Studijų baigimo dokumentai

DIPLOMAS IR DIPLOMO PRIEDĖLIS

Mykolo Romerio universitete sėkmingai baigus studijų programą išduodamas bakalauro ar magistro diplomas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs bakalauro ar magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba. („Automatiškai“ reiškia, kad studentui nereikia pateikti prašymo dėl diplomo priedėlio gavimo.)

Diplomo priedėlis atitinka Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą pavyzdį.

Diplomo priedėlis yra diplomo priedas, kurio paskirtis - pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys. Diplomo priedėlis naudingas mokslo institucijoms ir darbdaviams, nes užtikrina aukštojo mokslo laipsnių sistemos skaidrumą ir lankstumą, palengvindamas įsidarbinimą, akademinį pripažinimą reikalingą tolimesnėms studijoms. Diplomo priedėlis padeda būti mobiliam tolimesnėms studijoms ir darbui.

Diplomo priedėlį sudaro aštuonios dalys:

 1. Diplomo savininkas: pavardė, vardas, gimimo data, asmens kodas.

 2. Kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija: diplomo pavadinimas, kvalifikacija, studijų kryptis(-ys), kvalifikacinį laipsnį ir (arba) profesinę kvalifikaciją suteikusios institucijos pavadinimas ir tipas, studijas administruojančios institucijos pavadinimas ir tipas, studijų kalba (-os).

 3. Kvalifikacijos lygmuo: studijų rūšis, pakopa ir studijų programos tipas, studijų programos trukmė ir apimtis, priėmimo reikalavimai.

 4. Turinys ir pasiekti rezultatai: studijų forma, programos reikalavimai, išlaikyti egzaminai ir įskaitos, vertinimo skalė ir pažymiai, laidos absolventų pažymiai procentais, diplomo klasifikacija.

 5. Kvalifikacijos teikiamos galimybės: galimybės toliau studijuoti, galimybės užsiimti profesine veikla.

 6. Papildoma informacija: papildoma informacija, papildomi informacijos šaltiniai.

 7. Priedėlio patvirtinimas: data, pavardė ir parašas, pareigos, antspaudas.

 8. Informacija apie šalies aukštojo mokslo sistemą.

BAIGIMO DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ GAMYBA IR IŠDAVIMAS

Absolventai norėdami gauti MRU baigimo dokumentų dublikatus turi pateikti prašymą dėl dublikato išdavimo, kartu su prašymu pateikiamas įmokos už dokumentų gamybą kvitas. Prašymo blanko formą rasite čia

Užpildytą prašymą kartu su kvitu galima pateikti į IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius) arba el.paštu priemimas@mruni.eu

Sumokėti įmoką už dokumentų gamybą galima:

 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, įmokos kodas 102945;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526, įmokos kodas 102945;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858, įmokos kodas 102945.

Įmokų dydžiai už dublikatų gamybą. Įmokos pavadinimasĮmokos dydis
Eur
1.Už diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) dublikatus70
2.Už diplomo dublikatą
40
3
Už diplomo priedėlio dublikatą
40


Dėl informacijos galima teirautis tel. 2714 704 arba  el.paštu priemimas@mruni.eu 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747