Sveikatos tyrimų laboratorija

Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė:
Prof. dr. Danguolė Jankauskienė

El. p. djank@mruni.eu


Tikslas     
Tapti modernia ir dinamiška, žinoma Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse mokslinių tyrimų laboratorija, besivadovaujančia šiuolaikinių sveikatos ir socialinių mokslų žiniomis bei kuriančia palankią aplinką tarpdisciplininių mokslinių žinių kūrimui ir jų integravimui į sveikatos sistemos funkcionavimo procesus, turinčia aiškias tyrimų kryptis ir programą, periodiškai aktualizuojamą, atsižvelgiant į išorinius ir vidinius poreikius.

UždaviniaiAnalizuoti ir vertinti sveikatos sistemos funkcionavimo procesus integruojant ir sisteminant fundamentinius ir taikomuosius sveikatos mokslų tyrimus;
Stiprinti sveikatos tyrimų mokslinį potencialą, kuriant sveikatos tyrėjų tinklus bei dalyvaujant tarptautinių organizacijų ir  jų tinklų veikloje;
Glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis sveikatos sistemos pusėmis: valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų sveikatos sistemoje;
Tyrimais ir vertinimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo, siekiant  stiprinti sveikatos sistemos funkcionavimo kokybę.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747