Apie biblioteką - MRU

Apie biblioteką

Mykolo Romerio universiteto biblioteka moderni akademinė biblioteka, savo veiklą ir tikslus siejanti su Universiteto bendruomenės poreikiais, prisidedanti prie mokslui ir studijoms palankios infrastruktūros kūrimo bei dalyvaujanti projektinėje veikloje. Biblioteka aktyviai ir profesionaliai įsitraukia į mokslo, inovacijų ir studijų procesą, plėtoja edukacines paslaugas, kuria lanksčias ir šiuolaikiškas tradicines ir elektronines mokymosi aplinkas, ugdo informacijos paieškos, vertinimo ir naudojimo gebėjimus.

Statistika

Duomenys 2024 m. sausio 1 d.

 
Bibliotekos fondas (egz.) 190 620
Prenumeruojama duomenų bazių 41
El. knygų skaičius DB (pavad.) 255 506
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.) 36 462
Įrašai eLABa (PDB) talpykloje  20 578
Įrašai eLABa (ETD) talpykloje 6 451
Dokumentai institucinėje talpykloje  30 493
 
Registruoti naudotojai 8 780
Apsilankymų skaičius (per metus) 63 020
Virtualių apsilankymų skaičius (per metus) 275 119
   
Leidinių išdavimas į namus (per metus) 11 434
Leidinių išdavimas vietoje (per metus) 19 335
 
Mokymai MRU akademinei bendruomenei (per metus) 142
Bibliotekininko kvietimas į paskaitą (per metus) 29
 
Bibliotekos patalpų plotas (kv.m.) 2 470
Skaityklos 9
Vietų skaičius skaityklose 282
Kompiuterinės darbo vietos 56
 
Darbuotojų skaičius 17

 

Struktūra

Bibliotekos direktorė
Nijolė Liatukienė
Kab.: I102
Tel.: +370 5 271 4518
El. paštas: nijoleliat@mruni.eu
Ateities g. 20, LT08303, Vilnius

 

 

Informacijos išteklių formavimo grupė

Atsakingas asmuo – Almonė Jakubčionienė
Kab.: I103
Tel.: +370 5 271 4724
El. paštas: jalmone@mruni.eu
Ateities g. 20, LT08303, Vilnius

Informacijos išteklių grupė formuoja bibliotekos tradicinių ir elektroninių išteklių fondą bei organizuoja prieigą prie jų bibliotekos informacinėje sistemoje.  Grupės funkcijos plačiau.

Mokslo duomenų formavimo grupė

Atsakingas asmuo – Danguolė Pivoriūnaitė
Kab.: III148
Tel.: +370 5 271 4709
El. paštas: danguole@mruni.eu
Ateities g. 20, LT08303, Vilnius

Mokslo duomenų formavimo grupė administruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazę – eLABA PDB, bei magistro baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų el. dokumentus nacionalinėje Lietuvos akademinėje talpykloje eLABA ETD, atsakinga už Universiteto mokslo produkcijos talpinimą Institucinėje talpykloje, viso teksto duomenų bazių prenumeratą. Grupė vykdo mokslometrinius tyrimus, įgyvendina atvirosios prieigos politiką, konsultuoja publikavimosi klausimais. Grupės funkcijos plačiau.

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė

Atsakingas asmuo – Nomeda Gaidelė
Kab.: I010
Tel.: +370 5 271 4540
El. paštas: nomeda@mruni.eu
Ateities g. 20, LT08303, Vilnius

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė registruoja bibliotekos lankytojus, teikia konsultacijas prie Informacijos stalo, elektroniniu paštu, telefonu. Bendruomenės nariams rezervuoja skaityklas, leidinius, padeda atlikti jų paiešką, teikia konsultacijas kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo klausimais ir aptarnauja techniką. Teikia pagalbą Informacijos paslaugų ir ugdymo grupei vertinant informaciją, susijusią su akademiniu rašymu, rengiant pirmo kurso įvadines paskaitas apie biblioteką. Grupėje ruošiamos naujų leidinių, teminės ir meno parodos, vyksta jų pristatymai, organizuojami susitikimai su rašytojais, visuomenės veikėjais. Grupės funkcijos plačiau.

Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė

Atsakingas asmuo – Albertas Olechnovičius
Kab.: I037
Tel.: +370 5 271 4726
El. paštas: olex@mruni.eu
Ateities g. 20, LT08303, Vilnius

Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė bendradarbiauja su akademiniais padaliniais, ugdo studentų ir darbuotojų informacinį raštingumą, teikia akademinę paramą studijuojantiems, vykdo bibliotekos informacijos sklaidą ir pristato bibliotekos išteklius Universiteto bendruomenei bei svečiams. Grupės funkcijos plačiau.

Viešojo saugumo akademijos grupė

Atsakingas asmuo – Benita Sušinskaitė
Kab.: V105
Tel.: +370 37 28 14 05
El. paštas: vsabiblioteka@mruni.eu
Maironio g. 27, LT44298, Kaunas

Bibliotekos VSA grupė padeda atlikti mokslo, didaktines bei ugdymo funkcijas Viešojo saugumo akademijai. VSA grupė komplektuoja humanitarinių, socialinių mokslų ir kitų sričių literatūrą. 

Projektai ir partnerystės

Projektai 

 • 2019–2021 m. – Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuojamas projektas „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“. MRU autorių knygos, parengtos įgyvendinant projektą MoBiLait.
 • Nuo 2016 m. dalyvaujame Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projekte „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“. 
 • Nuo 2013 m. dalyvaujame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. 
 • 2013 m. dalyvavome Europos Socialinio fondo finansuojamame projekte „Psichikos neįgaliųjų integracija į darbo rinką“.
 • Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projekte „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“. 
 • 2009–2012 m. – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projektas „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“. 
 • 2007 m. dalyvavome programos „Lietuvos virtualus universitetas“ (LVU) uždavinio „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas, jo vykdymas ir plėtra“ įgyvendinimo veiklose. 
 • Nuo 2004 m. dalyvaujame Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų duomenų bazės kūrimo projekte – Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD IS). 
 • 20062007 m. – Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose”. 
 • 1998 m. dalyvavome projekte „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“ (LABT). 
 • 19961999 m. – Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo projektas „Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas” (LIBIS). 
 • 19951998 m. – TEMPUS Phare programos projektas „Integruotos informacinės sistemos aukštųjų mokyklų bibliotekose”. 

Bendradarbiavimas 

 • Nuo 2012 m. bendradarbiaujame su Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų bibliotekų skyriumi. 
 • Nuo 2012 m. bendradarbiaujame su Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universiteto koledžo (Oslo, Norvegija) LATINA Lab (Learning and Teaching in Digital World) mokslinių tyrimų centru-laboratorija bei dalyvaujame jų rengiamuose mokymuose. 
 • Nuo 2010 m. Europos mokslinių bibliotekų asociacijos (LIBER) narė. 
 • Nuo 2010 m. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo narė. 
 • 20032023 m. – Teisės informacijos centrų ir teisės specialistų susivienijimo (CLRCLIS) narė. 
 • Nuo 2001 m.  eIFL.net. (Elektroninė informacija bibliotekoms) narė. 
 • Nuo 2001 m. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė. 
 • Nuo 1998 m. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) narė. 
 • Nuo 1997 m. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) narė. 
 • 19952001 m. – dalyvavome Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo (LMBS) veikloje.

Donatoriai

Universiteto biblioteka dėkinga visiems, parėmusiems ir padovanojusiems knygų. Ypatingai dėkojame donatoriams, praturtinusiems Universiteto biblioteką nepaprastai vertingomis, retomis knygomis bei asmeninėmis kolekcijomis.

Bibliotekos donatoriai (sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka):

 • Advokatų profesinė bendrija „Motieka ir Audzevičius“  
 • Dr. Laima Liucija Andrikienė 
 • Prof. Alexander J. Bělohlávek 
 • Prof. dr. Toma Birmontienė 
 • Advokatas Kęstutis Čilinskas 
 • Indijos Respublikos ambasada 
 • Prof. Algirdas Jackevičius 
 • Japonijos ambasada 
 • Tadeusz Juchniewicz 
 • Kinijos Liaudies Respublikos ambasada 
 • Prof. habil. dr. Pranas Kūris, MRU garbės daktaras 
 • Prof. habil. dr. Bronislovas Juozas Kuzmickas 
 • Dr. Karl A. Lamers, MRU garbės daktaras 
 • Prof. Vytautas Landsbergis, MRU garbės daktaras 
 • Lietuvos žmogaus teisių centras 
 • Dr. Robertas Lorinskas 
 • Prof. dr. Gediminas Navaitis 
 • Nippono  fondas / The Nippon Foundation (Japonija) 
 • Doc. dr. Algirdas Orenius 
 • Viktoras Petkus, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjas ir Garbės pirmininkas 
 • Prancūzijos Respublikos ambasada 
 • Prof. dr. Alvydas Pumputis 
 • Prof. Aloyzas Sakalas 
 • Doc. dr. Saulius Spurga 
 • Dr. Stasys Stačiokas 
 • Monsinjoras Alfonsas Svarinskas 
 • Dr. Stasys Vėlyvis, MRU garbės profesorius 
 • Aleksas Vilčinskas, Britų-Lietuvių draugijos sekretorius 
 • Prof. Luzius Wildhaber, MRU garbės daktaras 
 • Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada 
 • Vroclavo universitetas 
 • Snieguolė Zalatorė 
 • Prof. dr. Inga Žalėnienė