Paslaugos - MRU

Paslaugos

Belaidis tinklas

Prie belaidžio Universiteto tinklo gali jungtis visi Universiteto studentai ir darbuotojai, turintys prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį.

 • Prisijungimas prie belaidžio kompiuterių tinklo MRU:
  Vartotojo vardas: MRU el. pašto vartotojo vardas (iki @)
  Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
  Domenas: Student
 • Prisijungimas prie belaidžio tinklo Eduroam:
  Vartotojo vardas: MRU el. paštas
  Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
  Domenas: Student

Delspinigiai (mokestis už laiku negrąžintas knygas)

Už knygų negrąžinimą nurodytu laiku skaičiuojami delspinigiai – 0,10 EUR už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.

 • Delspinigiai baigiami skaičiuoti tik tuomet, kai knyga yra grąžinama arba patęsiama. Siekiant išvengti nesusipratimų, delspinigius prašome mokėti tiktai pagal bibliotekos darbuotojų pateiktą kvitą.
 • Informaciją apie sumokėtus delspinigius būtina pristatyti bibliotekos darbuotojui arba siųsti (PDF arba JPG formatu) el. paštu biblioteka@mruni.eu. Viešojo saugumo akademijos grupei – vsabiblioteka@mruni.eu.
 • Delspinigiams pasiekus 9,90 EUR sumą yra blokuojamas knygų išdavimas ir pratęsimas.
 • Informaciją apie delspinigius už laiku negrąžintas knygas žiūrėkite adresu  http://mru.library.lt  pagrindiniame meniu pasirinkę žymą „Prisijungti“.
 • Įmokų informacija.

Elektroninis paštas

 • Bibliotekos pranešimai apie įvykdytus knygų užsakymus, grąžinimo laiką ir panašiai siunčiami MRU studentų elektroniniu paštu.
 • Studentai, norėdami pradėti naudotis šiuo elektroniniu paštu, turi registruotis Universiteto elektroninio pašto sistemoje adresu https://stud.mruni.eu/.
 • Informuokite bibliotekos darbuotojus, jei norite, kad bibliotekos pranešimai būtų siunčiami į kitą el. pašto dėžutę.

Individualiųjų poreikių turintiems asmenims

 • Didžiojoje skaitykloje įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 – kompiuterizuotos) negalią ar individualiųjų poreikių turintiems naudotojams:
  • ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvirimo, atramos pasvirimo kampo reguliavimu;
  • reguliuojamo aukščio stalas;
  • 3 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai;
  • Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta;
  • stacionari elektroninės vaizdo didinimo priemonė TOPAZ XL XD 24, ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.;
  • elektroninis Brailio rašto įtaisas ESYS 1.04;
  • staliniai DAISY grotuvai „Victor Reader Stratus“;
  • nešiojami DAISY grotuvai „Victor Reader Stream“.

Darbo vietose įdiegta:

  • JAWS 14 for Windows – programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu;
  • Win Taker Voice 1.6 – programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją naudotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
  • SuperNova Magnifier 13.03 – programa, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalį; 

Informacijos paieškos strategija

 • Paslauga teikiama Mykolo Romerio universiteto studentams.
 • Paslauga užsakoma užpildant Informacijos paieškos strategijos sudarymo užklausos formą. Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui.
 • Parengtoje informacijos paieškos strategijoje nurodoma kokius mokslinės informacijos paieškos įrankius ir šaltinius studentas turėtų naudoti, kokius pasirinkti reikšminius žodžius ir kaip suformuluoti paieškos užklausą.
 • Užklausa įvykdoma per 5 darbo dienas.
 • Studentui pageidaujant, pagal sudarytą paieškos strategiją, teikiamos individualios konsultacijos.

Klausk

Priklausomai nuo klausimo sudėtingumo atsakymo el. paštu gali tekti palaukti nuo keleto valandų iki keleto dienų.

Knygų išdavimas

 • Knygos, kurių saugojimo vieta el. kataloge nurodyta „Leidiniai į namus“ yra išduodamos į namus.
 • Knygas naudotojai susiranda savarankiškai.
 • Bakalauro studijų studentai gali skolintis iki 30 knygų, magistro studijų studentai – iki 40 knygų, dėstytojai – iki 50 knygų.
 • Knygų išdavimą galima užregistruoti savarankiškai naudojantis savitarnos įrenginiu arba kreipiantis į bibliotekos darbuotoją.
 • Knygos į namus išduodamos pateikus studento (darbuotojo) pažymėjimą arba asmens dokumentą.
 • Vėluojantiems grąžinti daugiau nei 2 knygas arba delspinigių sumai pasiekus 9,90 EUR, knygų išdavimas yra blokuojamas.

Knygų išdavimas po bibliotekos darbo valandų (nuo 19:00 val.)

 • Iš anksto užsakytas knygas galite atsiimti ir po bibliotekos darbo valandų.
 • Iš MRU suteikto el. pašto siųskite užpildytą leidinių užsakymo formą el. paštu biblioteka@mruni.eu.
 • Užsakymą siųskite iki 16:00 val.
 • Knygas užsisakykite tą dieną, kada galėsite jas pasiimti. Savaitgaliais užsakymai nevykdomi.
 • Kai Jūsų užsakymas bus paruoštas, el. paštu atsiųsime atsiėmimo informaciją.
 • Užsakyti ir Jūsų vardu išduoti leidiniai bus saugojami nurodytoje knygų rezervavimo spintelėje, esančioje Universiteto Centrinių Rūmų I korpuso fojė (prie pagrindinio įėjimo).
 • Knygas turėsite atsiimti užsakymo dieną iki 22:00 val., priešingu atveju, užsakymas bus anuliuotas.

Knygų grąžinimas

 • Knygas grąžinti galite pasinaudodami šalia įėjimo į biblioteką esančiu savitarnos įrenginiu arba prie šoninio įėjimo į biblioteką (Universiteto vidiniame kiemelyje) esančia knygų grąžinimo dėže.
 • Už knygų negrąžinimą nurodytu laiku skaičiuojami delspinigiai.
 • Grąžinti pasiskolintas knygas nebūtinai turite patys, tai gali padaryti bet kuris Jūsų paprašytas asmuo.

Knygų paieška

 • Norint rasti reikiamą knygą, turite atlikti paiešką MRU bibliotekos elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt.
 • Atkreipkite dėmesį į knygos saugojimo vietą ir šifrą.
 • Knygos, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Leidiniai į namus“ – išduodamos į namus. Knygos iš skaityklų į namus neišduodamos.
 • Lentynoje knygos ieškokite pagal šifrą. Šifras yra sudarytas iš skyriaus numerio ir autorinio ženklo. Pvz.: 341 Ža-32. Skaičius 341 nurodo skyrių, kuriame reikia ieškoti knygos. Autorinis ženklas Ža-32 nurodo, kad knygos reikia ieškoti prie Ž raidės.
 • Skyriaus viduje knygos išdėliojamos abėcėlės tvarka. Pirmiausia lietuvių kalba, toliau – anglų kalba, rusų.
 • Jei knygos nerandate elektroniniame kataloge, reiškia, biblioteka šios knygos neturi.

Knygų pratęsimas

 • Knygų grąžinimo terminus naudotojas gali prasitęsti internetu pats.
 • Knygų grąžinimo terminas gali būti pratęstas 9 kartus.
 • Sistema neleis prasitęsti grąžinimo termino, jeigu:
  • knyga yra užsakyta kito naudotojo;
  • vėluojama grąžinti daugiau nei 2 knygas;
  • vėluojama grąžinti trumpalaikio išdavimo knyga;
  • delspinigių suma siekia 9,90 Eur.

Knygų trumpalaikis išdavimas

 • Paslauga, suteikianti galimybę pasiskolinti knygas, kurios bibliotekos elektroniniame kataloge žymimos kaip neišduodamos į namus.
 • Šia paslauga gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai, neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Pasiskolintas knygas skaitytojas privalo grąžinti kitą bibliotekos darbo dieną.
 • Vienu metu vienam skaitytojui gali būti išduotos ne daugiau kaip 2 trumpalaikio išdavimo knygos.
 • Už laiku negrąžintas knygas skaičiuojamas 1 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • Vėluojantiems grąžinti knygas vieną bibliotekos darbo dieną, blokuojamas knygų išdavimas.
 • Enciklopedijos, albumai ir kiti informaciniai leidiniai, retos ir vertingos knygos į namus neišduodamos.

Knygų užsakymas

 • Užsakyti galite:
  • knygas, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Bibliotekos saugykla“.
  • knygas, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Leidiniai į namus”, jeigu visi reikiamos knygos egzemplioriai yra išduoti.
 • Iš Saugyklos užsakytas knygas pasiimti ir grąžinti galite Informaciniame stale (bibliotekos fojė).
 • Užsakytos knygos, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Leidiniai į namus”, saugomos rezervacijų lentynoje (bibliotekos fojė).
 • Informacija apie užsakymų įvykdymą ar jų panaikinimą siunčiama MRU sukurtu arba naudotojo nurodytu asmeniniu elektroninio pašto adresu.
 • Užsakytos knygos saugomos 3 dienas.

Lankytojų (ne MRU bendruomenės narių) aptarnavimas

 • Lankytojai (ne Universiteto bendruomenės nariai) gali naudotis tik leidiniais, esančiais skaityklų atviruose fonduose. Jiems knygos į namus neišduodamos.

Mokymai

 • MRU biblioteka nuolat organizuoja mokymus šiomis temomis:
  • Kaip rasti informacijos rašto darbui?
  • Mendeley ir Zotero – citavimui ir literatūros sąrašų sudarymui
  • Akademinis raštingumas 
  • Kaip parengti geras pateiktis baigiamojo darbo gynimui?
 • Mokymų tvarkaraštis.
 • Negalintiems dalyvauti mokymuose, siūlome užsisakyti individualią teminio bibliotekininko konsultaciją.

Mokslometrijos rodiklių pateikimas

 • Mokslometrijos rodikliai – rodikliai padedantys įvertinti akademinės bendruomenės pasiektus mokslinius rezultatus
 • Paslauga teikiama Universiteto mokslo darbuotojams.
 • Mokslometrijos rodikliai teikiami iš bibliografinių citavimo duomenų bazių.
 • Biblioteka teikia:
  • autorių cituojamumo analizę – asmeninius autorių publikacijų cituojamumo rodiklius;
  • h-indeksą – autorių publikacijų cituojamumą;
  • žurnalų citavimo indeksą – žurnalo cituojamumą (impact factor);
  • mokslo krypties citavimo rodiklius – tos kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą;
  • citavimo žemėlapius – susijusius autorius ir straipsnius;
  • dažniausiai cituojamus socialinių ir humanitarinių mokslų krypties žurnalus.
 • Palyginimui gali būti pateiktas autoriaus h-indeksas iš duomenų bazės Google Scholar, naudojant mokslometrijos įrankį Publish or Perish (kadangi skirtingose duomenų bazėse pateikti mokslometrijos rodikliai gali skirtis).
 • Užklausos užsakymai pateikiami el. pašto adresu natalija.popkova@mruni.eu.

Nuotolinės konsultacijos (per Skype arba MS Teams)

 • Nuotolinės konsultacijos teikiamos MRU bendruomenės nariams.
 • Tai konsultavimo būdas, kai naudotojui kartu su žodine informacija yra rodomas kompiuterio darbalaukio ekranas.
 • Konsultacijos teikiamos tik iš anksto su teminiu bibliotekininku suderintu laiku. 
 • Konsultacijos teikiamos per Skype (paskyra MRUbiblioskype) arba per MS Teams.
 • Konsultacijos trukmė – iki 45 min.

Pasiūlyk knygą

 • Užpildę Leidinio užsakymo formą, galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti knygą, reikalingą Jūsų studijoms ar mokslinei veiklai.
 • Prieš pildydami leidinio užsakymo formą turite patikrinti el. kataloge, ar Jūsų pageidaujamos knygos nėra bibliotekos fonduose.
 • Studentai pateikdami užsakymą turi nurodyti dėstytoją, su kuriuo užsakymas yra suderintas.

Informacija pasiteiravimui:
Almonė Jakubčionienė
Ateities g. 20, I-103 kab.
Tel. (85) 271 4724
El. paštas:  jalmone@mruni.eu

Prisijungimas prie duomenų bazių iš namų

 • Nuotoliniam prisijungimui prie prenumeruojamų duomenų bazių yra naudojama nuotolinio prisijungimo sistema EZproxy.
 • Prisijungimui prie sistemos universiteto darbuotojai naudoja tuos pačius duomenis kaip ir jungiantis prie MRU tinklo kompiuterių. Studentai naudoja tuos pačius duomenis kaip jungiantis prie MRU studentų el. pašto dėžutės.

Prisijungimas prie kompiuterių

 • Bibliotekoje esančiais kompiuteriais galima naudotis tik prisiregistravus prie MRU studentų elektroninio pašto.
 • Jungiantis prie kompiuterių vartotojo vardas (User name) yra MRU studentų el. pašto vartotojo vardas, slaptažodis (Password) – MRU studentų el. pašto slaptažodis, domenas (domain) – STUD.
 • Jungiantis prie kai kurių kompiuterių domenas STUD rašomas prieš vartotojo vardą ir atskiriamas pasviruoju brūkšniu, pvz.: stud\ MRU studentų el. pašto vartotojo vardas.

Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas (mokama paslauga)

 • Bibliotekoje veikia savarankiško spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo sistema daugiafunkciniais įrenginiais.
 • Už paslaugą apmokama išankstinio apmokėjimo kvitu. Kvitą galima įsigyti Universiteto Foxbox terminale.
 • Paslaugų kainos:
  Spausdinimas / Kopijavimas Skenavimas
  A4 A3 1 lapas 0,01 EUR
  0,04 EUR (nespalvotai) 0,08 EUR (nespalvotai)
  0,29 EUR (spalvotai) 0,58 EUR (spalvotai)
 • Spausdinimas galimas iš:
  • kompiuterių, esančių bibliotekoje;
  • savitarnos sistemos tinklalapyje https://print.mruni.eu  (ne tik iš bibliotekos kompiuterių);
  • iš MRU e. pašto išsiųsti spausdintiną dokumentą kaip prisegtuką adresu print@mruni.eu;
  • USB laikmenos (tik PDF formato dokumentai).
 • Jei dokumente bus lapų su spalvotu spaudu – tuos lapus įrenginys spausdins spalvoto spaudo įkainiu.
 • Baigus darbus būtina išsiregistruoti iš savo paskyros. Jei nevykdomi jokie darbai, sistema automatiškai išregistruoja po 180 sekundžių. Universitetas neatsako, jei sąskaita pasinaudos kitas vartotojas.
 • Instrukcija naudotojams.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) – abonementas, leidžiantis bibliotekai tarpininkaujant naudotis leidiniais, atsiunčiamais iš kitų bibliotekų.
 • TBA paslaugomis turi teisę naudotis MRU bendruomenės nariai, turintys Lietuvos studento pažymėjimus ar darbuotojo pažymėjimus bei neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Už TBA paslaugas sumoka MRU. Naudotojas moka už Tarptautinio TBA paslaugą – po 5 EUR už kiekvieną dokumentą, atsiųstą iš užsienio šalių bibliotekų.
 • Užsakomi ir atsiunčiami tik tie leidiniai, kurių neturi Vilniaus miesto bibliotekos.
 • Leidinius galima užsakyti el. paštu interlibrary-loan@mruni.eu arba bibliotekos TBA skyriuje (C I021) užpildant nustatytą užsakymo formą.
 • Užsakymai yra įvykdomi per 1430 kalendorinių dienų.
 • Pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo.
 • Leidinius, gautus per TBA, galima skaityti tik bibliotekos skaityklose.

Teminio bibliotekininko konsultacija

 • Paslauga teikiama tik MRU dėstytojams ir studentams.
 • Konsultaciją galima užsisakyti kreipiantis el. paštu į savo fakulteto teminį bibliotekininką.
 • Kreipiantis nurodykite konsultacijos tikslą ir Jums patogią konsultacijos dieną, laiką.
 • Konsultacijos trukmė iki 45 min.