Teisės studijos | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m., ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1352 € už semestrą, ištęstinės studijos - 946 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Šiuolaikinės technologijos visiškai pakeitė tradicinį klasikinės teisės suvokimą. Taip gimė unikalios teisės studijos, kuriose yra integruotos teisinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Kas leidžia būsimiems teisininkams patobulinti savo profesines kompetencijas ir technologijų srityje.

Visos studijos parengtos, remiantis patyriminiu mokymu, kur kiekvienas studentas gali susipažinti su realiomis bylomis ir spręsti teisines užduotis, pasinaudojant profesionalių mentorių pagalba. Dalis paskaitų vyksta teisinėse institucijose, kur jas skaito savo srities profesionalai – aukščiausiojo teismo teisėjai, prokurorai, garsiausi Lietuvos advokatai.

Pasauliniame universitetų teisės (Law) krypties reitinguose – ši studijų programa patenka į geriausių pasaulio teisės mokyklų 250-ką.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru, būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • konsultuoti ir atstovauti klientų teises;
  • analizuoti įvairaus pobūdžio informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
  • teikti teisinio pobūdžio paslaugas privačiai.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali užsiimti profesionalia teisininko veikla. Galėsi dirbti teisininku įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėju, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

Teisininko karjera

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Teisės istorija ir filosofija

5

Teisinis argumentavimas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Teisė ir technologijos

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

Socialinė psichologija

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Kriminologija

3

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminalistika

4

Praktika

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Pasirenkamieji dalykai 1

5

Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas

5

Civilinių ginčų sprendimo praktikumas

5

Pasirenkamieji dalykai 2

4

Valstybės tarnybos teisė

4

Verslo steigimo formos

4

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

20

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Finansų ir mokesčių teisė

5

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 1

4

Mediacijos pagrindai

4

Teismo medicina

4

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

49

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Teisininko karjera

3

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Teisinis argumentavimas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

5

Administracinė teisė

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

9

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

Socialinė psichologija

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

9

3 KURSAS

44

5 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

Teisė ir technologijos

3

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

6 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminologija

3

Baudžiamojo proceso teisė

10

4 KURSAS

40

7 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Civilinio proceso teisė

10

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Darbo teisė

6

Kriminalistika

4

8 SEMESTRAS

17

Privalomieji dalykai

4

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Pasirenkamieji dalykai 1

5

Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas

5

Civilinių ginčų sprendimo praktikumas

5

Pasirenkamieji dalykai 2

4

Valstybės tarnybos teisė

5

Verslo steigimo formos

3

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

5

Pasirenkamieji dalykai 3

4

Mediacijos pagrindai

4

Teismo medicina

4

5 KURSAS

35

9 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Finansų ir mokesčių teisė

5

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

3

10 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

6

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.) – 5 m.

Studijos vyksta derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus. Semestro (rudens ir pavasario) studijos organizuojamos taikant tokį modelį:  

  • apie 6 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
  • apie 2 savaites intensyvių studijų universitete (gyvai): užsiėmimai vyksta kasdien dažniausiai nuo 14.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val.). Dalyvavimas yra privalomas, tačiau dalis paskaitų (priklausomai nuo dalyko) bus transliuojamos „online“.  
  • apie 6 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
  • apie 3 savaites pertrauka  
  • apie 5 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
  • apie 2 savaites pertrauka  
  • apie 4 savaites atsiskaitymai universitete (gyvai).
Studijų programą rekomenduoja