Teisė ir finansinės technologijos

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6121KX004
Suteikiama kvalifikacija
Teisės bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
840 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Šiuolaikinės teisės samprata apima vis daugiau sričių, ne išimtis ir finansų industrija. Dėl to įvairūs technologiniai sprendimai, susiduria su tokiais iššūkiais, kaip teisinis reglamentavimas ir veiklos legalizavimas. Teisės ir finansinių technologijų (Fintech) studijos – buvo sukurtos tam, kad parengti kvalifikuotus specialistus, galinčius dirbti su inovatyviomis technologijomis ir atlikti įvairias duomenų analizes, susijusias su blockchain ir kriptografinių valiutų valdymu.

Visa studijų programa yra orientuota į patyriminį mokymą, kas leidžia išmokti praktiškai taikyti teorines žinias. Studentai turi galimybę mokytis, taikant naujausius patyriminio mokymosi (angl. experiental learning) ir studijų metodus, tokius kaip: meetup’ai, hackathon’ai, dirbtuvės, stovyklos ar laboratoriniai darbai. Užsiėmimus veda savo srities profesionalai – aukščiausių grandžių teismų teisėjai, prokurorai, garsiausių Lietuvos kontorų advokatai, klasikinių finansų įstaigų ir FinTech kompanijų specialistai, taip pat ir finansų institucijas prižiūrinčių valstybinių institucijų atstovai. Šios programos partneriai – „Danske Bank‘, Lietuvos bankų asociacija, „GlobalNetInt“, „Paysera“, „Shift Financial Services“, „Sorainen“, Šiaulių banku bei „WALLESS“.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • analizuoti su finansais susijusią informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
  • teikti FinTech pobūdžio paslaugas privačiai;
  • efektyviai valdyti FinTech sprendimus ir taikyti juos e-rinkoje;
  • kurti inovatyvius finansinių paslaugų projektus ir koordinuoti alternatyvius investicinius įrankius;
  • analizuoti ir kritiškai vertinti FinTech srities procesus bei atlikti įvairias modeliavimo ir prognozavimo veiklas.

Karjeros perspektyvos

Studijų metu įgyta teisininko kvalifikacija, bei FinTech srities profesinės kompetencijos leis sėkmingai siekti karjeros įvairiose mokėjimų industrijos įmonėse (elektroninių pinigų ir mokėjimų; mokėjimo inicijavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir kitose reguliuojamose finansų institucijose); bankininkystės, investavimo ir draudimo sektoriuose; skolinimo paslaugas teikiančiose (tarpusavio skolinimas, sutelktinis finansavimas),kibernetinį saugumą užtikrinančiose įmonėse, finansų įstaigas prižiūrinčiose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų pagrindai ir finansiniai skaičiavimai

6

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

Teisės teorija

6

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Finansų analizė

6

Finansų įstaigų ir Fintech teisinis reguliavimas

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

4

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Teisė ir technologijos

3

Verslo finansavimo modeliai

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansiniai nusikaltimai elektroninėje erdvėje

4

Investicijų strateginis valdymas

5

Praktika

6

Šiuolaikinių atsiskaitymo priemonių reguliavimas

5

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Verslo finansų rizikų valdymas

3

Verslo ir finansų informacinės sistemos

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Finansų ir mokesčių teisė

3

Finansų valdymas

3

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama