Aktualūs dokumentai

    
 • Mykolo Romerio universiteto vidaus tvarkos taisyklės   
 • The internal rules of procedure of Mykolas Romeris University  
 • Mykolo Romerio universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašas
 • Mykolo Romerio universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo taikymo tvarka  
 • Kolektyvinė sutartis
 • Mykolo Romerio universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai
 • Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarka  
 • Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos kodeksas   
 • Mykolo Romerio universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarka
 • Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio apskaitos normos
 • Mykolo Romerio universiteto partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių nuostatai