Socialinio darbo krypties papildomos studijos


PAPILDOMOS SOCIALINIO DARBO KRYPTIES STUDIJOS

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos šiais atvejais:
•    kai asmuo yra baigęs kolegines studijas, išskyrus atvejus, kai Universiteto senatas yra priėmęs nutarimą, kad konkrečias kolegines studijas baigusiam asmeniui stojant į atitinkamą studijų programą (programas) pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės, bet ne trumpesnės kaip vienų metų, praktinės veiklos patirties;

Priėmimo taisyklės skelbiamos čia
________________________________________

Kviečiame kolegijų absolventus studijuoti Edukologijos ir socialinio darbo instituto magistrantūros studijose!

Edukologijos ir socialinio darbo institute yra organizuojamos Socialinio darbo krypties papildomosios studijos, kurias baigę Kolegijų absolventai gali stoti į institute vykdomas magistrantūros studijas.
Papildomų studijų organizavimas:
•    Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos Vilniuje ir Utenoje (dalis studijų).
•    Studijos organizuojamos rugpjūčio – rugsėjo mėn. (yra nuotolinių studijų galimybė).
•    Papildomųjų studijų metu Jūs turėsite klausytojo statusą.
•    Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai.
•    Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.
•    Asmenys, sėkmingai baigę papildomąsias studijas, nuo spalio mėnesio tęsia studijas pasirinktoje magistrantūros studijų programoje.

Socialinio darbo krypties papildomų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties Kolegijoje:

Baigta studijų sritis Įgytas profesinis bakalaurasEdukologijos krypties studijų dalykų sąrašas (kuriuos reikės studijuoti)
Socialinės paslaugos
Sveikatos ir gerovės
Socialinio darbo bendruomenėje
Socialinio darbo
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.
Mokytojų rengimas ir pedagogika
Socialinės pedagogikos, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika, Meno pedagogika
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.
Biomedicina ir medicina Burnos higienos, Burnos priežiūros, Dantų technologijų, Medicinos technologijų, Reabilitacijos, Ergoterapijos, Kineziterapijos, Dietetikos, Mitybos, Grožio terapijos, SlaugosSocialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.
Turizmas ir poilsis, Verslas, Technologijų mokslų srities, Vadyba ir informacijaTurizmo ir poilsio, Turizmo, Verslo, Paslaugų verslo administravimo, Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos, Verslo administravimo, Informacinės paslaugos, Procesų vadybos, Kultūros vadybos, Vadybos, Įstaigų administravimoSocialinio darbo įvadas 3 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.
 
Pretenduojantys į Socialinio darbo krypties papildomas studijas, turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą socialinio darbo sektoriuje arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8, turi galimybę stoti į magistrantūros be papildomų krypties studijų. Jiems organizuojamas motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu, įvertinus motyvaciją studijuoti ir kompetencijas įgytas socialinio darbo sektoriuje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į Socialinio darbo, Vaiko teisių apsaugos, Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu (anglų k.) programų magistrantūros studijas.

Studentams/Klausytojams, studijavusiems kitoje aukštojoje mokykloje, gali būti įskaitomi kai kurie dalykai.
•    Instituto tarybos nutarimu gali būti įskaityti kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, jei atitinka 2/3 kreditų ir turinio.
•    Studentas/Klausytojas, studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje ir pageidaujantis, kad jam būtų įskaityti atitinkami dalykai, privalo vadybininkės nurodytu laiku pateikti prašymą dėl dalykų įskaitymo, diplomo kopiją, užpildyti įskaitymo lentelę bei (jeigu reikia) pateikti dalykų aprašus, patvirtintus aukštosios mokyklos, kurioje studijavo.
•    Smulkesnė įskaitymų tvarka ir reikalingi blankai siunčiami el. paštu kiekvienam studentui/klausytojui. Užskaityti galima ne daugiau nei 4 dalykus. Priklausomai nuo užskaitymo rezultatų, atitinkamai mažinama studijų įmoka už užskaitytus kreditus.

Papildomųjų studijų vadybininkė
•    Urtė Kalmantaitė
•    Priėmimo valandos: I-III 9.00 – 12.00 IV 13.00 – 16.00 V 9.00 – 12.00
•    Kab.: V-252
•    Tel.: (8 5) 271 4710
•    El. p.: urtek@mruni.eu
________________________________________
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747