Teisė ir penitencinė veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir penitencinė veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX007
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1002 € už semestrą (2023 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Viena įdomiausių ir unikaliausių teisės krypties programų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra teisės ir penitencinės veiklos studijos. Tai puiki proga išbandyti save labai netradicinėje veikloje, susijusioje su mediacija ir bausmių vykdymu. Pabaigus studijas yra įgyjama klasikinė teisininko ir papildoma penitencinės veiklos specialisto kvalifikacija.

Programos (specializacijos) tikslas

Teisės ir penitencinės veiklos studijos, skirtos parengti kvalifikuotą teisės specialistą, gebantį dirbti bausmių vykdymo ir mediacijos srityse bei kitose Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėsaugos ir valstybinio valdymo institucijose, t.y., būti pataisos įstaigų vyresniaisiais pareigūnais, probacijos tarnybos probuotojais, mediatoriais bei dirbti valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus teisinėse tarnybose ir įstaigose, kuriose vykdomos funkcijos iš esmės susiję su nuteistųjų bei probojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, ir jų resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikaus ginčų sprendimu (mediacija). Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • dirbti ne tik penitencinėje sistemoje, bet ir teisininko darbą;
 • toliau studijuoti teisės ar kitokios krypties magistrantūros programą.

Karjeros perspektyvos:

Įgytos kompetencijos bei teisės bakalauro diplomas suteikia plačias galimybės dirbti teisinį darbą, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Programos absolventai yra itin laukiami penitencinėje sistemoje – gali dirbti:

 • pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų vyresniaisiais pareigūnais (probuotojais);
 • mediatoriais bei teisinėse tarnybose ir įstaigose, kurios vykdo funkcijas, susijusias su saugumo užtikrinimo priežiūra, nuteistųjų bei probuojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, rizikos vertinimu, resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikiu ginčų sprendimu (mediacija);
 • įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėjais, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Teisininko karjera

3

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Konstitucinė lyginamoji teisė

4

Teisinis argumentavimas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

5

Administracinė teisė

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

9

Administracinė veikla pataisos įstaigose

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

Socialinė psichologija

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

9

3 KURSAS

44

5 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

Dinaminė priežiūra pataisos įstaigose

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

6 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminologija

3

Baudžiamojo proceso teisė

10

4 KURSAS

41

7 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Civilinio proceso teisė

10

Bausmių vykdymo teisė I

4

Darbo teisė

6

8 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Profesinės veiklos taktika

3

Resocializacijos priemonių vykdymas bausmių vykdymo sistemoje

4

Mediacijos pagrindai

4

Bausmių vykdymo teisė II

6

5 KURSAS

35

9 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas

5

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

3

10 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

6

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo tvarka

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Studijos vyksta derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus. Semestro (rudens ir pavasario) studijos organizuojamos taikant tokį modelį:  

 • apie 6 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
 • apie 2 savaites intensyvių studijų universitete (gyvai): užsiėmimai vyksta kasdien dažniausiai nuo 14.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val.). Dalyvavimas yra privalomas, tačiau dalis paskaitų (priklausomai nuo dalyko) bus transliuojamos „online“.  
 • apie 6 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
 • apie 3 savaites pertrauka  
 • apie 5 savaites: nuotoliniai užsiėmimai paprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.   
 • apie 2 savaites pertrauka  
 • apie 4 savaites atsiskaitymai universitete (gyvai).