Teisės ir valstybės sienos apsauga

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX010
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  - 5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
920 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijos yra skirtos būsimiems specialistams, kurie planuoja vykdyti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, įgyvendindami Europos Sąjungos ir Šengeno  normas bei jas atitinkančius veiklos metodus. Daugiametę patirtį valstybės sienos apsaugos srityje turintys pareigūnai ir dėstytojai iš užsienio (Rezeknės aukštosios mokyklos, Latvijos pasieniečių koledžo, Prancūzijos Valstybinio policininkų rengimo instituto), studentams suteikia visas galimybes teorines žinias derinti praktikoje tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje aplinkoje.

Į ištęstines studijas priimami tik VRM statutiniai pareigūnai.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija leidžia tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos ar kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje. Programos absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Konstitucinė teisė

6

Profesinė etika

3

Psichologija

3

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

4

Statutinis ugdymas

5

Teisės teorija

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (bendroji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Dalykinė komunikacija

4

Darbo teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Informacinės viešojo saugumo technologijos

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (specialioji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Sienos apsaugos taktika

3

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kovinė savigyna

2

Kriminalinė žvalgyba

3

Praktika

6

Profesinė užsienio kalba (rusų)

4

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

6

3 KURSAS

56

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Civilinio proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

6

Filosofija

3

Ginklai ir šaudyba

4

Kovinė savigyna

2

Kriminalinė žvalgyba

3

6 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Administracinio proceso teisė

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Dokumentų patikra

3

Migracijos procesų teisinis reguliavimas

4

Praktika

5

Tarptautinė viešoji teisė

5

Pasirenkamieji dalykai 2

 

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

4

Nusikaltimų tyrimo psichologija

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

28

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Kriminalistika

3

Praktika

10

Valstybės sienos apsaugos organizavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

2

Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos

2

Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

2

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Į nuolatines studijas 2021 m. priėmimas neorganizuojamas.

Į ištęstines studijas priimami tik VRM statutiniai pareigūnai.

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (Kaune)

Studijos vyksta sesijomis.  Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) organizuojamos dažniausiai nuo 14.30 val. 

Dalis paskaitų, negalintiems atvykti,  transliuojamos realiu laiku („online„)  pagal patvirtintą tvarkaraštį.