Psichologija

Studijų programos kryptis
Psichologija
Valstybinis kodas
6121JX057
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1475 € už semestrą (2020 m.)

Nori geriau suprasti bei pažinti savo ir kitų žmonių emocijas, asmens savybes, jų elgesį ir tarpusavio santykius? Psichologijos studijos padės ne tik tai padaryti, bet ir suteiks žinių, kaip atlikti psichologinius tyrimus, susijusius su tam tikrais mūsų elgesio dėsningumais, visuomenės nuostatomis ir vertybėmis. Psichologo profesija yra ypač paklausi ir jos populiarumas kasmet tik auga. Dėl to, siūlome rinktis psichologijos studijų programą, kuri atitinka Europos psichologų federacijos (EFPA) standartus ir yra trumpiausia Lietuvoje! Studijos trunka 3,5 metų ir savo rankose turėsi psichologijos bakalauro diplomą!

Programos tikslas

Psichologijos studijos, yra skirtos paruošti kvalifikuotus psichologijos bakalaurus, pasirengusius tęsti studijas psichologijos krypčių magistrantūrose arba kitų krypčių magistrantūrose.

Studijos vyksta lietuvių arba anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti profesinės etikos reikalavimus;
 • prisiimti asmeninę atsakomybę už įgyvendinamas veiklas ir žinosi savo kompetencijų ribas;
 • atlikti atskiras psichologinio įvertinimo užduotis;
 • parengti, vystyti ir įgyvendinti individo, grupės, organizacijos poreikius atitinkančias intervencijas prižiūrint ne žemesnį kaip psichologijos magistro laipsnį turinčiam psichologui;
 • praktiškai pritaikyti psichologinių tyrimų metodologiją;
 • atlikti mokslinius tyrimus, apdoroti surinktus duomenis, analizuoti rezultatus, pateikti išvadas ir rekomendacijas;
 • savarankiškai perteikti psichologijos mokslo žinias, vykdyti edukacinę veiklą psichologijos srityje;
 • vesti mokymus, padedančius asmenims ir grupėms gerinti savo funkcionavimą;
 • suprasti ir aiškinti psichologinius individo ir grupės funkcionavimo ypatumus, remiantis bazinėmis psichologijos mokslo žiniomis.

Karjeros perspektyvos:

 • rinkodaros ir valdymo institucijose;
 • švietimo srityje, tyrimus atliekančiose institucijose;
 • socialinės rūpybos institucijose;
 • informacinėse agentūrose, žiniasklaidoje;
 • kitose srityse, kur reikalingos psichologijos žinios ir bendrieji įgūdžiai (personalo atranka, įdarbinimo agentūrose ir pan.).
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Filosofija

6

Matematinė statistika ir statistinės analizės metodai

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologijos mokslo ir profesinės veiklos pagrindai

6

Studijų įvadas 1

3

Žmogaus anatomija ir fiziologija

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Bendravimo įgūdžių praktikumas

3

Pozityvaus mąstymo ugdymo praktikumas

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Jutimai ir suvokimas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Psichofiziologiniai matavimai

3

Psichologijos mokslo raida 

6

Psichologinių tyrimų metodologija

6

Studijų įvadas 2

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Akademinis raštingumas

3

Dėmesys, atmintis ir išmokimas

6

Emocijos ir motyvacija

6

Mąstymas, kalba ir intelektas

6

Statistinės analizės metodai psichologijoje

6

Žmogaus genetika

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Asmenybės teorijos

7

Kursinis darbas

3

Neuropsichologijos pagrindai

6

Psichologinis testavimas

6

Socialinė psichologija

5

Pasirenkamieji dalykai

3

Grupių psichologija

3

Konfliktų psichologija

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Įvadas į sveikatos psichologiją

5

Organizacinė psichologija

5

Pedagoginė psichologija

5

Raidos psichologija

6

Stebėjimo ir apklausų praktikumas

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Anomalios raidos psichologija

3

Tarpkultūrinė psichologija

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Klinikinė psichologija

6

Profesinė psichologo etika

5

Psichologinis konsultavimas

6

Psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindai

4

Pasirenkamieji dalykai

3

Grupių vedimo praktikumas

3

Psichoterapinės sistemos

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Įvadas į teisės psichologiją

6

Praktika

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Biologija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama