Vertimas ir redagavimas

Studijų programos kryptis
Vertimas
Valstybinis kodas
6121NX054
Suteikiama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3,5 m. (studijos vyksta lietuvių/anglų kalbomis)
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1320 € už semestrą (2020 m.)

Tam, kad galėtume laisvai bendrauti su žmonėmis iš visos pasaulio, skaityti garsiausius literatūros kūrinius ir suprasti kitų šalių kultūrinius ypatumus, mums būtina gebėti komunikuoti ta kalba, kurią mes vartojame savo kasdieniniame gyvenime. Dėl to profesionalūs vertėjai ir redaktoriai visais laikais yra paklausūs ir reikalingi žmonės, padedantys patenkinti mūsų poreikį sužinoti naujų dalykų ir užmegzti ryšius.

Programos tikslas

Vertimo ir redagavimo studijos yra skirtos tiems, kurie nori tapti kvalifikuotais vertėjais ir redaktoriais, turinčiais ne tik reikalingą filologinį išsilavinimą, bet ir praktinių įgūdžių, verčiant grožinius, publicistinius, bendrojo ir pažintinio pobūdžio tekstus. Studijų dalykus dėsto patyrę užsienio kalbų dėstytojai. Jiems talkina dėstytojai atvykę iš kitų užsienio universitetų. Taip pat mūsų socialiniai partneriai: HESI GROUP ir LISNORA sudaro studentams galimybes atlikti praktiką profesionalų komandose. Vertėjo-redaktoriaus darbas yra kūrybinis procesas, reikalaujantis pasaulio literatūros ir kultūros pažinimo, kūrybinių ir analitinių gebėjimų. Neatsitiktinai programoje akcentuojamas kūrybiškumas, kurį ugdysite per kūrybinio rašymo pratybas. Studentai savo vertimo gebėjimus išbando dalyvaudami kasmetiniame vertimo konkurse SOART. Kaip jaunieji mokslininkai studentai dalyvauja studentų mokslinėje konferencijoje FLOWS.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • bendrauti dviem užsienio kalbom (anglų ir prancūzų / ispanų / vokiečių / norvegų / kinų / korėjiečių);
 • suprasti išmoktos užsienio kalbos struktūrą ir jos kilmę;
 • atpažinti kultūrinius skirtumus ir bendravimo etiketą;
 • profesionaliai komunikuoti tarptautiniuose verslo susitikimuose ir derybose;
 • vykdyti įvairias tarptautinės komunikacijos užduotis;
 • versti ir redaguoti humanitarinės bei socialinės srities tekstus;
 • teikti profesionalias vertimo-redagavimo paslaugas privačiai.

Karjeros perspektyvos

 • leidybos srityje;
 • valstybinėse ir nevalstybinėse humanitarinio profilio organizacijose, kultūros įstaigose;
 • laikraščių ir žurnalų redakcijose, naujienų agentūrose, internetiniuose laikraščiuose ir vertėjų biuruose;
 • tarptautinėse organizacijose ir verslo įmonėse, bendradarbiaujančiose su užsienio partneriais, Lietuvos ir ES institucijose;
 • kitose srityse, reikalaujančiose filologinių žinių ir kitų kultūrų pažinimo.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

JK ir JAV šalityra

6

Kalbotyros įvadas

6

Studijų įvadas

6

Šiuolaikinė anglų kalba 1 (fonetika ir leksika)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 1 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 1 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Gretinamoji leksikologija ir leksikografija

6

Šiuolaikinė anglų kalba 2 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 3 (morfologija ir sintaksė)

6

Vertimo pradmenys

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 2 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 2 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (humanitarinė sritis)

6

Diskurso analizė

6

Literatūros analizės pagrindai

6

Vertimo technologijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 3 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 3 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra

6

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (socialinė sritis)

6

Filosofija

6

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 4 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 4 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

3 KURSAS

48

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Akademinis rašymas

6

Literatūrinio teksto analizė ir vertimas

6

Verstinio teksto redagavimas

6

Vertimo praktika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 5 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 5 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Kursinis darbas

6

Literatūrinio teksto vertimas

6

Redagavimo praktika

6

Pasirenkamieji dalykai 1

 

Ispanijos šalityra

6

Kinijos šalityra

6

Korėjos šalityra

6

Norvegijos šalityra

6

Prancūzijos šalityra

6

Vokietijos šalityra

6

Pasirenkamieji dalykai 2

 

Antroji užsienio kalba 6 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 6 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 6 (vokiečių)

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Kvalifikacinė vertimo ir redagavimo praktika

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Užsienio kalba (Anglų k.) 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

 
Kitos šios krypties studijų programos