Teisė ir korupcijos prevencijos veikla - MRU

Teisė ir korupcijos prevencijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX017
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisės ir korupcijos prevencijos studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos  teisės specialistus, turinčius teisės krypties bei korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai)  žinių apie atsparią korupcijai aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos programų kūrimą ir įgyvendinimą, korupcijos rizikos vertinimą, interesų konfliktų ir atskirų korupcijos prevencijos priemonių valdymą viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose ir gebančius praktikoje veiksmingai taikyti teorines žinias, atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas, naudotis naujausiomis technologijomis, atrinkti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, kurti korupcijai atsparią aplinką viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti įvairaus lygio antikorupcinės atitikties specialistais, t. y. valstybės tarnautojais, atitikties (imuniteto) pareigūnais ar darbuotojais pagal darbo sutartį visose valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose, VVĮ ir SVĮ bei kitose viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose, taip pat būti specializuotų padalinių vadovai.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Teisės sociologija ir mokslo metodologija

8

Atsparios antikorupcinės aplinkos formavimo teorija ir praktika

6

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

2

Strateginis valdymas ir lyderystė teisėsaugos institucijose

8

Korupcijos rizikų valdymo reguliavimas

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Magistro baigiamasis darbas

2

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir įrodinėjimas

6

Antikorupcinė vadybos sistema ir dokumentavimas

8

Korupcijos prevencija atskiruose sektoriuose

6

4 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Magistro baigiamasis darbas

26

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Ištęstinės studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus Universitete.

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks Online, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 – 2 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.