Teisė ir kriminalistika | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir kriminalistika

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX005
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m. (Vilniuje)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1352 € už semestrą

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Jei Tau svarbus teisingumas, mėgsti analitiškai mąstyti ir kritiškai vertinti įvairius reiškinius. Siūlome tapti tikru kriminalistikos ekspertu!

Programos tikslas

Teisės ir kriminalistikos studijos yra sukurtos taip, kad daug dėmesio yra skiriama specialiesiems studijų dalykams, tokiems kaip teismo ir apklausų psichologija; teismo medicina ir psichiatrija. Taip pat ir žvalgybinės veiklos pagrindams, kinologijos ir odorologijos tyrimams bei įvairioms kriminalistikos technikoms. Įgytos teorinės žinios yra įtvirtinamos praktinių užsiėmimų ir patyriminių mokymų metu.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • dirbti bet kurį teisinį darbą;
  • planuoti ir organizuoti nusikalstamų veiklų tyrimą;
  • pritaikyti nusikaltimų tyrimo algoritmus;
  • analizuoti ir kritiškai vertinti tyrimo medžiagą ir rengti teisinius dokumentus;
  • teikti konfidencialias teisines paslaugas;
  • užsiimti privačia detektyvine veikla.

Karjeros perspektyvos:

Programos absolventui suteikia teisę užsiimti privačia detektyvine veikla bei teikti konfidencialias teisines paslaugas, taip pat įstatymų nustatyta tvarka, pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas bei dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Psichologija

6

Profesinė etika

3

Asmens duomenų apsauga

3

Kriminalistikos istorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Bendrosios kriminalistikos teorijos pagrindai

6

Kriminalistikos technika ir technologijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Administracinė teisė

6

Fizinis rengimas

3

2 KURSAS

57

3 SEMESTRAS

33

Privalomieji dalykai

33

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė

10

Administracinio proceso teisė

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Kriminalistikos technika ir technologijos

3

Teisės istorija ir filosofija

5

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

6

Administracinė atsakomybė

3

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Įvykio vietos apžiūra ir tyrimas

3

Finansų ir mokesčių teisė

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

3 KURSAS

63

5 SEMESTRAS

33

Privalomieji dalykai

33

Europos Sąjungos teisė

6

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Kriminalistikos taktika

6

Praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Specialios žinios ir teismo ekspertologija

3

Taikomoji kriminalistikos metodika

6

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

3

Tarptautinė viešoji teisė

6

Teismo medicina

6

Darbo teisė

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Teisės psichologija

3

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Kriminalistika (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Ekonominis saugumas

3

Kinologija ir odorologiniai tyrimai

3

Kriminologija

3

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo tvarka

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) Vilniuje

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.