Stojantiems į bakalauro studijų I kursą

Konkursinio balo skaičiuoklė
Prašymų registracija (iki liepos 23 d., 12.00 val.)

 

2018 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. nr. (8 5) 2714 704 arba el. paštu priemim@mruni.eu
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

  1. Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijų 2018 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į bakalauro studijas.

Studijų programos (suteikiamas kvalifikacinis laipsnis):


Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Tarptautinė apskaita ir auditas 4- Verslo vadybos bakalauras (Apskaitos studijų krypties)
Finansų industrija (anglų k.) Vykdomas atskiras priėmimas (ne per LAMA BPO) 
4
-
Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Finansų industrija4- Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika 4-Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
3,5-Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Informatika ir skaitmeninis turinys  (žaidimų kūrimas, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai) (anglų k.)  kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų**) (2 metai Lietuvoje, 2 metai Korėjoje) 4
-
Informatikos mokslų bakalauras (dviejų diplomų)
Viešojo valdymo fakultetas
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų kalba) 3,5 - Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo specializacija)3,5-Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Viešasis administravimas 3
4,5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba34,5 Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų studijų krypties)
Teisės fakultetas
Teisė 3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir muitinės veikla 3,55 Teisės bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla 3,5- Teisės bakalauras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas3,5
-Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla* 3,5
- Teisės bakalauras
Valstybės sienos apsauga (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija)*** 3,5 -Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga*3,5-Teisės bakalauras
Komunikacijos institutas
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara
3- Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba)
3-
Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas ir teisės pagrindai 4 5 Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas ir teisės pagrindai (anglų kalba) 4 - Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai
4 - Ugdymo mokslų bakalauras (Pedagogikos studijų krypties), pedagogo kvalifikacija
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai  (anglų kalba) Vykdomas atskiras priėmimas (ne per LAMA BPO)4 -Ugdymo mokslų bakalauras (Pedagogikos studijų krypties), pedagogo kvalifikacija
Laisvalaikio ir pramogų edukacija  (anglų kalba) Vykdomas atskiras priėmimas (ne per LAMA BPO)
3 - Ugdymo mokslų bakalauras (Edukologijos studijų krypties)
Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (norvegų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) (Vertimo ir redagavimo programos specializacija) (anglų kalba) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo studijų krypties)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo studijų krypties)
Psichologijos institutas
Psichologija 3,5 - Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)
Psichologija (anglų kalba) 3,5 -Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 2 metai studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje), kuriame studijų kaina yra 5600 USD per metus (VF studentai moka studijų kainos skirtumą viršijantį valstybės skiriamą norminę studijų kainą). Studentai taipogi moka už kelionės, vizos, pragyvenimo P. Korėjoje išlaidas – studijų vizai gauti, P. Korėja reikalauja įrodyti, kad studentas (ar tėvai/paskolos davėjas) disponuoja ne mažiau kaip 10.000 USD pragyvenimo išlaidoms P. Korėjoje.
*** - jeigu nesusidarys grupė programoje teisė ir valstybės sienos apsauga.2. Minimalūs reikalavimai, konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai

2.1. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas:

2.1.1 Asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.,
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas:
      - 16 ir daugiau balų, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
      - 25 ir daugiau balų, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių mokslų studijų sričių programas
2.1.2. Asmenys, 2016 - 2017  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetinių studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.1.3.  Asmenys, 2015  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.1.4. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
2.1.5. 2018 metais stojant į VF vietas yra taikomas minimalus konkursinis balas 3,6. Netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.
 
2.2. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
  • 2018 metais stojant bus taikomas minimalus konkursinis balas 3.
  • Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2018 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
  • Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
2.3. Konkursinio balo dedamosios
 
2.3.1. Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai.
2.3.2. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.6. punkte papildomų kriterijų ir balų:
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas.
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas).
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas.
• MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

2.3.3. Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniams kriterijams vertinti naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas sumuojasi ir papildomi balai, skiriami MRU.
2.3.4. Pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2.3.5. Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal Aprašą, išskyrus šio Aprašo 6 punktą.
2.3.6. Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai grupuojami visų studijų krypčių arba krypčių grupių studijų programose – imant keturių brandos egzaminų įvertinimus. Konkursiniam balui formuoti imami atitinkamo dalyko brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai, trečiuoju dalyku gali būti laikomas bet kuris brandos atestato dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas.
2.3.7. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą). Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Aprašo 4 priede nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas, perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio)  kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
2.3.8. Stojant į dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių), vertimo ir redagavimo programas ir programas dėstomas anglų k. būtina mokėti anglų kalbą ne mažiau kaip B2 lygiu. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus nuo pagrindų arba pažengusiųjų grupėje.
2.3.9. Visose programose kaip specialybės užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų.
 

2.4. Konkursinio balo sudėtis ir svertiniai koeficientai

2 lentelė
Studijų programa
Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas
Tarptautinė apskaita ir auditas
Finansų industrija
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų k.)
Aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo specializacija)
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Teisė
Teisė ir ikiteisminis procesas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla
Teisė ir policijos veikla**
Valstybės sienos apsauga**
Teisė ir valstybės sienos apsauga **
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika* arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Viešasis administravimas
Viešoji politika ir vadyba

Socialinis darbas ir teisės pagrindai
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika* arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Psichologija
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara

Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.) (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)

Vertimas ir redagavimas (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Laisvalaikio ir pramogų edukacija (anglų k.)

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai (lietuvių arba anglų k.)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)


Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2018 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
* - pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas, imamas valstybinio egzamino įvertinimas.
** - reikalingas siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos.

2.5. Papildomi kriterijai ir balai

2.5.1. Stojant į MRU papildomi balai suteikiami vadovaujantis Aprašo 3 priedu (www.lamabpo.lt).
2.5.1.1.  Baigus bazinius karinius mokymus arba atlikus privalomąją pradinę karo tarnybą ir stojantiems į visas programas pridedama 0,5 balo.
2.5.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
2.5.2.1. Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Jeigu bazinis konkursinis balas yra žemesnis nei 3 balai, tai šie papildomi balai nepridedami.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. Pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą.
2.5.2.2. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės krypties (teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir policijos veiklos) studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigęs Jaunojo teisininko akademiją (pridedama 0,7 balo) arba yra Teisinių žinių olimpiados I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į finansų industrijos, tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. Jaunojo finansininko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k., vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.

2.5.3. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.
2.5.4. Dėl papildomų balų skyrimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.

3. Priėmimo vykdymo procedūros

Priėmimas vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2018 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Bendrojo priėmimo tvarką rasite čia.

Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje.
3.1. Bendrojo priėmimo žingsniai:
• Užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, tik internete adresu www.lamabpo.lt
• Suvesti informaciją apie save ir užpildyti bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje;
• Motyvacijos vertinimo laikymas (jeigu reikia), stojant į Socialinės pedagogikos studijų programą;
• Brandos atestato įkėlimas ir /arba šių dokumentų įdėjimas į LAMA BPO informacinę sistemą;
• Bendrojo priėmimo rezultatų paskelbimas;
• Priėmimo įforminimas, pasirašant studijų sutartį.

3.2. Stojančiųjų priėmimas vyks dviem etapais:
Pagrindinis priėmimas.
Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.

3.2.1. Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
•  Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama vieta (toliau – VF), vieta su studijų stipendiją (toliau - VNF/ST) arba viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF) vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  Pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.
Antrasis etapas
• jeigu pasirašyta VF arba VNF/ST studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti antrajame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape tiek dėl VF arba VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos. Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena VF, VNF/ST arba VNF vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti papildomame priėmime.

3.2.2. Papildomas priėmimas

Papildomame priėmimo etape prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų:
• jeigu su aukštąją mokykla pasirašyta studijų sutartis VF, VNF/ST vietai gauti, galima dalyvauti papildomame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu su aukštąją mokykla pasirašyta VNF studijų sutartis arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti papildomame priėmime tiek dėl VF ar VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos.
• papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.

3.3. Priėmimo procedūros

3.3.1. Prašymų registravimo, egzaminų sesijos bei papildomų dokumentų teikimas

3 lentelė

PROCEDŪROSDATA
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas *
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų
ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2018-06-01 – 2018-07-23,
 iki 12.00 val.
Užsienyje įgyto išsilavinimo ir iki 2009 m. imtinai gautų brandos atestatų įkėlimas į LAMA BPO informacinę sistemą **2018-06-01 – 2018-07-19,
 iki 17.00 val.
*  Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
**  Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai įkeliami į LAMA BPO informacinę sistemą PDF formatu.


3.3.2. Kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas (pagrindinis priėmimas):

Pagrindinis priėmimas

4 lentelė

PROCEDŪROS
DATA
Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas2018-07-26 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimasNuo 2018-07-27 iki 2018-07-31,
 nuo 9.00 val. iki 16.30 val.
(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)
Likusių laisvų vietų paskelbimas
2018-08-01 12.00 val.
Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų eiliškumo prašymuose koregavimas2018-08-01 nuo 12.00 val. iki 2018-08-03 iki 16.00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2018-08-07 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimasNuo 2018-08-08 iki 2018-08-09,
 
nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10, 12.00 val.

Papildomas priėmimas

5 lentelė

PROCEDŪROS
DATA
Naujų prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų
 ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Nuo 2018-08-13  iki 2018-08-17 17.00 valandos
Kvietimo studijuoti paskelbimas2018-08-21 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas
2018-08-22 ir 2018-08-23  nuo 9.00 val.iki 16.00 val.
**    Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų


4. Dokumentai

4.1. Papildomi dokumentai reikalingi stojant Bendrojo priėmimo metu į atskiras studijų programas.
4.1.1. Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos studijų programą ar jos specializaciją valstybės sienos apsauga, privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU Viešojo saugumo fakulteto priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki liepos 20 d., 13.00 val. (Maironio g. 27, Kaune).
4.1.2. Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos nuo kovo 20 dienos iki birželio 20 d.  reikia:
•    Stojant į teisės ir policijos veiklos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.
• Stojant į teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis el. paštu stok@vsat.vrm.lt    . Jei atitiksite pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai. Informaciją apie reikalingus dokumentus rasite tinklapyje www.pasienis.lt  čia

4.1.3. Kviečiamieji studijuoti į teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos programų nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu, turi pasirašyti trišalę sutartį ir po studijų baigimo atlikti tarnybą policijos įstaigose. Siuntimų stoti į švietimo įstaigas išdavimą reglamentuoja Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-72.

Kiti dokumentai

4.2.1. Į LAMA BPO informacinę sistemą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi PDF formatu įkelti stojantieji:
• įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
• įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
• baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
• išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.
4.2.2. Stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai.

4.2.3.    Šie stojantieji į LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemą turi įkelti pagal šį sąrašą turimus dokumentus:
–    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
–    Suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
–    pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
–    diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
–    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
–    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
–    Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
–    visų kitų, apie papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančių, dokumentų kopijas;
–    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančių dokumentų, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, kopijas;
–    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas), kopiją;
–    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją.


5. Priėmimo studijuoti į MRU įforminimas

5.1. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
5.2. Įforminant priėmimą reikia turėti:
•    brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt) (kopija įteikiama);
•    registracijos įmokos (40 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
•    paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopijas (kopija įteikiama);
•    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
•    įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje.

5.3. Norint įforminti priėmimą, sudarant studijų sutartį, pakviestiems studijuoti reikia atvykti:
•    pakviesti studijuoti į programas: teisė ir ikiteisminis procesas, teisė ir policijos veikla,
teisė ir valstybės sienos apsauga, valstybės sienos apsauga – į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ  ( Kaunas, Maironio g. 27),  4 ir 5 lentelėse nurodytomis datomis.
•    pakviesti studijuoti į kitas programas – į MRU Centrinius rūmus Vilniuje, Ateities g. 20, 4 ir 5 lentelėse nurodytomis datomis.

5.4. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą:
•    Atvykęs sudaryti studijų sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu, pasirašyti nekvalifikuotų elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
5.5. Priėmimo įforminimas jeigu kviečiamasis negali atvykti sudaryti studijų sutarties (yra išvykęs, negali atvykti dėl sveikatos sutrikimų ir pan.), tai:
•    priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus el.paštu priemim@mruni.eu , nurodydamas savo duomenys (pavardę, vardą, asmens kodą) ir neatvykimo priežastį. Taip pat atsiunčia savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiančio, notaro patvirtinto dokumento kopiją) ir registracijos įmokos (40 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo kopiją.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojai sutikrinę duomenis, kviečiamajam į jo elektroninį paštą siunčia prisijungimo duomenimis, kurie suteikia galimybę savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.


6. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

6.1. Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą
40 Eur registracijos įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:
  • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
  • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
  • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
6.2. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1993 metais arba vėliau), taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
6.3. Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
6.4. Nutraukus studijų sutartį registracijos įmoka negrąžinama.
6.5. Įmoką galima sumokėti ir vietoje (Universitete) naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą. 

7. Bakalauro studijų kaina

2018 m. metinės studijų kainos.
Įmoka už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
Fakulteto/instituto vadovas įmoką už studijų semestrą
gali leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

8. Kita informacija

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

9. Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)