Teisė

Teisė (01 S) / Socialiniai mokslai

2019 m. priėmimas į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis    

Skelbiamas teisės mokslo krypties (S 001) doktorantų vadovų konkursas į žemiau paskelbtas disertacijų tematikas. Paraiškas galima teikti iki balandžio 25 d. 
Konkurso sąlygos 

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV Europass forma
- Mokslinės veiklos aprašas
Prašymas dalyvauti konkurse, pagrindžiant mokslininko tyrimų atitikimą disertacijų tematikai

Galutinis teisės mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų sąrašas bus paskelbtas iki gegužės 2 d.

Archyvas
2018
Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai  
Priėmimo į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka     
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  (10-20 puslapių); Titulinis lapas (.docx)         
Reikalavimai užsienio kalbos įskaitai 
2017
Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai     
Konkurso sąlygos ir tvarka   
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  (10-20 puslapių); Titulinis lapas (.docx)