SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA          

Sociologinių tyrimų laboratorijos vadovė:
Dr. Vida Česnuitytė
        
El. p. v.cesnuityte@mruni.eu

                   
           
Laboratorija Facebook'e

Tikslas


Prisidėti prie visuomenės pažangos, pasitelkiant fundamentinius ir taikomuosius sociologinius tyrimus, juos grindžiant klasikinėmis ir šiuolaikinėmis teorinėmis perspektyvomis bei naujausiomis empirinėmis srities žiniomis, inovatyviomis socialinių tyrimų metodologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais.

Vizija

Nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintas sociologinių tyrimų centras, kurio branduolį sudaro aukšto lygio mokslininkai sociologai, o taip pat - kitų sričių mokslininkai bei jaunieji mokslininkai, savo darbuose taikantys sociologines teorines prieigas ir metodologijas.

Uždaviniai
 • Analizuoti visuomenes, socialines grupes ir individus, atliekant makro-, mezo- ir mikro- lygmens sociologinius, lyginamuosius ir tarpdisciplininius tyrimus.
 • Teikti mokslines-ekspertines paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms, socialiniams partneriams ir kt. suinteresuotiems subjektams.
 • Stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio sociologų akademine bendruomene, vykdant bendrus tyrimus.
 • Plėtoti sociologijos mokslą, viešinant sociologinių tyrimų rezultatus aukšto lygio nacionaliniuose ir tarptautiniuose sociologiniuose ir tarpdisciplininiuose moksliniuose renginiuose ir leidiniuose.
 • Rengti jaunąją tyrėjų kartą, gebančią taikyti ir kurti sociologinių ir tarpdisciplininių tyrimų inovacijas..
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747