TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6215KX001
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (tarptautinis kvalifikacinio laipsnio (lot. Legum Magister) pavadinimas LL.M.)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijos vykdomos moduliniu principu, darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. Vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką. Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu. Užsiėmimai, negalintiems atvykti, transliuojami realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Kiekvieno semestro metu gali būti numatomas ir iš anksto studentams pateikiamas atsiskaitymų ir praktinių užsiėmimų grafikas. Jų metu studentams yra privalu atvykti į universitetą ir dalyvauti dalykų atsiskaitymuose bei praktinių įgūdžių tobulinimo veiklose.
Studijų kalba
Lietuvių k.
Studijų kaina (2020 m.)Nuolatinės - 1312 eurų už semestrą


Sveikatos teisės magistro programa (LL.M.) skirta rengti gilias ir specializuotas sveikatos teisės žinias turinčius specialistus, kurie būtų pasirengę įveikti šiuolaikinius šios srities iššūkius. Sparčiai besivystantys teisiniai santykiai asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos bei farmacinės veiklos srityse kelia poreikį sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms šioje srityje veikiančioms organizacijoms vis dažniau kasdienių užduočių sprendimui pasitelkti ekspertus, išmanančius specifinį teisinį reglamentavimą, galinčius kvalifikuotai ir efektyviai spręsti šiose srityse iškilusias teisines problemas bei kurti jų prevencijos mechanizmus.

Programos tikslinė auditorija - Sveikatos teisės magistro (LL.M.) programa skirta asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacinės veiklos srityse bei sutartinių mokslinių tyrimų organizacijose dirbantiems specialistams ir vadovams, neturintiems teisinio išsilavinimo, tačiau savo kasdienėje veikloje susiduriantiems su nuolatiniu tokių žinių trūkumu, bei teisinį išsilavinimą turintiems, bet siekiantiems savo žinias ir įgūdžius pagilinti būtent sveikatos teisės srityje, asmenims.

Programos tikslas – parengti specialistus praktikus, kuriems aktualus teisinių žinių sveikatos teisės srityje įgijimas ir gilinimas, padėsiantis tinkamai vykdyti savo profesines pareigas bei siekti karjeros sveikatos priežiūros sistemoje.

Programos išskirtinumas:
 • Programa, yra orientuota į Lietuvos sveikatos sistemoje dirbančius praktikus ir jų praktinių įgūdžių, būtinų kasdieniame darbe, ugdymą.
 • Įdomios, į praktiką ir patyriminį mokymąsi orientuotos teisės studijos, kiekvienam studentui suteikiančios unikalią galimybę susipažinti su jo pasirinktos srities praktika.
 • Dėstytojai, vedantys užsiėmimus turi ne tik teorinių žinių, bet ir didelę jų pritaikymo sveikatos priežiūros sektoriuje praktikos patirtį.
 • Studijuojant kiekvieną dalyką studentams suteikiama galimybė susipažinti su žinomais tos srities specialistais ir pasisemti lektorių – svečių žinių ir patirties.
 • LL.M. studijos yra vienerių metų trukmės, jų pabaigoje nėra rengimas magistro baigiamasis darbas.

Studijų programoje ypatumai:
 • Programa parengta atsižvelgiant į dirbančio studento galimybes dalyvauti paskaitose ir seminaruose: užsiėmimai organizuojami patogiu studentams laiku (penktadieniais ir šeštadieniais). Auditorinės paskaitos derinamos su įvairiais mokymosi nuotoliniu būdu metodais.
 • Užsiėmimai vykdomi Vilniuje auditorijose. Visi užsiėmimai gali būti stebimi nuotoliniu būdu.
 • Ne mažiau kaip 50 proc. galutinio dalyko įvertinimo sudaro kaupiamasis balas, kuriam įgyti teikiamos užduotys elektroninių studijų informacinėje sistemoje. Studentai, vadovaudamiesi dėstytojų nurodymais, savarankiškai planuojasi jų atlikimo pobūdį ir laiką.
 • Studijuojamo dalyko atsiskaitymui/egzaminui studentai turi atvykti į universitetą. Esant poreikiui ir galimybėms egzamino laikymas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.


Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė
"Asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra ganėtinai specifinė ir sudėtinga sritis, kurioje tiesiog privalu gerai išmanyti jas teikiančių įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant efektyviai ir sklandžiai dirbti, bei gebėti susikalbėti su teisės ekspertais jų profesine kalba, sprendžiant įvairias teisinių santykių problemas. Jau antrą dešimtmetį dirbdama vadovaujantį darbą didelėse sveikatos sektoriaus įstaigose tokių žinių poreikį jaučiu ir suprantu geriau nei bet kas kitas.“            


Stojantieji į Sveikatos teisės LL.M. studijų programą asmenys turi būti: 
 1. Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 2. Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 3. Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 4. Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su sveikatos priežiūra. Šie kandidatai iki studijų programos įgyvendinimo pradžios turi būti baigę įvadines teisės studijas (15 kreditų). Dėl priėmimo kreiptis į Teisės mokyklos prodekanę Ingą Mickevičiūtę el. p. inga.mick@mruni.eu

Konkursinio balo sandara skelbiama priėmimo taisyklėse, kurias kiekvienais metais tvirtina MRU Senatas.


Studijų programos vadovė:
prof. dr. Agnė Tvaronavičienė,
el. p. a.tvaronaviciene@mruni.eu, tel. +370 655 382 82.
Kviečiame studijuoti! Sveikatos teisės LL.M programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir įsiklausant į sveikatos priežiūros įstaigų specialistų teisinių žinių realų poreikį. Kurkime Jūsų, kaip sveikatos teisės eksperto, kompetenciją kartu!STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747