Teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX004
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m., ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 840 € už semestrą, ištęstinės - 588 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Šiuolaikinės technologijos visiškai pakeitė tradicinį klasikinės teisės suvokimą. Taip gimė unikalios teisės studijos, kuriose yra integruotos teisinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Kas leidžia būsimiems teisininkams patobulinti savo profesines kompetencijas ir technologijų srityje.

Visos studijos parengtos, remiantis patyriminiu mokymu, kur kiekvienas studentas gali susipažinti su realiomis bylomis ir spręsti teisines užduotis, pasinaudojant profesionalių mentorių pagalba. Dalis paskaitų vyksta teisinėse institucijose, kur jas skaito savo srities profesionalai – aukščiausiojo teismo teisėjai, prokurorai, garsiausi Lietuvos advokatai.

Pasauliniame universitetų teisės (Law) kryptis reitinguose – ši studijų programa patenka į geriausių pasaulio teisės mokyklų 250-ką.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • konsultuoti ir atstovauti klientų teises;
  • analizuoti įvairaus pobūdžio informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
  • teikti teisinio pobūdžio paslaugas privačiai.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali užsiimti profesionalia teisininko veikla. Galėsi dirbti teisininku įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėju, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Filosofija

4

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

Teisė ir technologijos

5

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

20

Kriminalistika

4

Kriminologija

3

Praktika

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Pasirenkamieji dalykai

10

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo proceso inscenizacija

5

Kriminalistikos taktika

5

Notariato teisė

5

Sutartinė ir deliktinė atsakomybė

5

Sveikatos teisė

5

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

5

Teismo medicina

5

Valstybės tarnybos teisė

5

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Finansų ir mokesčių teisė

3

Praktika

9

Pasirenkamieji dalykai

3

Alternatyvus administracinių ginčų sprendimas

3

Nusikalstamumo prevencija

3

Tarptautinių teismų proceso inscenizacija

3

Verslo steigimo formos

3

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Teisės istorija ir filosofija

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Administracinė teisė

6

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

2 KURSAS

47

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

9

Filosofija

4

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

25

Privalomieji dalykai

25

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

Civilinė teisė (bendroji dalis)

10

Teisė ir technologijos

5

3 KURSAS

42

5 SEMESTRAS

19

Privalomieji dalykai

19

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

6 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Baudžiamojo proceso teisė

10

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

Kriminologija

3

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

4 KURSAS

37

7 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Civilinio proceso teisė

10

Darbo teisė

6

Kriminalistika

4

8 SEMESTRAS

17

Privalomieji dalykai

4

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

Pasirenkamieji dalykai

10

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo proceso inscenizacija

5

Kriminalistikos taktika

5

Notariato teisė

5

Sutartinė ir deliktinė atsakomybė

5

Sveikatos teisė

5

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

5

Teismo medicina

5

Valstybės tarnybos teisė

5

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Alternatyvus administracinių ginčų sprendimas

3

Nusikalstamumo prevencija

3

Tarptautinių teismų proceso inscenizacija

3

Verslo steigimo formos

3

5 KURSAS

33

9 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Finansų ir mokesčių teisė

3

Praktika

15

10 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama