Prekės ženklo ir reklamos vadyba - MRU

Prekės ženklo ir reklamos vadyba

Studijų programos kryptis Verslas
Valstybinis kodas 6121LX053
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės - 3 m. (lietuvių arba anglų k.)
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Specializacijos tikslas

Prekės ženklo ir reklamos vadybos (specializacijos) studijos yra skirtos parengti verslo krypties specialistus tarpusavyje glaudžiai susijusiose prekės ženklo ir reklamos vadybos srityse. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • taikyti inovatyvias reklamos vadybos mokslo teorijas, prekės ženklo kūrimo metodus ir technikas;
 • įvertinti prekės ženklo ir reklamos verslo aplinką, galimybes bei ypatumus;
 • suprojektuoti ir realizuoti prekės ženklo ir reklamos kampaniją, projektus, prekės ženklo ir reklamos kūrybines strategijas bei atskirus procesus, teikti konsultacijas su šiomis veiklomis susijusiais klausimais;
 • savarankiškai inicijuoti prekės ženklo kūrimo ir reklamos projektus, sutelkti komandą projektui, vadovauti projekto komandai, planuoti ir įgyvendinti vadybines reklamos produkcijos realizavimo veiklas;
 • vertinti ir pritaikyti prekės ženklo ir reklamos vadybos sritims kitų giminingų bei artimų sričių naujausias integruotas žinias;
 • spręsti prekės ženklo ir reklamos vadybos problemines situacijas naujose, nežinomose ar dinamiškose bendradarbiavimo aplinkose platesniame kontekste;
 • savarankiškai parengti tyrimo planą, studijuoti ir analizuoti mokslinę literatūrą, sisteminti ir apibendrinti informaciją taikant šiuolaikinius analizės metodus, įvertinti prekės ženklo ir reklamos poveikio rinkoms ir visuomenei rezultatus, atrasti naujus faktus, daryti išvadas, teikti pasiūlymus bei rekomendacijas;
 • parinkti tinkamus kiekybinius ir/ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei, juos pritaikyti ir gautus duomenis pateikti tinkama tyrimo objektui forma;
 • taikyti kūrybinius sprendimus suvokiant socialinius bei psichologinius individo raidos niuansus, išmanyti saviugdos principus ir gebėti juos pritaikyti komandinėje veikloje dinamiškų rinkų socialinėse-ekonominėse aplinkose;
 • kryptingai ir savarankiškai domėtis reklamos vadybos mokslo pasiekimais, prekės ženklo kūrimo naujausiomis metodikomis ir praktinės srities technikomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis pasaulyje ir Lietuvoje.

 Karjeros perspektyvos:  

 • televizijoje, prodiusavimo įmonėse, grafinio dizaino studijose jų veiklą siejant su prekės ženklo ir reklamos turinio kūrybos projektų įgyvendinimu;
 • reklamos agentūrose, kurių veikla orientuojama į skaitmeninę aplinką, aktyviau pritaikant šiuolaikines technologijas;
 • projektų vadovo asistentais ir vadybininkais, projekto vadovais reklamos gamybos, leidybos, žiniasklaidos, interaktyvias paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių reklamos skyriuose;
 • laisvai samdomais konsultantais (angl. influencers) asmenims ir / arba įmonėms kuriant prekės ženklo stiprinimo ir reklamos strategijas socialinėse medijose.

 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Prekės ženklo ir reklamos verslo pagrindai

6

Marketingo pagrindai ir socialiniai tinklai

6

Dalijimosi ekonomika

6

Vadyba

6

Studijų įvadas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Reklamos teorija

6

Reklamos valdymo strategijos

6

Reklamos psichologija

6

Intelektinė nuosavybė

6

Filosofija

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Prekės ženklo kūrimo ir modeliavimo strategijos

6

Reklamos kampanijų ir projektų valdymas

6

Reklamos etika ir socialinė atsakomybė

6

Įvaizdžio vadyba

6

Asmens duomenų apsauga

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Prekės ženklo projektų kūrimas ir valdymas

6

Skaitmeninės rinkodaros pagrindai

6

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

Prekės ženklo pozicionavimas e. erdvėje

6

Verslumas ir savisamda

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Nuomonės formavimo strategijos prekės ženklo stiprinimui

6

Prekės ženklo ir reklamos dizainas

6

Viešieji ryšiai ir propaganda

6

Pardavimų teorijos ir technikos

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Centralizuoto priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai