Teisingumo tyrimų laboratorija

Salvija Kavalnė Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė:
Doc. dr. Salvija Mulevičienė
 
El. p. kavalne@mruni.euTeisingumo tyrimų laboratorijos vadovės pavaduotoja:

Doc. dr. Rūta Lazauskaitė
el. p.rlazauskaite@mruni.euMisijaBūti tarptautiškai orientuotų, iniciatyvių mokslininkų ir tyrėjų sambūriu, vykdančiu inovatyvius, modernius, tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus Laboratorijos veiklos kryptyse, turinčius komercinę ir (arba) išliekamąją vertę.

TikslaiAukštos mokslininkų kvalifikacijos ugdymas/palaikymas;
Tarptautiškumo Laboratorijos veikloje didinimas;
Tarpdiscipliniškumas;
Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas prestižiniuose žurnaluose;
Doktorantų ir magistrantų didesnis įtraukimas;
Aktyvi projektinė veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
Užsakomieji tyrimai ir mokymai.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747