Teisės ir valstybės sienos apsauga

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX010
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka (2020 m.))

Programos tikslas

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijos yra skirtos būsimiems specialistams, kurie planuoja vykdyti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, įgyvendindami Europos Sąjungos ir Šengeno  normas bei jas atitinkančius veiklos metodus. Daugiametę patirtį valstybės sienos apsaugos srityje turintys pareigūnai ir dėstytojai iš užsienio (Rezeknės aukštosios mokyklos, Latvijos pasieniečių koledžo, Prancūzijos Valstybinio policininkų rengimo instituto), studentams suteikia visas galimybes teorines žinias derinti praktikoje tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje aplinkoje.

Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis. Dėl to, universitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, 2021 metais skirs 15 vietų studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijas ir suteiks kompensaciją pilnai studijų kainai!

Tam, kad galėtum pretenduoti į teisės ir valstybės sienos apsaugos programą Tu turėtum:

  • nuo 2021 m. gegužės 11 d. iki birželio 15 d. registruotis ir siųsti prašymą el. paštu stok@vsat.vrm.lt . Informaciją apie reikalingus dokumentus rasite www.pasienietis.lt;
  • užsiregistravus gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija);
  • paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el. paštu). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai;
  • gavus VRM įstaigos siuntimą, reikia registruotis LAMA bpo sistemoje į Teisės ir valstybės sienos apsaugos programos valstybės finansuojamas anefinansuojamas vietas;
  • LAMA bpo sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRM įstaigos (Papildoma informacija/Kita informacija).

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija leidžia tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos ar kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje. Programos absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Konstitucinė teisė

6

Profesinė etika

3

Psichologija

3

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

4

Statutinis ugdymas

5

Teisės teorija

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (bendroji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Dalykinė komunikacija

4

Darbo teisė

6

Ginklai ir šaudyba

2

Informacinės viešojo saugumo technologijos

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė (specialioji dalis)

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Sienos apsaugos taktika

3

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kovinė savigyna

2

Kriminalinė žvalgyba

3

Praktika

6

Profesinė užsienio kalba (rusų)

4

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

6

3 KURSAS

56

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Civilinio proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

6

Filosofija

3

Ginklai ir šaudyba

4

Kovinė savigyna

2

Kriminalinė žvalgyba

3

6 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Administracinio proceso teisė

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Dokumentų patikra

3

Migracijos procesų teisinis reguliavimas

4

Praktika

5

Tarptautinė viešoji teisė

5

Pasirenkamieji dalykai 2

 

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

4

Nusikaltimų tyrimo psichologija

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

28

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Kriminalistika

3

Praktika

10

Valstybės sienos apsaugos organizavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

2

Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos

2

Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

2

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Stojant į nuolatines studijas reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos). Kaip gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, studijuoti pagal programą „Valstybės sienos apsauga“ (Policijos veiklos programos specializacija) (nuolatinės studijos):

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, iki 2020 m. birželio 22 d. pateikia dokumentus el. paštu stok@vsat.vrm.lt

Asmuo vidaus reikalų įstaigos personalo tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dėl siuntimo stoti į MRU VSA išdavimo;
  2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  3. asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą);
  5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose).

Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama