Globalus verslas ir modernioji rinkodara

Studijų programos kryptis
Verslas ir vadyba
Valstybinis kodas
6121LX053
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Globalaus verslo ir rinkodaros studijos yra viena įdomiausių ir mažiausiai nuspėjamų sričių. Taip yra dėl to, kad konkurencinis pranašumas, modernios šiuolaikinės technologijos ir e-verslo globalumas leidžia ieškoti kūrybinių sprendimų, ne tik kuriant naujas pardavimo strategijas, bet ir griaunant stereotipus. Jei patinka ieškoti netradicinių sprendimų būdų, įgyvendinti kūrybines idėjas ir ambicingai siekti savo užsibrėžtų tikslų – šios studijos, skirtos Tau! 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijasTu gebėsi:  

  • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti rinkodaros veiklas bei procesus; 
  • savarankiškai pasirinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones, reikalingas rinkodaros kampanijų įgyvendinimui; 
  • taikyti modernios rinkodaros veiksmus globalioje ir /ar tarptautinėse rinkose; 
  • analizuoti verslo informacijos duomenis bei suprasti potencialių vartotojų elgseną tarptautinėse rinkose; 
  • perteikti verslo ir rinkodaros srities žinias ir supratimą specialistams bei kitiems besimokantiesiems; 
  • prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę bei jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
  • orientuotis nuolat besikeičiančioje globalioje verslo aplinkoje. 

Karjeros perspektyvos 

  • atskirų regionų verslo institucijose;
  • steigti ar vadovauti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms bei jų padaliniams, veikiantiems įvairiose verslo srityse;
  • dirbti funkciniuose verslo  tinklų padaliniuose – vadybos, ekonominės analizės, planavimo, valdymo, finansų, apskaitos, marketingo, tarptautinių ryšių ar informacijos skyriuose. 

Šiuo metu mūsų absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose (AB SEBSwedbankDNB, Lietuvos bankas, Finasta), finansinių paslaugų įmonėje Western Union, audito kompanijose (KPMG, DELOITTE), įvairiose įmonėse (GIRTEKA, BALTPOOL, UAB Storebrand Baltic). 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Derybų menas

6

Mikroekonomika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

Verslo matematika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Makroekonomika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Verslo statistika

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Informacijos krizių valdymas

6

Verslo kūrimas ir valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Procesų valdymas

6

Verslo modeliai

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Marketingas

6

Verslo biudžetų valdymas

6

Verslo psichologija

6

Žmogiškųjų išteklių valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kokybės vadyba

6

Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Prekės ženklo valdymas

6

Socialinių medijų rinkodara

6

Tarptautinė prekyba ir rinkodara

6

Žinių ir inovacijų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Lyderystė

6

Pardavimai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Inovacijų ir produktų vystymas

6

Integruota rinkodaros komunikacija

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Projektų valdymas

6

Verslo rizikos valdymas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Praktika

18

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama