Teisė ir muitinės veikla

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX006
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m., ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 840 € už semestrą, ištęstinės - 588 € už semestrą (2020 m.)

Tarptautiniai prekybiniai ryšiai, prekių logistika ir sklandus muitinės veiklos procesas yra gyvybiškai svarbi sritis, ne tik verslui, bet ir šalies ekonomikai. Todėl tam, kad užtikrinti ir patenkinti šios srities specialistų poreikį, bendradarbiaujant kartu su Lietuvos muitinės departamentu buvo sukurtos unikalios teisės ir muitinės veiklos studijos.

Programos tikslas

Teisės ir muitinės veiklos studijos, skirtos parengti kvalifikuotą teisės specialistą, gebantį dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, dirbti valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose. Taip pat aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos turinčius valstybės ir privataus sektorių darbuotojus, turinčius specialių kompetencijų ir gebančius vykdyti profesinę veiklą muitinės, mokesčių įstaigose bei tarptautinės prekybos ir logistikos organizacijose, gebančius šiose srityse kvalifikuotai teikti teisines, organizacines paslaugas.

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad yra vienintelės tokio pobūdžio studijos Lietuvoje, parengtos, remiantis patyriminiu mokymu, kur kiekvienas studentas, padedamas teisininkų praktikų, gali susipažinti su realiomis situacijomis ir turi galimybę gautas teorines žinias pritaikyti praktiškai. Programos kokybę užtikrina studijų dalykus dėstantys muitinės institucijų profesionalai ir aukščiausio lygio teisininkai – Lietuvos aukščiausių teismų teisėjai, advokatai ir kiti praktikai.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • pretenduoti į bet kurią teisinio darbo poziciją valstybės valdžios institucijose ir privačiose įstaigose bei organizacijose;
  • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas darbui Muitinės sistemoje;
  • teikti teisines konsultacijas Europos Sąjungos bendros prekybos erdvės saugumo užtikrinimo klausimais. Be to, tokiais Lietuvos ekonomikai ir nacionaliniam saugumui svarbiais klausimais kaip kontrabandos, sukčiavimo, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo prevencijos įgyvendinimo klausimais;
  • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su pavojingų prekių ar technologijų gabenimu bei keliamomis grėsmėmis aplinkai ir nacionalinės kultūros paveldui;
  • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti teisinius dokumentus;

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai sėkmingai tampa klasikinių teisinių profesijų atstovais, muitinės pareigūnais (žvalgais, tyrėjais ir pan.) ar kitų spec. tarnybų pareigūnais.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Muitinės administracinė veikla

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Filosofija

4

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

Muitinės teisė

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

Verslo logistika

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų ir mokesčių teisė

4

Kriminologija

3

Muitinės veiklos taktika

5

Praktika

6

Tarptautinė prekybos teisė

5

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Valstybės tarnybos teisė

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Kriminalistika

3

Muitinės procedūros ir technologijos

3

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė teisė

6

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

Muitinės administracinė veikla

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija

3

2 KURSAS

46

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

9

Filosofija

4

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

Civilinė teisė (bendroji dalis)

10

Finansų ir mokesčių teisė

4

3 KURSAS

41

5 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

19

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Baudžiamojo proceso teisė

10

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Kriminologija

3

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

4 KURSAS

40

7 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Civilinio proceso teisė

10

Darbo teisė

6

Kriminalistika

3

Muitinės teisė

3

8 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Muitinės procedūros ir technologijos

3

Tarptautinė prekybos teisė

5

Valstybės tarnybos teisė

3

Verslo logistika

3

5 KURSAS

35

9 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Muitinės veiklos taktika

5

Praktika

15

10 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama