Stojantiems į bakalauro studijų I kursą

KONSULTACIJĄ IR INFORMACIJĄ TEIKIAME NE TIK KARANTINO METU

TEIRAUKIS - TIKRAI NEUŽKREČIAMA ;)

 +370 686 17431

priemimas@mruni.eu

Čia rasite:

Studijų programos, į kurias planuojama priimti 2020 metais:

Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Informatika ir skaitmeninis turinys  (žaidimų kūrimas, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai) (anglų k.)  kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų**) (2 metai Lietuvoje, 2 metai Korėjoje) 4- Informatikos mokslų bakalauras (dviejų diplomų)
Finansų ekonomika
3- Socialinių mokslų bakalauras (Ekonomikos studijų krypties)
Finansų industrija (anglų k.)
4- Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika3- Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Tarptautinė apskaita ir auditas  3- Verslo vadybos bakalauras (Apskaitos studijų krypties)
Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba 3,5- Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Viešojo valdymo fakultetas
Turizmo vadyba ir paveldas3,5 -Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Aktyvaus laisvalaikio vadyba   3,5 -Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų kalba)3,5 -Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Viešasis administravimas3
4,5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba34,5 Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų studijų krypties)
M.Romerio Teisės mokykla
Teisė3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir muitinės veikla3,55 Teisės bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla (Teisės programos specializacija)
3,5-Teisės bakalauras
Teisė ir finansinės technologijos (FinTech) (Teisės programos specializacija) 3,5-Teisės bakalauras
Viešojo saugumo akademija
Teisė ir ikiteisminis procesas (Kaune)
3,5
-Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla* (Vilniuje) (reikalingas siuntimas iš VRĮ)
3,5  -Teisės bakalauras
Teisė ir kriminalistika (Teisės ir ikiteisminio proceso programos specializacija) (Vilniuje)3,5 -Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga  (reikalingas siuntimas iš VRĮ) (Vilniuje)3,5 -Teisės bakalauras
Komunikacijos institutas
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara
3- Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Daugiakultūrinė komunikacija ir naujosios medijos (anglų k.)3-Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas ir teisės pagrindai 4 5 Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai ****
4 5 Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba (norvegų, ispanų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) (anglų kalba) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos ***(anglų kalba) (specializacija)
3,5

-Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, ispanų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo studijų krypties)
Psichologijos institutas
Psichologija 3,5 - Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)
Psichologija (anglų kalba) 3,5 -Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 2 metai studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje), kuriame studijų kaina yra 5600 USD per metus (VF studentai moka studijų kainos skirtumą viršijantį valstybės skiriamą norminę studijų kainą). Studentai taipogi moka už kelionės, vizos, pragyvenimo P. Korėjoje išlaidas – studijų vizai gauti, P. Korėja reikalauja įrodyti, kad studentas (ar tėvai/paskolos davėjas) disponuoja ne mažiau kaip 10.000 USD pragyvenimo išlaidoms P. Korėjoje.
*** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 1,5 metų studijos vyksta viename iš P. Korėjos universitetų.
**** - stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomai yra laikomas motyvacinis vertinimas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.

Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai


Studijų programa

Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas *

Finansų ekonomika
Tarptautinė apskaita ir auditas
Finansų industrija (anglų k.)

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2

Teisė
Teisė ir ikiteisminis procesas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla
Teisė ir policijos veikla **
Teisė ir finansų technologijos (FinTech)
Teisė ir kriminalistika
Teisė ir valstybės sienos apsauga **
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio kalba (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2

Viešasis administravimas
Viešoji politika ir vadyba

Turizmo vadyba ir paveldas
Aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo specializacija)

Socialinis darbas ir teisės pagrindai
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba  (egzaminas arba metinis pažymys),  svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Psichologija Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara
Daugiakultūrė komunikacija ir naujosios medijos (anglų k.)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.)
Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)
Vertimas ir redagavimas
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (anglų k.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.) Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai ***
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2020 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2

* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimas.
** - reikalingas siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos.
*** - stojant papildomai yra laikomas motyvacinis vertinimas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.

2020 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

(RUOŠIAMOS...)

2019 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. Nr. +370 5 2714 704 arba +370 686 17431,  el. paštu priemimas@mruni.eu
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

  1. Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijų 2019 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į bakalauro studijų valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijų programos, į kurias planuojama priimti 2019 metais (suteikiamas kvalifikacinis laipsnis): 

2. Minimalūs reikalavimai, konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai

2.1. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas:
2.1.1.  2019 metų abiturientams (asmenims, įgijusiems  2019 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje).

a)  Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas, reikia išlaikyti valstybinius brandos egzaminus:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
matematikos valstybinis brandos egzaminas;
Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.
b)  Pretenduojant į universitetą, reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:
• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 Smulkiau

"ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO"

 

2.1.2.  2018 metų abiturientai,  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą:
a) ne žemesniu nei 16 balų, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių studijų sričių programas.

2.1.3.  2016 - 2017  metų abiturientai  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

2.1.4.   2015  metų abiturientai  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

2.1.5. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2.1.6. 2019 metais stojant į valstybės finansuojamas vietas bus taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (atitinkantis 2018 metų 3,6 balą).
2.1.7. Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.
 
2.2. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
 • Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2019 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • 2019 metais visiems stojantiesiems bus taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5 (atitinkantis 2018 metų 3 balus).
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

2.3. Konkursinio balo dedamosios
 
2.3.1. Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai.
2.3.2. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.5. punkte papildomų kriterijų ir balų:
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos  įvertinimas.
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys.
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas ir t.t.
• MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

2.3.3. Pretenduojant į MRU įvertinimai perskaičiuojami ir konkursinė eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948.
2.3.4. Konkursinės eilės sudarymo pagrindiniams kriterijams vertinti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai, perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas sumuojasi ir papildomi balai, skiriami MRU.
2.3.5. Konkursinės eilės pagrindiniai kriterijai grupuojami visų studijų krypčių arba krypčių grupių studijų programose – imant keturių brandos egzaminų ar metinių pažymių įvertinimus. Konkursiniam balui formuoti imami atitinkamo dalyko brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai, trečiuoju dalyku gali būti laikomas bet kuris brandos atestato dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas.
2.3.6. Stojant į MRU studijų programas, perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio)  kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
2.3.7. Stojant į dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių), vertimo ir redagavimo programas ir programas dėstomas anglų k. būtina mokėti anglų kalbą ne mažiau kaip B2 lygiu. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus nuo pagrindų arba pažengusiųjų grupėje.
2.3.8. Visose programose kaip specialybės užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų.
 

2.4. Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai

2 lentelė
2.4.1. Užsiregistravusieji į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą birželio 17 – liepos 5 d. arba papildomo priėmimo metu rugpjūčio 14 d. turi privalomai praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje čia ). Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys šiąs studijas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

2.4.2. MINIMALŪS KONKURSINIAI BALAI PAGAL PROGRAMAS (rasite čia)

2.5. Papildomi kriterijai ir balai

2.5.1. Stojant į MRU papildomi balai suteikiami vadovaujantis Aprašo 3 ir 5 priedais (www.lamabpo.lt).
2.5.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
2.5.2.1. Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Jeigu bazinis konkursinis balas yra žemesnis nei minimalus konkursinis balas, tai šie papildomi balai nepridedami.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. Pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą.
•    Papildomas 0,7 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. baigę Nacionalinės moksleivių akademijos istorijos, ekonomikos, matematikos arba informatikos sekcijas ir gavę šios akademijos diplomą ar diplomą su pagyrimu.
2.5.2.2. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės krypties (teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo) studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. baigęs Jaunojo teisininko akademiją (pridedama 0,7 balo) arba yra Teisinių žinių olimpiados I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. Jaunojo finansininko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k., vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.

2.5.3. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.
2.5.4. Dėl papildomų balų skyrimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.  

3. Priėmimo vykdymo procedūros

3.1. Priėmimas vyksta dvejais etapais:
•    Bendrasis priėmimas. Vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2019 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje.

•    Papildomas priėmimas (institucinis). Priėmimas vyksta tik į likusias valstybės nefinansuojamas vietas. Stojančiųjų dokumentai priimami MRU.

3.2. Bendrojo priėmimo žingsniai:
•    Stojančiųjų registracija LAMA BPO informacinėje sistemoje, tik internetu adresu www.lamabpo.lt
•    Suvesti informaciją apie save ir užpildyti bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje;
•    Brandos atestato įkėlimas į LAMA BPO informacinę sistemą;
•    Bendrojo priėmimo rezultatų paskelbimas;
•    Priėmimo įforminimas, pasirašant studijų sutartį.  3.3. Bendrasis stojančiųjų priėmimas vyks dviem etapais:
•    Pagrindinis priėmimas.
•    Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.

3.3.1. Pagrindinis priėmimas.

Pirmasis etapas

•    Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama (toliau – VF), vieta su studijų stipendiją (toliau - VNF/ST) arba viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF) vieta (jei tokią nurodė prašyme).

•    Pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.

Antrasis etapas

•    jeigu pasirašyta VF arba VNF/ST studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti antrajame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.

•    jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape tiek dėl VF arba VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos. Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena VF, VNF/ST arba VNF  vieta (jei tokią nurodė prašyme).

•    pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti papildomame priėmime.

3.2.2. Papildomas priėmimas.

Papildomame priėmimo etape prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų: •    jeigu pasirašyta VF, VNF/ST arba tiksliniai vietai gauti studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti papildomame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
•    jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti papildomame priėmime tiek dėl VF ar VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos.
•    papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.

3.4. Bendrojo priėmimo procedūros

3.4.1. Prašymų registravimo, egzaminų sesijos bei papildomų dokumentų teikimas

3 lentelė

PROCEDŪROSDATA
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje**
2019-06-01 –  2019-07-22,  iki 15 val.
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programą (socialinė pedagogika ir teisės pagrindai) motyvacijos vertinimas2019-06-17 – 2019-07-05

3.4.2. Kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas (pagrindinis priėmimas):

4 lentelė

PROCEDŪROSDATA
Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2019-07-26 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas2019-07-29 - 2019-07-31 iki 16.30 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-01 12.00 val.
Antrasis etapas
Prašymų priimti studijuoti, pageidavimų prioritetų eiliškumo prašymuose koregavimas ir pan.2019-08-01 nuo 12.00 val. iki 2019-08-03 iki 12.00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2019-08-06 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas2019-08-07 - 2019-08-08 iki 16.30 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-09, 12.00 val.

3.4.3. Prašymų teikimas, kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas (papildomas priėmimas):

5 lentelė

PROCEDŪROSDATA
Naujų prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2019-08-12 iki 2019-08-15 iki 15.00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2019-08-20 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas2019-08-21 - 2019-08-22  iki 16.30 val.

**    Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų. 3.5. Papildomas priėmimas (institucinis). Priėmimas vyksta tik į likusias valstybės nefinansuojamas vietas. Stojančiųjų dokumentai priimami MRU. Priėmimas organizuojamas nuo 2019-08-20 iki 2019-08-28, iki 15 val.


4. Dokumentai

4.1. Papildomi dokumentai reikalingi stojant priėmimo metu į atskiras studijų programas.

4.1.1. Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš Valstybės sienos apsaugos ar Policijos veiklos studijų programų  privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU Viešojo saugumo akademijos priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki liepos 22 d., 13.00 val. (Maironio g. 27, Kaune). Stojantysis gavęs siuntimą turi pažymėti LAMA bpo sistemoje skiltyje "Papildoma informacija" ("Kita informacija"), kad turite siuntimą pretenduoti į vieną iš šių programų.

4.1.2. Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos nuo gegužės 1 dienos iki birželio 20 d. (vėliau prašymai neregistruojami) reikia:

•    Stojant į Policijos veiklos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai iš pradžių teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.
• Stojant į Valstybės sienos apsaugos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai iš pradžių teikiami elektroniniu būdu, naudojantis el. paštu stok@vsat.vrm.lt    . Jei atitiksite pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai. Informaciją apie reikalingus dokumentus rasite tinklapyje www.pasienis.lt  čia
4.1.3. Kviečiamieji studijuoti į Policijos veiklos, Valstybės sienos apsaugos programų nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu, turi pasirašyti trišalę sutartį ir po studijų baigimo atlikti tarnybą policijos ar VSAT įstaigose. Siuntimų stoti į švietimo įstaigas išdavimą reglamentuoja Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-72.

Kiti dokumentai

4.2.1. Į LAMA BPO informacinę sistemą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi PDF formatu įkelti stojantieji:
•    įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
•    įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
•    baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
•    išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.
4.2.2. Stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai. 4.2.3. Šie stojantieji į LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemą turi įkelti  pagal šį sąrašą turimus dokumentus PDF formatu:
•    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
•    Suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
•    pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
•    diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
•    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
•    Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
•    kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
•    visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
•    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančių dokumentų, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, kopijas;
•    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
•    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją.5. Priėmimo studijuoti į MRU įforminimas

5.1. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
5.2. Įforminant priėmimą reikia turėti:
•    brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt) (kopija įteikiama);
•    registracijos įmokos (45 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
•    paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopijas (kopija įteikiama);
•    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
•    įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje.
5.3. Norint įforminti priėmimą, sudarant studijų sutartį, pakviestiems studijuoti reikia atvykti:
•    pakviesti studijuoti į programas: teisė ir ikiteisminis procesas  – į VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJĄ  ( Kaunas, Maironio g. 27),  4 ir 5 lentelėse nurodytomis datomis.
•    pakviesti studijuoti į kitas programas – į MRU Centrinius rūmus Vilniuje, Ateities g. 20, 4 ir 5 lentelėse nurodytomis datomis.
5.4. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą:
•    Atvykęs sudaryti studijų sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu, pasirašyti nekvalifikuotų elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
5.5. Priėmimo įforminimas jeigu kviečiamasis negali atvykti sudaryti studijų sutarties (yra išvykęs, negali atvykti dėl sveikatos sutrikimų ir pan.), tai:
•    priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus el.paštu priemimas@mruni.eu , nurodydamas savo duomenys (pavardę, vardą, asmens kodą) . Taip pat atsiunčia savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiančio, notaro patvirtinto dokumento kopiją) ir registracijos įmokos (45 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo kopiją.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojai sutikrinę duomenis, kviečiamajam į jo elektroninį paštą siunčia prisijungimo duomenimis, kurie suteikia galimybę savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.


6. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

6.1. Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą 45 Eur registracijos įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:

 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
6.2. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1994 metais arba vėliau), taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
6.3. Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
6.4. Nutraukus studijų sutartį registracijos įmoka negrąžinama.
6.5. Įmoką galima sumokėti ir vietoje (Universitete) naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą. 

7. Bakalauro studijų kaina

2019 m. metinės studijų kainos. (gegužės mėn. bus galutinės) Įmoka už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Studijų padalinio vadovas įmoką už studijų semestrą gali leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

8. Kita informacija

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

9. Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747