Teisė ir muitinės veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir muitinės veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX006
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1352 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Tarptautiniai prekybiniai ryšiai ir sklandus muitinės veiklos procesas yra gyvybiškai svarbi sritis verslui, valstybės ekonomikai, Europos Sąjungos šalių bendrai rinkai. Todėl tam, kad užtikrinti šios srities specialistų poreikį, bendradarbiaujant kartu su Lietuvos muitinės departamentu, buvo sukurtos unikalios Teisės ir muitinės veiklos studijos.

Programos tikslas

Teisės ir muitinės veiklos studijos, skirtos visapusiškai parengti aukštų moralinių principų ir puikios kvalifikacijos teisės specialistą, gebantį dirbti klasikinėse teisininko profesijose, t. y. būti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, anstoliu ir kt. Taip pat šių studijų tikslas yra paruošti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos valstybės ir privataus sektorių profesionalus, turinčius specialių kompetencijų ir gebėjimų vykdyti profesinę veiklą muitinės sistemoje, mokesčių įstaigose, tarptautinės prekybos ir logistikos organizacijose.

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad yra vienintelės tokio pobūdžio studijos Lietuvoje, kurios parengtos, remiantis patyriminiu mokymu. Studentai, padedami teisininkų praktikų, nuo pat studijų pradžios susipažįsta su realiomis situacijomis, čia pat užsiėmimuose gautas teorines žinias mokosi pritaikyti praktiškai. Programos kokybę užtikrina studijų dalykus dėstantys muitinės institucijų profesionalai ir aukščiausio lygio teisininkai – Lietuvos aukščiausių teismų teisėjai, advokatai ir kiti praktikai. Studijos pasižymi individualizuotu požiūriu į kiekvieną studentą: kasmet organizuojami asmeniniai karjeros pokalbiai, be to, studentai dalyvauja Mentorystės programoje, kurioje kiekvienam pagal asmeninius poreikius parenkami po 2-3 skirtingų institucijų ir organizacijų patyrusius mentorius.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • pretenduoti į bet kurią teisinio darbo poziciją valstybės valdžios institucijose ir privačiose įstaigose bei organizacijose;
  • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas karjerai Muitinės sistemoje;
  • teikti teisines konsultacijas Europos Sąjungos bendros prekybos erdvės saugumo užtikrinimo klausimais. Be to, tokiais Lietuvos ekonomikai ir nacionaliniam saugumui svarbiais klausimais kaip kontrabandos, sukčiavimo, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo prevencijos įgyvendinimo klausimais;
  • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su pavojingų prekių ar technologijų gabenimu bei keliamomis grėsmėmis aplinkai ir nacionalinės kultūros paveldui;
  • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti teisinius dokumentus.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai sėkmingai tampa klasikinių teisinių profesijų atstovais nacionalinėje ir tarptautinėje arenoje, taip pat ir muitinės pareigūnais (žvalgais, tyrėjais ir pan.) ar kitų spec. tarnybų specialistais.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Muitinės administracinė veikla

6

Teisininko karjera

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Teisės istorija ir filosofija

5

Teisinis argumentavimas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Muitinės teisė

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

Socialinė psichologija

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Kriminologija

3

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

26

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Muitinės veiklos taktika

5

Kriminalistika

4

Praktika

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Pasirenkamieji dalykai

4

Valstybės tarnybos teisė

4

Verslo logistika

4

Verslo steigimo formos

4

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Finansų ir mokesčių teisė

5

Muitinės procedūros ir technologijos

4

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

 

Studijų programą rekomenduoja