Teisės studijos | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m., ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą, ištęstinės studijos - 1034 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Šiuolaikinės technologijos visiškai pakeitė tradicinį klasikinės teisės suvokimą. Taip gimė unikalios teisės studijos, kuriose yra integruotos teisinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Kas leidžia būsimiems teisininkams patobulinti savo profesines kompetencijas ir technologijų srityje.

Visos studijos parengtos remiantis patyriminiu mokymu, kur kiekvienas studentas gali susipažinti su realiomis bylomis ir spręsti teisines užduotis, pasinaudojant profesionalių mentorių pagalba. Dalis paskaitų vyksta teisinėse institucijose, kur jas skaito savo srities profesionalai – aukščiausiojo teismo teisėjai, prokurorai, garsiausi Lietuvos advokatai.

Pasauliniame universitetų teisės (Law) krypties reitinguose – ši studijų programa patenka į geriausių pasaulio teisės mokyklų 250-ką.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru, būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • konsultuoti ir atstovauti klientų teises;
 • analizuoti įvairaus pobūdžio informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
 • teikti teisinio pobūdžio paslaugas privačiai.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali užsiimti profesionalia teisininko veikla. Galėsi dirbti teisininku įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėju, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

Teisininko karjera

3

Socialinė psichologija

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Teisės istorija ir filosofija

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisė ir technologijos

5

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Kriminologija

3

Teisinis argumentavimas

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

4

Baudžiamojo proceso teisė

4

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

25

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminalistika

4

Praktika

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Finansų ir mokesčių teisė

4

Pasirenkamieji dalykai 1

5

Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas

5

Civilinių ginčų sprendimo praktikumas

5

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Mediacijos pagrindai

3

Teismo medicina

3

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Valstybės tarnybos teisė

3

Verslo steigimo formos

3

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

3

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

49

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Teisininko karjera

3

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Socialinė psichologija

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

5

Administracinė teisė

6

2 KURSAS

40

3 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

19

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

10

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Teisinis argumentavimas

3

Civilinė teisė (bendroji dalis)

9

3 KURSAS

47

5 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

Teisė ir technologijos

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

6 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminologija

3

Baudžiamojo proceso teisė

9

4 KURSAS

37

7 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Civilinio proceso teisė

10

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Darbo teisė

6

Kriminalistika

4

8 SEMESTRAS

14

Privalomieji dalykai

3

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Pasirenkamieji dalykai 1

5

Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas

5

Civilinių ginčų sprendimo praktikumas

5

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Valstybės tarnybos teisė

3

Verslo steigimo formos

3

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

3

Pasirenkamieji dalykai 3

3

Mediacijos pagrindai

3

Teismo medicina

3

5 KURSAS

37

9 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Finansų ir mokesčių teisė

4

Praktika

15

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

10 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse, planuoti mokymosi procesą ir karjerą, efektyviai planuoti savo laiką, organizuoti savo veiklą;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams), sprendžiant teisės srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės mokslo srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Laikantis profesinės etikos, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus;
 • Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyvius problemų ir situacijų sprendimus, suvokia pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.) – 5 m.

Studijos vyksta derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus. Semestro (rudens ir pavasario) studijos organizuojamos taikant tokį modelį:  

 • apie 6 savaites nuotoliniai užsiėmimai, įprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.;
 • apie 2-3 savaites intensyvių studijų universitete (gyvai): užsiėmimai vyksta kasdien, dažniausiai nuo 14.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. Dalyvavimas yra privalomas., tačiau dalis paskaitų (priklausomai nuo dalyko) bus transliuojamos tiesiogiai;
 • galima apie 1 savaitės trukmės pertrauka;
 • apie 5 savaites nuotoliniai užsiėmimai, įprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.; 
 • galima apie 1 savaitės trukmės pertrauka;
 • apie 4 savaites atsiskaitymai universitete (gyvai).
Studijų programą rekomenduoja