Aktualūs dokumentai

    
 • Mykolo Romerio universiteto vidaus tvarkos taisyklės   
 • The internal rules of procedure of Mykolas Romeris University  
 • Mykolo Romerio universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašas
 • Mykolo Romerio universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo taikymo tvarka  
 • Kolektyvinė sutartis
 • Mykolo Romerio universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai
 • Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarka  
 • Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos kodeksas   
 • Mykolo Romerio universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarka
 • Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio apskaitos normos ir jų pakeitimai    
 • Mykolo Romerio universiteto partnerystės profesoriaus, partnerystės docento, partnerytės lektoriaus pareigybių nuostatai

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747