Psichologija | Studijos Lietuvoje | MRU

Psichologija

Studijų programos kryptis Psichologija
Valstybinis kodas 6121JX057
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina 1918 € už semestrą (2024 m.)

Nori geriau suprasti bei pažinti savo ir kitų žmonių emocijas, asmens savybes, jų elgesį ir tarpusavio santykius? Psichologijos studijos padės ne tik tai padaryti, bet ir suteiks žinių, kaip atlikti psichologinius tyrimus, susijusius su tam tikrais mūsų elgesio dėsningumais, visuomenės nuostatomis ir vertybėmis. Psichologo profesija yra ypač paklausi ir jos populiarumas kasmet tik auga. Dėl to siūlome rinktis psichologijos studijų programą, kuri atitinka Europos psichologų federacijos (EFPA) standartus ir yra trumpiausia Lietuvoje! Studijos trunka 3,5 metų ir savo rankose turėsi psichologijos bakalauro diplomą!

Programos tikslas

Psichologijos studijos yra skirtos paruošti kvalifikuotus psichologijos bakalaurus, pasirengusius tęsti studijas psichologijos krypčių magistrantūrose arba kitų krypčių magistrantūrose.

Studijos vyksta lietuvių k. arba anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti profesinės etikos reikalavimus;
 • prisiimti asmeninę atsakomybę už įgyvendinamas veiklas ir žinosi savo kompetencijų ribas;
 • atlikti atskiras psichologinio įvertinimo užduotis;
 • parengti, vystyti ir įgyvendinti individo, grupės, organizacijos poreikius atitinkančias intervencijas prižiūrint ne žemesnį kaip psichologijos magistro laipsnį turinčiam psichologui;
 • praktiškai pritaikyti psichologinių tyrimų metodologiją;
 • atlikti mokslinius tyrimus, apdoroti surinktus duomenis, analizuoti rezultatus, pateikti išvadas ir rekomendacijas;
 • savarankiškai perteikti psichologijos mokslo žinias, vykdyti edukacinę veiklą psichologijos srityje;
 • vesti mokymus, padedančius asmenims ir grupėms gerinti savo funkcionavimą;
 • suprasti ir aiškinti psichologinius individo ir grupės funkcionavimo ypatumus, remiantis bazinėmis psichologijos mokslo žiniomis.

Karjeros perspektyvos:

 • rinkodaros ir valdymo institucijose;
 • švietimo srityje, tyrimus atliekančiose institucijose;
 • socialinės rūpybos institucijose;
 • informacinėse agentūrose, žiniasklaidoje;
 • kitose srityse, kur reikalingos psichologijos žinios ir bendrieji įgūdžiai (personalo atranka, įdarbinimo agentūrose ir pan.).
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bendrosios psichologijos įvadas

6

Filosofija

6

Logika

6

Matematinė statistika ir statistinės analizės metodai

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Žmogaus anatomija ir fiziologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bendravimo įgūdžių praktikumas

3

Jutimai ir suvokimas

6

Psichofiziologiniai matavimai

6

Psichologijos mokslo istorija

6

Psichologinių tyrimų metodologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Akademinis raštingumas

3

Dėmesys, atmintis ir išmokimas

6

Emocijos ir motyvacija

6

Socialinė psichologija

6

Statistinės analizės metodai psichologijoje

6

Žmogaus genetika

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Asmenybės teorijos

6

Evoliucinė psichologija

3

Kursinis darbas

3

Mąstymas, kalba ir intelektas

6

Neuropsichologijos pagrindai

3

Psichologinis testavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Konfliktų psichologija

3

Pozityvioji psichologija

3

Tarpkultūrinė psichologija

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Organizacinė psichologija

5

Pedagoginė psichologija

5

Raidos psichologija

6

Stebėjimo ir apklausų praktikumas

3

Sveikatos psichologija

5

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Klinikinė psichologija

6

Profesinė psichologo etika

6

Psichologinis konsultavimas

6

Psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindai

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Anomalios raidos psichologija

3

Grupių psichologija

3

Psichoterapinės sistemos

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika

15

Teisės psichologijos įvadas

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Biologija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Su užsieniečiais nespėjusiais gauti LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą.

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai
Kitos šios krypties studijų programos