EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisEdukologija
Valstybinis kodas6211MX024
Suteikiama kvalifikacijaUgdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Užsiėmimų organizavimasIštęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. 
Penktadieniais užsiėmimai, negalintiems atvykti, transliuojami realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
1162,5 eurų už semestrą


Mykolo Romerio universiteto (MRU) kartu su leidykla „Šviesa“ pristatoma bendra studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“ yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams. Studijų programos tikslas – parengti perspektyvius edukologijos magistrus, kurie gebėtų organizuoti inovatyvaus ugdymo metodus ir sėkmingai taikyti naujausias technologijas. 

Studijų programos tikslas - parengti plačios erudicijos, kūrybingus edukologijos magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvaus ugdymo metodais ir informacinių technologijų taikymu grindžiamą mokymą ir mokymąsi kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.

Reikalavimai stojantiesiems:

Į Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijas priimami asmenys:

• baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines studijas;
• baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Šiuo atveju studentas privalo papildomai išlaikyti 2 studijų dalykus: Raidos psichologijos pagrindai (6 kreditai) ir Edukologija (6 kreditai);
• baigę kolegijas ir pusės metų papildomas studijas. Papildomos studijos vyksta prieš magistrantūros studijas.

Kaip vyksta studijos?

• Studijos vyksta semestrais (ištęstinių – 4 semestrai) • Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas • Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys • Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką • Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą

Programos išskirtinumas - tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių mokymo/osi metodų taikymo gebėjimų ugdymą, sudaro sąlygas įgyti bei gilinti didaktines žinias ir gebėjimus efektyviai naudoti įvairias šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas pedagogo darbe.

Studijų programos vadovė: doc. dr. Violeta Jegelevičienė; el. p. violeta.suboc@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

   Grįžti į Instituto programų sąrašą

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747