijomis.
 • programoje taikomas patirtinis mokymas, užsiėmimus veda savo srities profesionalai – aukščiausių grandžių teismų teisėjai, prokurorai, garsiausių Lietuvos kontorų advokatai, klasikinių finansų įstaigų ir FinTech kompanijų ekspertai, finansų institucijas prižiūrinčių institucijų atstovai.
 • programos dalyviai gali gauti pirmąjį Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos sertifikatą, išduodamą kartu su Lietuvos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru.
 • programoje veikia mentorystės galimybės, programos partneriai siūlo praktikos ir darbo vietas. Pagrindiniai programos partneriai – „Danske Bank“, „ConnectPay“, „GlobalNetInt“, Infobalt, Lietuvos bankų asociacija, „Neo Finance“, „Ondato“, „Paysera“, „Shift Financial Services“, „Sorainen“, „Šiaulių bankas“ bei „WALLESS“.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • analizuoti su finansais susijusią informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
 • teikti FinTech pobūdžio paslaugas privačiai;
 • efektyviai valdyti FinTech sprendimus ir taikyti juos e-rinkoje;
 • kurti inovatyvius finansinių paslaugų projektus ir koordinuoti alternatyvius investicinius įrankius;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti FinTech srities procesus bei atlikti įvairias modeliavimo ir prognozavimo veiklas.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti mokėjimų industrijos įmonėse (elektroninių pinigų ir mokėjimų; mokėjimo inicijavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir kitose finansų institucijose), startuoliuose, bankininkystės, investavimo ir draudimo sektoriuose; skolinimo paslaugas teikiančiose (tarpusavio skolinimas, sutelktinis finansavimas), kibernetinį saugumą užtikrinančiose įmonėse, finansų įstaigas prižiūrinčiose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Konstitucinė teisė

6

Teisininko karjera

3

Finansų pagrindai ir finansiniai skaičiavimai

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Finansų įstaigų ir Fintech teisinis reguliavimas

4

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Teisės istorija ir filosofija

5

Teisinis argumentavimas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Teisė ir technologijos

4

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

Finansų analizė

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Verslo finansų rizikų valdymas

3

Verslo finansavimo modeliai

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamojo proceso teisė

5

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Šiuolaikinių atsiskaitymo priemonių reguliavimas

5

Investicijų strateginis valdymas

5

Verslo ir finansų informacinės sistemos

3

Praktika

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Finansų ir mokesčių teisė

5

Finansų valdymas

4

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą, efektyviai planuoti savo laiką, organizuoti savo veiklą;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams), sprendžiant teisės srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir finansinių technologijų sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio finansinių technologijų problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, gebėjimas suprasti naujus finansinių technologijų produktus, jų veikimą, nustatyti teisinio reguliavimo gaires naujiems finansinių technologijų produktams.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir finansinių technologijų srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Laikantis profesinės etikos, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus, kurti, adaptuoti ir taikyti teisinius sprendimus finansinių technologijų srityje;
 • Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyvius problemų ir situacijų sprendimus, suvokia pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos, gebėjimas užtikrinti vykdomų finansinių procesų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas profesionaliai teikti tarpdisciplinines teisės ir finansinių technologijų srities paslaugas, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistų sertifikavimo programa

2022 m. pirmą kartą Lietuvoje pristatoma Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programa, kuri buvo parengta kaip bendra Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPLC), Finansų Ministerijos ir Mykolo Romerio Universiteto (MRU) iniciatyva. 

Programos trukmė:  9 savaitės, ją sudaro 53 kontaktinės ir 103 savarankiško darbo valandos. Programą sudaro 13 modulių. 

Programos tikslai:  

 • Kelti privataus ir viešojo sektorių kompetenciją pinigų plovimo/teroristų finansavimo (PP/TF) prevencijos srityje; 
 • Mažinti PP/TF specialistų trūkumą; 
 • Sudaryti galimybes sertifikuotis, kurios padengtų Lietuvai aktualios tematikos bei teisinio reglamentavimo stoką tarptautinių sertifikatų programose.​ 

Sertifikavimo programa suteiks bazines žinias apie pinigų plovimo prevenciją, skirtą finansų rinkos dalyvių darbuotojams, studentams ir visiems norintiems įsidarbinti šioje srityje. Kursas orientuotas į pinigų plovimo prevencijos teorines žinias, teisinį reglamentavimą ir praktinių situacijų aptarimą.  

Kursų metu įgytos kompetencijos pinigų plovimo prevencijos srityse leis specialistams greičiau įsilieti į nuolat augančią minėtų specialistų darbo rinką. 

Ši programa yra tinkama:  

 • Jau dirbantiems viešojo ir privataus sektorių skirtingų atsakomybių PP/TF prevencijos specialistams; 
 • Naujai ateinantiems į darbo rinką ir norintiems pradėti savo karjerą PP/TF prevencijos srityje; 
 • Ketinantiems persikvalifikuoti ir toliau savo darbinę karjerą tęsti PP/TF prevencijos srityje. 

Programą pabaigę išmoksite: 

 • Kas yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir tarptautinės sankcijos; 
 • Atpažinti rizikas, kylančias finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje; 
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą praktikoje; 
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą; 
 • „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer, KYC) ir deramo klientų vertinimo (angl. Customer Due Diligence, CDD) koncepcijas ir praktiką; 
 • Suprasite pagrindinių finansinių nusikaltimų, sukčiavimo, kyšininkavimo, korupcijos ir kitų susijusių nusikaltimų rizikas. 

Kursą dėstys ilgametę patirtį sukaupę bei aukštos kvalifikacijos šioje srityje  specialistai – praktikai.  

Programoje finansų rinkos dalyvių atstovai, MRU dėstytojai, PPPKC ekspertai ir partneriai dėstys pinigų plovimo prevencijos teorinius aspektus, teisinį reglamentavimą ir rengs praktinių situacijų aptarimo sesijas.  

Programos dalyviams, išklausiusiems programą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą bus suteikiamas sertifikatas ir sudaromos galimybės atlikti praktiką įvairiose viešojo ir privataus sektoriaus institucijose. Mokymai vyks lietuvių kalba.    

Registracija.  

 • Daugiau informacijos rasite čia
 • Visus norinčius dalyvauti kviečiame užsiregistruoti iš anksto čia. 
 • Programos koordinatorius Mykolo Romerio universitete: Marius Laurinaitis, laurinaitis@mruni.eu 
 • Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras: info@amlcenter.lt 

 

Programos dėstytojai:

Paskaitų trukmė: Dėstoma tema:

Eimantas Vytuvis

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorius

Karjerą pradėjęs policijoje, ją tęsė Specialiųjų tyrimų tarnyboje, kur tyrė korupcinius nusikaltimus, vėliau kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus „Nordea“ ir „Luminor“ bankuose, o nuo 2018 m. balandžio mėn. vadovavo „Luminor“ grupės klientų rizikos valdymo padaliniui. E. Vytuvis yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas.

 2 akad.val. „Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas?”

Doc. dr. Marius Laurinaitis

Karjerą pradėjęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, Pinigų plovimo prevencijos skyriuje, ją tęsė Mykolo Romerio universitete (MRU) kuruodamas studijų dalykus el. mokėjimų, tarptautinių mokėjimų ir informacinių technologijų teisės srityje. Apginta disertacija elektroninių pinigų teisinio reguliavimo tema. Sukaupta ilgametė patirtis vedant specializuotus mokymus  el. mokėjimų, identifikavimo el. erdvėje, asmens duomenų apsaugos finansų sektoriuje tema. Naujos studijų programos MRU – Teisė ir FinTech vadovas.

 

„Tarptautinės organizacijos”

„Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos”

Denas Jonas Gadeikis

Lietuvos Banko vyriausiasis specialistas

Denas Jonas Gadeikis yra Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Mokėjimų rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris atsakingas už Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių – elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, prudencinę priežiūrą.

2 akad.val. „Finansiniai produktai“

Jaunius Mindaugas Rastenis

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertas

Rastenis patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje sukaupė skirtinguose finansų sektoriuose. Įgyta patirtis leidžia efektyviai dirbti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiais iššūkiais. J. Rastenis yra sertifikuotas Tarptautinės atitikties asociacijos (ICA) specialistas.

4 akad.val. „Pinigų plovimo metodai” 

Deivydas Razminas

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertas

Visą savo karjerą praleido pinigų plovimo prevencijos srityje. Kaupdamas patirtį skirtinguose šios srities sektoriuose, išsiugdė gebėjimus, kurių reikia greitai numatyti ir identifikuoti tiek tradicines, tiek modernias grėsmes, susijusias su sukčiavimu bei pinigų plovimu.

4 akad.val. „Pinigų plovimo metodai”

Edvardas Gudaitis

Skyriaus vadovas / MLRO

Gudaitis yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos ekspertas šioje srityje praleidęs daugiau nei 6 metus.

6 akad.val. „Pinigų plovimo prevencijos programa” 

 

Povilas Randis

Vyresnysis darbo grupės vadovas

Povilas yra vyr. darbo grupės vadovas „Ernst & Young Lietuva“ vadovaujantis tarptautiniams ir vietiniams atitikties ir klimato kaitos ir tvarumo projektams. Prieš prisijungdamas prie EY, Povilas dvejus metus dirbo vyresniuoju konsultantu tarptautinėje vadybos konsultavimo įmonėje „Capgemini“ Nyderlanduose su strateginiais klientų atitikties projektais. Povilas yra ACAMS, CFE, ICA, PMP, CIPPE sertifikuotas specialistas ir sertifikuotas auditorius.

4 akad.val „Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje” 

Andrius Merkelis

Fintech Hub LT asociacijos valdybos narys

Paskaitų trukmė: 4 akad.val. „Pažink savo klientą principas“

Albertas Valinčius

Pinigų plovimo prevencijos valdybos atitikties skyriaus pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas

1 akad.val. Įtartinos veiklos raportavimas 

Dainius Baršauskas

Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas

1 akad.val.

„Įtartinos veiklos raportavimas”

Vito Armonavičius 

Finansinių nusikaltimų specialistas 

Vito Armonavičius yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos specialistas sukaupęs daugiau nei 11 metų patirtį finansinių nusikaltimų prevencijos srityje. V. Armonavičiaus patirtis įgyta užimant įvairias pareigas skirtinguose finansiniuose sektoriuose tiek Jungtinėje Karalystėje tiek kitose šalyse. 

2 akad.val. 

„Teroristų finansavimas ir prevencija” 

Miroslaw Grabowski 

Atitikties vadovas 

Darbus atitikties srityje tęsia penktus metus. Įgijęs Europos Sąjungos teisės ir valdymo dvigubą magistro laipsnį, pradėjo dirbti atitikties srityje vienoje didžiausioje finansų įstaigoje, kur kuravo pinigų plovimo prevencijos, sankcijų bei bendrosios atitikties metodologijos klausimus. Nuo 2021 metų darbus tęsia Šiaulių banke, Sankcijų atitikties vadovo pozicijoje. Miroslaw yra sertifikuotas Tarptautinės Atitikties asociacijos (ICA). 

4 akad.val. 

„Ribojamosios priemonės ”