Aplinkos valdymo laboratorija

Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas:
Prof. dr. Paulo Pereira

El. p. paulo@mruni.euVizija


Siekti būti geriausia Aplinkos tyrimų laboratorija ir būti pripažinta Lietuvoje bei pasauliniu mastu.
Aplinkos valdymo grupė ketina plėtoti ir skleisti akademinę ir mokslinę informaciją pilietinei visuomenei. Sudaryti naujas galimybes studentams, mokslininkams ir universitetinei bendruomenei, tapti labiau matomiems tarptautiniame akiratyje.
Misija

Vystyti kuo tikslesnius mokslinius, aplinkosaugos ir plėtros tyrimus , bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiuoju sektoriumi Lietuvoje ir pasaulyje. Atlikti aukšto lygio tyrimus gamtosaugos srityje, siejant su kitomis mokslinėmis veiklomis.

Vertybės
Profesionalumas, nes tik profesionalus ir aukščiausio lygio mokslininkas gali pasiekti Aplinkos vadybos centro tikslus.
Skaidrumas, etiškumas, tikslumas siekiant  kuo geresnės mokslo kokybės.
Atsakomybė už savo veiksmus.
Atvirumas naujoms idėjoms, galimybėms, žmonėms, kultūroms ir mokslo įvairovei, siekiant akademinės kompetencijos.
Atvirai bendradarbiauti su mūsų studentais, kolegomis ir partneriais.