Bakalauro studijos

Žinia visiems: MRU absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje (plačiau)

Skelbiamas atskiras studentų priėmimas (ne per LAMA bpo)

(taisykles rasite čia)

Prašymo forma (rasite čia) reikalingas dokumentų kopijas siųsti priemim@mruni.eu

 • Institucinis priėmimas vykdomas  į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ. dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Institucinis priėmimas vykdomas  į MRU kitus fakultetus, dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val.), II-233 aud.

STOJANTIEMS PER LAMA BPO PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS PER LAMA BPO VYKS NUO 


PRIĖMIMAS ĮFORMINIMAS (papildomo priėmimo per LAMA bpo) VYKS nuo rugpjūčio 22 dienos, 9.00 val. iki rugpjūčio 23 d., 16.00 valandos 

 • Pakviestų į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Pakviestų studijuoti į MRU kitus fakultetus, dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val.), 101 aud.
Įforminant priėmimą reikia dokumentų:
 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (kopijas įteikti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • registracijos įmokos 40 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
 • paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopiją (kopija įteikiama);
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia, formą rasite čia. Pasirašytą ir nuskanuotą prašymą siųsti el.paštu priemim@mruni.eu arba Studentų namų valdytojams rasite čia). 
 • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 40 Eur moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu:
  •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
  •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
  •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.

 • Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1992 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

 • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama.

Pakviestieji studijuoti, bet neturintys galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, gali kreiptis el.paštu priemim@mruni.eu nustatytomis datomis. Suteiksime galimybę studijų sutartį patvirtinti interneto pagalba nekvalifikuotu elektroniniu parašu (negalioja pakviestiems į Viešojo saugumo fakultetą). Kviečiamasis turi atsiųsti registracijos įmokos (40 eur) pavedimo ar kvito kopiją, asmens dokumento kopiją.
MRU atsiųs el.paštu prisijungimo prie Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.


2017 m. priėmimo taisyklės

 • ABITURIENTAMS (rasite čia)

 • KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS, siekiantiems bakalauro laipsnio (rasite čia)

 • Pretenduojantiems į teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos programų ištęstines studijas (rasite čia)


Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu

Norėtumėte pasikviesti MRU atstovus pristatyti universitetą ar papasakoti apie studentų priėmimo subtilybes. Lauksime Jūsų pageidavimų tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu

ATVIRŲ DURŲ DIENOS

 • Ekonomikos ir verslo, Politikos ir valdymo, Teisės fakultetų, Komunikacijos instituto, Humanitarinių mokslų instituto, Edukologijos ir socialinio darbo instituto ir Psichologijos instituto atvirų durų dienos organizuojamos nuolat. Norintys atvykti į universitetą (mokytojai, mokiniai ir kiti studijomis besidomintys asmenys) gali kreiptis į MRU Ateities g. 20, IV-201 k., tel. 2714704, priemim@mruni.eu
 •  Viešojo saugumo fakultete skelbiama atvirų durų diena bus 2018 metais (  nuo 11.00 val., Kaune, Maironio g. 27).

ĮDOMU...

MRU absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje (plačiau)