Stojantiems į bakalauro studijų I kursą

2017 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO NUOSTATOS

1. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas

1.1. Asmenys, 2016 - 2017  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
1.2.  Asmenys, 2015  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas ar tikslinio finansavimo studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 
1.3. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas ar tikslinio finansavimo studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

  2.
Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas
 • 2017 metais stojant bus taikomas minimalus konkursinis balas 3.
 • asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2017 metais privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2017 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
  1. Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijų 2016 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į bakalauro studijas.

Studijų programos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

1 lentelė

Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Tarptautinė apskaita ir auditas 4
5 Apskaitos bakalauras
Inovacijų ekonomika 3,55Ekonomikos bakalauras
Finansų industrija (anglų k.)
4
-
Finansų bakalauras
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika 4 5 Tarptautinio verslo bakalauras
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas 3,5
- Verslo bakalauras
Informatika ir skaitmeninis turinys  (žaidimų kūrimas, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai) (anglų k.)  kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų****) (2 metai Lietuvoje, du metai Korėjoje) 4
-
Informatikos bakalauras (jungtinis diplomas)
Informatika

4

-

Informatikos bakalauras

Politikos ir vadybos fakultetas
Turizmo vadyba ir paveldas
3,5
-Vadybos bakalauras
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų k.) 3,5 - Vadybos bakalauras
Viešasis administravimas 3,5
5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba 3,5
- Politikos mokslų bakalauras
Teisės fakultetas
Teisė 4
5Teisės bakalauras
Teisė ir muitinės veikla 4 5 Teisės bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla 4 - Teisės bakalauras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla* 3,5
5** Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga*        3,5
5** Teisės bakalauras
Komunikacijos institutas
Komunikacija ir kūrybinės industrijos (reklama, dizainas, pramogų verslas, vizualioji komunikacija) 3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (viešieji ryšiai, pasaulio regionų studijos, užsienio kalbos) 3,5 - Komunikacijos bakalauras
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas ir teisės pagrindai 4 5 Socialinio darbo bakalauras ir socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas ir teisės pagrindai (anglų k.) 4 - Socialinio darbo bakalauras ir socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai *** 4 - Socialinės pedagogikos bakalauras ir socialinio pedagogo kvalifikacija
Laisvalaikio ir pramogų edukacija 3 - Švietimo ir ugdymo bakalauras
Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų, vokiečių arba korėjiečių) (anglų k.) 3,5- Filologijos bakalauras
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų, vokiečių arba korėjiečių) (anglų k.) su viešojo administravimo gretutinėmis studijomis
4 - Filologijos bakalauras
Vertimas ir redagavimas 4 - Vertimo bakalauras
Psichologijos institutas
Psichologija 3,5 - Psichologijos bakalauras
Psichologija (anglų k.) 3,5 - Psichologijos bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - priimami tik VRM pareigūnai, organizuojamas atskiras priėmimas (plačiau).
*** - stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomai yra laikomas motyvacinis įvertinimas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.
**** - studentai, gavę valstybės finansavimą, už studijas Korėjoje moka kainų skirtumą.


2. Minimalūs reikalavimai, konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai

2.1. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas

2.1.1. Asmenys, 2016 - 2017  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.1.2.  Asmenys, 2015  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas ar tikslinio finansavimo studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.1.3. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas ar tikslinio finansavimo studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2.2.
Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas
 • 2017 metais stojant bus taikomas minimalus konkursinis balas 3.
 • asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2017 metais privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
2.3. Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai
 
2.3.1. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.6. punkte papildomų kriterijų ir balų.
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas);
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas;
• MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

2 lentelė

Studijų programa
Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas
Tarptautinė apskaita ir auditas
Inovacijų ekonomika

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
Turizmo vadyba ir paveldas
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Teisė
Teisė ir ikiteisminis procesas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla
Teisė ir policijos veikla**
Teisė ir valstybės sienos apsauga**
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Viešasis administravimas
Viešoji politika ir vadyba

Socialinis darbas ir teisės pagrindai
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
PsichologijaMatematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir kūrybinės industrijos

Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)

Vertimas ir redagavimas
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Laisvalaikio ir pramogų edukacija

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai*
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)

Informatika
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2017 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2

* stojant papildomai laikomas motyvacinis testas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.
** reikalingas siuntimas iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų įstaigos.
   
 

2.4. Konkursinio balo formulė
2.4.1. Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniams kriterijams vertinti naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas sumuojasi ir papildomi balai, skiriami MRU.
Pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2.4.2. Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal Aprašą, išskyrus šio Aprašo 10.1. ir 13 punktus:
2.4.3. Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai grupuojami visų studijų krypčių arba krypčių grupių studijų programose – imant keturių brandos egzaminų įvertinimus. Konkursiniam balui formuoti imami atitinkamo dalyko brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai, trečiuoju dalyku gali būti laikomas bet kuris brandos atestato dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas.
2.4.4. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“,  ir lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų (įskaitytinai) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama, kaip nurodyta Aprašo 3 priede. Stojant į universitetinių studijų programas, perskaičiuojami dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso, A lygio arba B lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Nesant tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
2.4.5. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:
•    baigęs bazinius karinius mokymus arba atlikęs privalomąją karo tarnybą;
•    brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
•    brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
2.4.6. Stojant į dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (prancūzų, vokiečių arba korėjiečių), vertimo ir redagavimo programas ir programas dėstomas anglų k. būtina mokėti anglų kalbą ne mažiau kaip B2 lygiu. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus nuo pagrindų arba pažengusiųjų grupėje.
2.4.7. Visose programose kaip specialybės užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų.

2016 metų žemiausi konkursiniai balai (rasite čia)

2.5. Papildomi kriterijai ir balai

2.5.1. Stojant į valstybės finansuojamas vietas:
2.5.1.1. Stojant į MRU:
•  Papildomi balai suteikiami vadovaujantis Aprašu (5 priedas, www.lamabpo.lt) per Bendrąjį priėmimą.
•  Stojantiesiems į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų studijų programą ir išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, pridedamas 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į šios programos valstybės finansuojamas studijų vietas).
•  Asmenims, stojantiems į studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu, pridedamas 1 balas;
• Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo.

2.5.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
2.5.2.1. Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas.
•  Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. Pridedama 0,7 balo.
•   Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•  Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 1 balas.
•  Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus. Gavusiems sertifikatą pridedama 1 balas.
2.5.2.2. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas:
•  Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės, teisės ir muitinės veiklos bei teisės ir penitencinės veiklos studijų programas, jeigu jie yra 2015-2017 m. Jaunojo teisininko akademijos Teisinių žinių olimpiados ar baigiamųjų darbų I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•  Papildomi balai pridedami stojantiesiems į inovacijų ekonomikos, tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 m. Jaunojo finansininko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•  Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•  Papildomi balai pridedami stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų, vokiečių ar korėjiečių), vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2015-2017 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•  Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.
2.5.3. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.
2.5.4. Dėl papildomų balų skyrimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.
2.5.5. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi LAMA BPO duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.

3. Priėmimo vykdymo procedūros

Priėmimas vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2017 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje.
3.1. Bendrojo priėmimo žingsniai:
• Užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, tik internetu adresu www.lamabpo.lt
• Suvesti informaciją apie save ir užpildyti bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje;
• Motyvacijos vertinimo laikymas (jeigu reikia), stojant į Socialinės pedagogikos studijų programą;
• Brandos atestato įkėlimas ir /arba šių dokumentų įdėjimas į LAMA BPO informacinę sistemą;
• Bendrojo priėmimo rezultatų paskelbimas;
• Priėmimo įforminimas, pasirašant studijų sutartį.

3.2. Stojančiųjų priėmimas vyks dviem etapais:
Pagrindinis priėmimas.
Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.

3.2.1. Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
•  Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama vieta (toliau – VF), vieta su studijų stipendiją (toliau - VNF/ST) arba viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF)  vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  Pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.
Antrasis etapas
• jeigu pasirašyta VF arba VNF/ST studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti antrajame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape tiek dėl VF arba VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos. Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena VF, VNF/ST arba VNF  vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti papildomame priėmime.

3.2.2. Papildomas priėmimas

Papildomame priėmimo etape prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų:
• jeigu pasirašyta VF, VNF/ST arba tiksliniai vietai gauti studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti papildomame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti papildomame priėmime tiek dėl VF ar VNF/ST, tiek dėl VNF studijų vietos.
• papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.

3.3. Priėmimo procedūros

3.3.1. Prašymų registravimo, egzaminų sesijos bei papildomų dokumentų teikimas

PROCEDŪROSDATA
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas *
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų
ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2017-06-01 – 2017-07-19,
 iki 17.00 val.
Stojančiųjų į pedagogikos studijas (socialinę pedagogiką ir teisės pagrindai) motyvacijos vertinimasSesija2017-06-19 – 2017-07-07
Rezultatų paskelbimas 2017-07-12
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacijos vertinimas2017-07-10  ir 2017-08-16
Užsienyje įgyto išsilavinimo ir iki 2009 m. imtinai gautų brandos atestatų įkėlimas į LAMA BPO informacinę sistemą **2017-06-01 – 2017-07-19,
 iki 17.00 val.
*  Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
**  Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai įkeliami į LAMA BPO informacinę sistemą PDF formatu.


3.3.2. Kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas (pagrindinis priėmimas):

Pagrindinis priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas2017-07-24 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimasNuo 2017-07-25 iki 2017-07-27,
 nuo 9.00 val. iki 16.30 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas
2017-07-28 12.00 val.
Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų eiliškumo prašymuose koregavimas2017-07-28 nuo 12.00 val. iki 2016-07-30 iki 16.30 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2017-08-01 iki 17.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimasNuo 2017-08-02 iki 2017-08-04,
 
nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-04, 12.00 val.

Papildomas priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Naujų prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų
 ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Nuo 2017-08-10  iki 2016-08-16 17.00 valandos
Kvietimo studijuoti paskelbimas2017-08-21 iki 12.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas
2017-08-22 ir 2017-08-23  nuo 9.00 val.iki 16.00 val.
**    Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų


4. Dokumentai

4.1. Papildomi dokumentai reikalingi stojant Bendrojo priėmimo metu į atskiras studijų programas.
4.1.1. Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš nuolatinių teisės ir valstybės sienos apsaugos ar teisės ir policijos veiklos studijų programų privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau –VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU Viešojo saugumo fakulteto priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki liepos 17 d., 13.00 val. (Maironio g. 27, Kaune).

4.1.2. Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos reikia nuo kovo 20 dienos iki birželio 15 d.

 • Stojant į teisės ir policijos veiklos studijų programą, pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.
 • Stojant į teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą, kreiptis į Valstybės sienos apsaugos rinktinių tarnybas (adresai) ir pateikti prašymą gauti siuntimui. Jei atitiksite valstybės sienos apsaugos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į CMEK (Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.

4.1.3. Kviečiamieji studijuoti į teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos programų nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu, turi pasirašyti trišalę stojimo į vidaus tarnybą sutartį ir po studijų baigimo atlikti tarnybą policijos įstaigose. 

Kiti dokumentai

4.2.1. Į LAMA BPO informacinę sistemą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi PDF formatu įkelti stojantieji:
• įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
• įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
• baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
• išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.
4.2.2. Stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai.

4.2.3.    Šie stojantieji į LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemą turi įkelti  pagal šį sąrašą turimus dokumentus:
–    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
–    Suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
–    pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
–    diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
–    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
–    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
–    Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
–    išeivijos statusą ar lietuvių kilmę patvirtinančio dokumento kopiją, jei asmuo yra išeivis ar lietuvių kilmės užsienietis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
–    kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduoto dokumento kopiją ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
–    kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
–    visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
–    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančių dokumentų, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, kopijas;
–    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
–    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją,
–    dokumentų kopijas, pagrindžiančius sporto pasiekimus.


5. Priėmimo studijuoti į MRU įforminimas

5.1. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
5.2. Įforminant priėmimą reikia turėti:

 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (parodyti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • registracijos įmokos 40 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
 • paso asmens duomenų puslapio kopijos arba asmens tapatybės kortelės kopijos (kopija įteikiama);
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje.

5.3. Norint įforminti priėmimą, pasirašant studijų sutartį, pakviestiems studijuoti reikia atvykti
• pakviesti studijuoti į programas: teisė ir ikiteisminis procesas, teisė ir policijos veikla, teisė ir valstybės sienos apsauga  – į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ Kaune, Maironio g. 27, 4 lentelėje nurodytomis datomis.
• pakviesti studijuoti į kitas programas – į Centrinius rūmus Vilniuje, Ateities g. 20, 4 ir 5 lentelėse nurodytomis datomis.

5.4. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą:
• Atvykęs pasirašyti studijų sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

5.5. Priėmimo įforminimas jeigu kviečiamasis negali atvykti sudaryti studijų sutarties (yra išvykęs, negali atvykti dėl sveikatos sutrikimų ir pan.), tai:
•  priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus el.paštu priemim@mruni.eu , nurodydamas savo duomenys (pavardę, vardą, asmens kodą) ir neatvykimo priežastį. Taip pat atsiunčia savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiančio, notaro patvirtinto dokumento kopiją) ir registracijos įmokos (40 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo kopiją.
•  Universiteto priėmimo komisijos darbuotojai sutikrinę duomenis, kviečiamajam į jo elektroninį paštą siunčia prisijungimo duomenimis, kurie suteikia galimybę savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.


6. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

6.1. Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 40 Eur  moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:
 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
6.2. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1992 metais arba vėliau), taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
6.3. Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
6.4. Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
6.5. Įmoka galima sumokėti ir vietoje (Universitete) naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą. 

7. Bakalauro studijų kaina

2016 m. metinės studijų kainos.
Įmoka už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
Fakulteto/instituto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

8. Kita informacija

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

9. Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)