Teisė ir penitencinė veikla

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX007
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
840 € už semestrą (2020 m.)

Viena įdomiausių ir unikaliausių teisės krypties programų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra teisės ir penitencinės veiklos studijos. Tai puiki proga išbandyti save labai netradicinėje veikloje, susijusioje su mediacija ir bausmių vykdymu. Pabaigus studijas yra įgyjama klasikinė teisininko ir papildoma penitencinės veiklos specialisto kvalifikacija.

Programos tikslas

Teisės ir penitencinės veiklos studijos, skirtos parengti kvalifikuotą teisės specialistą, gebantį dirbti bausmių vykdymo ir mediacijos srityse bei kitose Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėsaugos ir valstybinio valdymo institucijose, t.y., būti pataisos įstaigų vyresniaisiais pareigūnais, probacijos tarnybos probuotojais, mediatoriais bei dirbti valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus teisinėse tarnybose ir įstaigose, kuriose vykdomos funkcijos iš esmės susiję su nuteistųjų bei probojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, ir jų resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikaus ginčų sprendimu (mediacija). Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • dirbti ne tik penitencinėje sistemoje, bet ir teisininko darbą;
  • toliau studijuoti teisės ar kitokios krypties magistrantūros programą.

Karjeros perspektyvos:

Įgytos kompetencijos bei teisės bakalauro diplomas suteikia plačias galimybės dirbti teisinį darbą, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Programos absolventai yra itin laukiami penitencinėje sistemoje – gali dirbti:

  • pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų vyresniaisiais pareigūnais (probuotojais);
  • mediatoriais bei teisinėse tarnybose ir įstaigose, kurios vykdo funkcijas, susijusias su saugumo užtikrinimo priežiūra, nuteistųjų bei probuojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, rizikos vertinimu, resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikiu ginčų sprendimu (mediacija);
  • įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėjais, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė veikla pataisos įstaigose

6

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Filosofija

4

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Bausmių vykdymo teisė I

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bausmių vykdymo teisė II

5

Kriminologija

3

Praktika

6

Probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas

5

Profesinės veiklos taktika

3

Resocializacijos priemonių vykdymas bausmių vykdymo sistemoje

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Dinaminė priežiūra pataisos įstaigose

3

Mediacijos pagrindai

3

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 

 
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama