Verslo krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis
Verslas
Studijų kalba
Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties  magistrantūros studijoms.

Galima pretenduoti:

 • į 1 metų (60 kreditų apimties) papildomąsias studijas;
 • į 0.5 metų (30 kreditų apimties) papildomąsias studijas.

Baigus verslo krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į ekonomikos, finansų, verslo ar vadybos krypčių magistrantūros studijų programas.

Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.

 


 

Baigus papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES

 • Finansų rinkos; 
 • Finansų valdymas
 • Tarptautinė prekyba;
 • Verslo apskaita;
 • Verslo sistemų ekonomika.

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES

 • Sporto industrijų vadyba;
 • Projektų vadyba.

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES

 • Elektroninio verslo vadyba;
 • Kibernetinio saugumo valdymas;
 • Logistikos vadyba;
 • Turizmo sektoriaus valdymas;
 • Veiklos auditas;
 • Viešųjų ryšių vadyba.

ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES

 • Lyderystė ir pokyčių vadyba.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Verslo krypties vienerių metų papildomųjų studijų dalykai:

 1. Verslo pagrindai;
 2. Ekonomikos teorija;
 3. Finansų valdymas;
 4. Finansinė apskaita;
 5. Verslo statistika;
 6. Vertės grandinės kūrimas ir valdymas;
 7. Verslo projektai;
 8. Tarptautiniai atsiskaitymai;
 9. Elektroninio verslo valdymas;
 10. Verslo strategijos ir konkurencingumas.

Verslo krypties pusės metų papildomųjų studijų dalykai:

 1. Vertės grandinės kūrimas ir valdymas;
 2. Verslo projektai;
 3. Tarptautiniai atsiskaitymai;
 4. Elektroninio verslo valdymas;
 5. Verslo strategijos ir konkurencingumas.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • į verslo krypties vienerių metų papildomąsias studijas gali pretenduoti asmenys įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį;
 • į verslo krypties pusės metų papildomąsias studijas gali pretenduoti asmenys įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 700 € už semestrą (2020 m.)

Studijų organizavimas
 • papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas;
 • išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai;
 • asmenys, baigę papildomąsias studijas, gali pretenduoti į atitinkamų magistrantūros programų studijas.

Studijos vyksta Vilniuje sesijomis. Dvi savaitės įvadinių paskaitų, o gale semestro egzaminų sesija. Paskaitos ir seminarai vyks darbo dienomis (paprastai nuo 14.30 val.). Paskaitos, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).