Verslo administravimas MBA | Studijos Lietuvoje | MRU

Verslo administravimas MBA

Studijų programos kryptis Verslas
Valstybinis kodas 6215LX001
Suteikiama kvalifikacija Verslo administravimo magistras (MBA)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 1 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina 2147 € už semestrą (2023 m.)

Ar jūs vadovavote verslui (padaliniui/projektui) 3 metus ar ilgiau? Turite universiteto, ar kolegijos bakalauro laipsnį? Jaučiate, kad esate pasirengęs pakelti savo įgūdžius ir išsilavinimą į kitą lygį? Norite studijuoti per praktiką ir rinktis ne popierinį magistrinį darbą – bet virtualų konkurencinį žaidimą ir baigti studijas per 1 metus? Rinkitės Verslo administravimo (MBA) studijas, kurtas su JAV ekspertais lietuvių arba anglų kalba! Studijuokite MRU – viename geriausių Europos socialinių mokslų universitetų neatsitraukiant nuo kasdieninių darbų versle! Dalyvaukite vadovų tinklaveikoje! Mokykitės iš Amerikos (JAV), Europos ir Lietuvos verslo ekspertų.

Programos paskirtis

Programos tikslas yra plėtoti vadovų supratimą ir kritišką vadybos teorijų, priemonių bei metodų taikymą, padėsiantį ne tik efektyviau vadovauti ir valdyti pokyčius bet kokios srities organizacijose, bet ir efektyviai panaudoti išteklius strateginiame sprendimų priėmimo procese.

MRU siūloma inovatyvi Verslo administravimo (MBA) programa yra skirta vidurinės grandies vadovams turintiems ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo skyriui/projektui/komandai patirtį.

Programos išskirtinumai:

 • Sukurta JAV (Amerikos) patirties pagrindu.
 • Vietoj popierinio magistro darbo – Capstone baigiamasis projektas (konkurencinis žaidimas virtualioje erdvėje).
 • Studijų dalykų turinys atliepiantis rinkos tendencijas:
  • neuromarketingas ir dirbtinis intelektas (AI),
  • profesinė ir asmeninė lyderystė,
  • inovatyvus organizacijos finansų valdymo modelis,
  • projektų valdymo sėkmės formulė, darbo komandoje ypatumai,
  • efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas;
  • globalių tiekimo tinklų kūrimas ir valdymas (logistika, kibernetika ir rizikų valdymo aspektai)
 • Dėstytojai – profesionalai (JAV, Europa): nuo 10 iki 25 metų ekspertinė patirtis
 • Suteikiame galimybę stažuotis Amerikoje!
 • Tik 1 metų trukmės magistro studijos (nuo 09 iki 05 mėn.);
 • Geriausia MBA kaina rinkoje

Baigę šias studijas pagerinsite vadovavimo gebėjimus, galėsite priimti geriausiai tinkančius strateginius sprendimus, numatyti šiuolaikišką marketingo strategiją verslo augimui, efektyviai valdyti ne tik organizacijos veiklų procesus, projektus, žmogiškuosius išteklius, bet ir priimti tiekimo valdymo, kibernetinių atakų valdymo, rizikų valdymo, finansinius sprendimus,numatyti finansinę riziką, pagrįstą kompleksine duomenų analize, sukurti maksimalią vertę verslui, darbuotojams, partneriams ir visuomenei, pilnavertiškai vadovauti ir lyderiauti tarpdisciplininių specialistų komandoms.

Karjeros perspektyvos 

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę Verslo administravimo (MBA) programos absolventui dirbti vadovais bet kokioje srityje: ne tik smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovais, bet ir valdyti didelių įmonių/korporacijų komandas ir padalinius verslo ir viešojo sektoriaus institucijose. MBA absolventai galės dirbti šiandienos inovacijomis ir pokyčių pagrįstoje aplinkoje, turės žinių ir praktinio taikymo įgūdžių marketingo valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, projektų valdymo, lyderiaujančio vadovavimo, finansų valdymo, tiekimo tinklų kūrimo ir valdymo srityse. Baigę MBA programą absolventai galės dirbti bet kokios srities įmonėje/įstaigoje arba savo versle kaip pagrindiniai vadovai, vyresnieji vadovai, projektų vadovai, komandų vadovai (Team Leads), veiklos strateginiai analitikai ir patarėjai, kt.

Studijų programos pristatymas
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Žmogiškųjų išteklių valdymas

8

Lyderystė ir organizacijų valdymas

8

Marketingo valdymas globalioje verslo aplinkoje

8

Globalių tiekimo tinklų kūrimas ir valdymas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Projektų valdymas

8

Finansų valdymas vadovams

8

Baigiamasis projektas virtualioje erdvėje – Capstone

14

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos Viešojo administravimo ir verslo papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų. 
 • Turintys anglų k. įvertinimą ne mažesnį nei 8 balai bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).
 • Verslo administravimo (MBA) programas turi pateikti motyvacinį laišką ne vėliau kaip dvi dienas iki dokumentų priėmimo pabaigos. Pretenduoti į šią programą galės tik tie, kurie gaus teigiamą Atrankos komisijos motyvacinio laiško įvertinimą. Motyvacinį laišką reikia siųsti el. paštu priemimas@mruni.eu
 • Motyvaciniame laiške (iki 2000 ženklų), kuriame stojantysis turi pristatyti save, paruošti asmeninę SSGG (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Grėsmės) analizę. Laiške turi būti pateikta profesinė patirtis, ankstesnis išsilavinimas ir lūkesčiai studijų metu.
 • Turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį vadovaujamoje pozicijoje.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų, lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir pagal galimybes kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Kūrybiškumo, kritinio mąstymo, faktų ir procesų analizės bei sintezės kompetencija

 • Gebėjimas valdyti organizacijos išteklius (fizinį kapitalą, žmogiškąjį kapitalą, socialinį kapitalą, psichologinį kapitalą) augimui, konkurencingumui ir patenkinti organizacijos suinteresuotąsias šalis.
 • Gebėjimas ugdyti organizacinius gebėjimus, atrasti ir taikyti inovatyvius sprendimus sudėtingose situacijose.

2. Mokymosi visą gyvenimą kompetencija

 • Gebėjimas mokytis visą gyvenimą savarankiškai siekiant asmeninio ir profesinio augimo ir tobulėjimo.

 Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

3. Tyrimų vykdymo bei savarankiško ir komandinio darbo kompetencija

 • Gebėjimas analizuoti, apibendrinti, vertinti ir integruoti mokslinių tyrimų žinias inovacijomis grįstam verslui plėtoti esant neapibrėžtoms sąlygoms.
 • Gebėjimas kurti darbo aplinką, grįstą organizacinės etikos ir pilietiškumo principais.

4. Problemų identifikavimo ir sprendimo kompetencija

 • Gebėjimas analizuoti, interpretuoti, sisteminti įvairių tipų duomenis, kurie gali būti naudingi priimant efektyvius sprendimus, remiantis naujausiomis žiniomis, siekiant užtikrinti sėkmingą verslo plėtotę.

5. Komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija

 • Gebėjimas komunikuoti, pasirenkant ir naudojant įvairius tradicinius, skaitmeninius įrankius ir virtualias platformas.
 • Gebėjimas motyvuoti sekėjus, pateikiant aiškią ir argumentuotą informaciją individualiam sekėjo tobulėjimui ir vystymui.
Studijų programą rekomenduoja
Partneriai