Studijų programos kryptisEdukologija
Valstybinis kodas621X20034
Suteikiama kvalifikacijaUgdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Užsiėmimų organizavimasStudentams pageidaujant užsiėmimai organizuojami penktadieniais po pietų ir šeštadieniais.
 
Yra galimybė studijuoti pagal individualųjį studijų planą
Studijų kalba   
Lietuvių  


Mykolo Romerio universiteto (MRU) kartu su leidykla „Šviesa“ pristatoma bendra studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“ yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams. Studijų programos tikslas – parengti perspektyvius edukologijos magistrus, kurie gebėtų organizuoti inovatyvaus ugdymo metodus ir sėkmingai taikyti naujausias technologijas. 

Studijų programos tikslas - parengti plačios erudicijos, kūrybingus edukologijos magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvaus ugdymo metodais ir informacinių technologijų taikymu grindžiamą mokymą ir mokymąsi kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.

Programos išskirtinumas - tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių mokymo/osi metodų taikymo gebėjimų ugdymą, sudaro sąlygas įgyti bei gilinti didaktines žinias ir gebėjimus efektyviai naudoti įvairias šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas pedagogo darbe.

Studijų programos vadovė: doc. dr. Violeta Jegelevičienė; el. p. violeta.suboc@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS