Mokslometrija - MRU

Mokslometrija

Mokslo bendruomenei teikiami šie mokslometrijos rodikliai:

  • autorių cituojamumo analizė – asmeniniai autorių publikacijų cituojamumo rodikliai;
  • H-indeksas – autorių publikacijų cituojamumas;
  • žurnalų citavimo indeksai – žurnalo cituojamumas (impact factor);
  • mokslo krypties citavimo rodikliai – tos kategorijos žurnalų vidutinis cituojamumas;
  • dažniausiai cituojami socialiniai ir humanitariniai mokslų krypties žurnalai.

Kadangi skirtingose duomenų bazėse pateikti mokslometrijos rodikliai gali skirtis, palyginimui galime pateikti autoriaus h-indeksą iš duomenų bazės Google Scholar, naudojant mokslometrijos įrankį Publish or Perish.

Užklausos užsakymai pateikiami el. pašto adresu natalija.popkova@mruni.eu