Konsultacija ir informacija

+370 686 17431

priemimas@mruni.eu


Studentų priėmimo etapai 2020

•    Bendrojo priėmimo pagrindinis etapas nuo birželio 1 d.
•    Kviečiamųjų sąrašai skelbiami rugpjūčio 22 d.
•    Studijų sutarčių tvirtinimas nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 26 d., 16.30 valandos.
•    Bendrojo priėmimo papildomas etapas nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d.
•    Papildomo priėmimo kviečiamųjų sąrašai skelbiami rugsėjo 4 d.
•    Studijų sutarčių tvirtinimas nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 7 d., 16.30 valandos.
•    MRU institucinis priėmimas  nuo rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 7 d.
Konkursinio balo
skaičiuoklė

Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo
(nuo birželio 1 d.)

Visos priėmimo taisyklės
 
 

  Minimalūs reikalavimai abiturientams

BENDROJI DALIS

Į bakalauro studijas stojama per Bendrąjį priėmimą, kurį organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO). Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas priklausomai nuo programos. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai per papildomą LAMA bpo priėmimą:

•    Registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje (toliau - BPIS);
•    El.paštu gaunamas registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris;
•    Prisijungti prie BPIS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
•    Pasirinkti norimas MRU studijų programas ir įtraukti jas į prašymą;
•    Jeigu stojama į socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą išlaikyti motyvacijos vertinimą;
•    Brandos atestato duomenis į BPIS įkeliami automatiškai iš Mokinių registro (jei vid. išsilavinimas įgytas 2010-2020 m.);
•    Jei vid. išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau, reikia prisegti brandos atestato ir jo priedo el.kopijas BPIS skiltyje „Atestatas ir pažymos“;
•    Skiltyje „Užpildytas prašymas“ reikėtų pasitikrinti savo konkursinį balą;
•    Sulaukti kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami BPIS ir atsiunčiami el.paštu);
•    Gavus kvietimą į MRU, stojantieji sumoką 45 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu priemimas@mruni.eu (taip pat asmens dokumento kopiją);
•    Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis bei įforminamas priėmimas.
•    Visas priėmimo taisykles rasite
 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

  Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas (rasite čia)
  Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas
(rasite čia)

KONKURSINIO BALO DEDAMOSIOS

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai.
Konkursinis balas sudaromas keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos  įvertinimas (40 % konkursinio balo).
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
(20 % konkursinio balo).
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
(20 % konkursinio balo).
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys
(20 % konkursinio balo).
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas ir t.t.
• MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Pretenduojant į MRU įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407.

Konkursinio balo dedamosios (rasite čia)

 Užsiregistravusieji į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą turi privalomai praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje čia ). Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į šių studijų valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negali.

2019 m. minimalūs konkursiniai balai pagal programas (rasite čia)

PAPILDOMI KRITERIJAI IR BALAI

Stojant į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas
Stojant į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Stojant į MRU papildomi balai suteikiami vadovaujantis Aprašo 3 ir 5 priedais (www.lamabpo.lt).

Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas
Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Jeigu bazinis konkursinis balas yra žemesnis nei nustatytas minimalus slenkstis, tai šie papildomi balai nepridedami.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. Pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2018-2020 m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2018-2020 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą.
•     Papildomas 0,7 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2018-2020 m. baigę Nacionalinės moksleivių akademijos istorijos, ekonomikos, matematikos arba informatikos sekcijas ir gavę šios akademijos diplomą ar diplomą su pagyrimu.
•     Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į teisės ir kriminalistikos, teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos ar policijos veiklos programas, jeigu jie yra baigę Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų.
Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės krypties (teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos, teisės ir finansinių technologijų, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir kriminalistikos, teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos) studijų programas, jeigu jie yra 2018-2020 m. baigęs Jaunojo teisininko akademiją (pridedama 0,7 balo) arba yra Nacionalinės teisinių žinių olimpiados I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į finansų ekonomikos, finansų industrijos, tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2018-2020 m. baigę Ekonomikos ir verslo akademiją . Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k., vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2017-2020 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.
 Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

Priėmimas vyksta dvejais etapais:
•    Bendrasis priėmimas. Vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2020 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt BPIS aplinkoje.
•    Institucinis papildomas priėmimas. Priėmimas vyksta tik į likusias valstybės nefinansuojamas vietas. Stojančiųjų dokumentai priimami MRU.
Bendrasis priėmimas vyks dviem etapais:
•    Pagrindinis priėmimas.
•    Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.


INSTITUCINIS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Priėmimas vyksta tik į likusias valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas. Stojančiųjų dokumentai priimami MRU. Priėmimas organizuojamas nuo 2020-08-19 iki 2020-09-07, iki 15 valandos (plačiau)

PAPILDOMI DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAI

Papildomi dokumentai reikalingi stojant priėmimo metu į atskiras studijų programas.

Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš teisės ir policijos veiklos  (tik pretenduojantiems į tikslines vietas) studijų programų, privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki rugpjūčio 17 d..
Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos nuo gegužės 1 dienos iki liepos 31 d.  reikia:
•    Stojant į teisės ir policijos veiklos ar policijos veiklos studijų programas, pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.

REIKALINGI DOKUMENTAI

Į LAMA BPO informacinę sistemą iki Bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi PDF formatu įkelti stojantieji:
•    įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
•    įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
•    baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
•    išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.

Stojantieji turi užsiregistruoti BPIS. Stojantieji turi įkelti  pagal šį sąrašą turimus dokumentus PDF formatu:
•    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
•    Suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
•    pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
•    diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
•    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
•    Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
•    kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
•    visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
•    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančių dokumentų, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, kopijas;
•    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
•    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją.

PRIĖMIMO Į MRU ĮFORMINIMAS

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį  ir įforminti priėmimą.
Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas. 
Studijų sutarties pavyzdžiai (VF - čia, VNF - čia

Pakviestieji studijuoti, turi patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą.

Studijų sutartys tvirtinamos tik NUOTOLINIU BŪDU:

 I būdas

Jei turite asmeninę elektroninę bankininkystę arba elektroninį parašą, sutartį galėsite patvirtinti el.forma Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPis) skiltyje „Sutartys“. Kviečiamasis studijuoti, patvirtinęs studijų sutartį,  privalo el.paštu  priemimas@mruni.eu  nustatytu laiku atsiųsti žemiau nurodytas kopijas:
•    asmens dokumento kopiją (tapatybės kortelės arba paso titulinio puslapio);
•    registracijos įmokos (45 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją arba dokumentų kopijas, įrodančias teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos. Rekvizitus rasite MRU tinklapyje žemiau.
Studijų sutarčių tvirtinimas šiuo būdu vyksta nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. 00 min. iki rugpjūčio 26 d. 23 val. 50 min.

II būdas

Kviečiamasis studijuoti el.paštu priemimas@mruni.eu nustatytomis datomis atsiunčia:
•    asmens dokumento kopiją;
•    registracijos įmokos (45 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją arba dokumentų kopijas, įrodančias teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos. Rekvizitus rasite MRU tinklapyje žemiau.

MRU į Jūsų el.paštą atsiųs prisijungimo prie MRU Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su studijų sutartimi ir ją patvirtinti.
Studijų sutarčių tvirtinimas šiuo būdu vyksta nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. 30 min. iki rugpjūčio 26 d. 17 val. 00 min.

REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą 45 eurų registracijos įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:

  • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
  • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
  • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1995 metais arba vėliau), taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Pateikus prašymą ir gavus kvietimą ar nutraukus studijų sutartį registracijos įmoka negrąžinama.

STUDIJŲ KAINA

•    2020 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
•    Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
•    Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747