MRU mokslo publikacijos - MRU

MRU mokslo publikacijos

Publikacijų registracija

Dirbantys autoriai publikacijas registruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) nacionalinėje talpykloje vadovaujantis MRU Rektoriaus patvirtintu Dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašu

Registracijos žingsniai: 

 1. Prisijunkite adresu  https://talpykla.elaba.lt/.
 2. Įveskite MRU informacinėje sistemoje naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį. 
 3. Prisijungę pasirinkite Mano dokumentai ir spauskite Naujas dokumentas.
 4. Pasirinkite publikacijos rūšį iš klasifikatoriaus. 
 5. Pasirinkite mokslo kryptį/-is. Galima nurodyti iki 3 mokslo krypčių.  
  Kaip pasirinkti mokslo kryptį/-is
 6. Pasirinkite autorių institucijas, nurodytas leidinyje. Jei leidinyje nenurodyta jokių prieskyrų instiucijai, norint priskirti publikaciją Universitetui būtina užpildyti prieskyros deklaraciją ir autorių pasirašytą atsiųsti publikacijos@mruni.eu.  
  Kas yra prieskyra (afiliacija).  
  Deklaracijos forma. 
 7. Įkelkite publikacijos kopiją PDF formatu lauke Neviešinami failai. Kopija nebūtina, jei leidinys yra atvirai prieinamas internete.
  Tada įkelkite publikacijos nuorodą lauke URL adresai.  
   
  Kokius lapus nuskenuoti.  
 8. Užpildę formą, pasirinkite Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti > Išsaugoti.
 9. Bibliotekininkui peržiūrėjus ir patvirtinus duomenis Jūsų publikacijos įrašas taps prieinamas per eLABa paieškos portalą.  
 10. Nepavykus prisijungti prie talpyklos ir įkelti darbo, PDF kopiją ar/ir nuorodą registracijai su nurodyta mokslo kryptimi/-is siųsti el. paštu: publikacijos@mruni.eu.    

Pagalba:  

 
Informacija pasiteirauti:  
Vesta Bartusevičiūtė
Ateities g. 20, III148 kab.
Tel.:  +370 5 2714 536
El. paštas: 
publikacijos@mruni.eu 
 
Dėl publikacijų vertinimo prašome kreiptis į Mokslo kokybės ir analizės skyrių:  
Didlaukio g. 55, 402  kab.
Tel.: +370 5 2714 463
El. paštas: mkas@mruni.eu

Leidiniai referuojami tarptautinėse duomenų bazėse

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis
(Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)  

 

Į Clarivate Analytcs duomenų bazes įtrauktų žurnalų paieška: 
Clarivate Analytics Master Journal List 
Master Book List 

 

Citavimo informacijos duomenų bazė 
Scopus žurnalų paieška Journal metrics 
Nemokama Scopus Author Preview paieška 

 

Informacija apie leidėjų autorių teisių politiką ir leidėjų nuostatos dėl autorių straipsnių kaupimo institucinėse talpyklose 
 
Užsienio leidiniai tarptautinėse duomenų bazėse 
 
Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas 
 
Žurnalų paieška pagal DOI numerį
(digital object identifier skaitmeninio objekto identifikatorius) 

Dokumentai ir naudinga informacija

DUK

Kas yra tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla?

Leidėjas skelbia, kad žurnalas priklauso Web of Science. Kodėl eLABa PDB straipsnis nepriskirtas S1 (Straipsnis Web of Science) rūšiai?

Žurnalas patenka į Clarivate Analytics Zoological Records duomenų bazę. Kodėl straipsnis nėra priskirtas Straipsniams Web of Science?

 • Zoological Records nepriklauso Web of Science Core Collection duomenų bazių kolekcijai, todėl straipsniai klasifikuojami kaip straipsniai kitose DB.
 • Web of Science Core Collection sudaro šios DB: 
  • Arts & Humanities Citation Index®   
  • Science Citation Index Expanded™ 
  • Social Sciences Citation Index® 
  • Emerging Sources Citation Index 
  • Conference Proceedings Citation Index – Science
 • Clarivate Analytics turi daugiau duomenų bazių, kurios neįeina į Web of Science platformą, todėl jose referuojamų žurnalų straipsniai negali būti klasifikuojami kaip straipsniai Web of Science.

Kaip sužinoti, ar mano publikacija referuojama Web of Science ir Scopus DB?

 • Publikacijos referavimas patikrinamas prisijungus prie konkrečios DB ir joje atlikus paiešką.
 • Web of Science prenumeruojama tik VU ir KTU. Šių universitetų bibliotekos skaitytojai gali naudotis baze universitetuose arba nuotoliniu būdu.
 • Scopus publikacijų galima ieškoti atliekant paiešką nemokamame įrankyje Scopus Preview (pasirinkti Author search”).

Kaip atsispausdinti publikacijų sąrašą iš eLABa?

 • Savo publikacijų bibliografinį sąrašą, kiekvienas galiojančią darbo sutartį Universitete turintis darbuotojas, gali atsispausdinti prisijungęs prie eLABa talpyklos su Universiteto tinkle naudojamais prisijungimo duomenimis. Sąrašą galima generuoti talpyklos meniu pasirinkus „Ataskaitos”.  
 • Instrukciją galima rasti pdb.mruni.eu.

Registravau publikaciją ir gavau pranešimą, kad ji yra patvirtinta. Norėčiau papildyti įrašą. Kaip tai padaryti?

 • Patvirtintas publikacijos įrašas jau prieinamas viešai Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa kataloge. Įrašą eLABa talpykloje prisijungęs autorius gali tik peržiūrėti, bet redaguoti negali. Dėl papildymo ar koregavimo autorius turi kreiptis į MRU bibliotekos darbuotoją, atsakingą už eLABa talpyklą, el. paštu publikacijos@mruni.eu. Jei įrašas yra sukurtas kitoje institucijoje, reikia kreiptis į tos institucijos atsakingą darbuotoją.

Mano straipsnis parengtas konferencijos pranešimo pagrindu ir skelbiamas konferencijos periodiškai leidžiamame žurnale, kuris referuojamas Web of Science? Kodėl straipsniui suteikiama P1a (Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB), o ne S1 (Straipsnis Web of Science DB) rūšis?

 • Web of Science (WoS) konferencijų leidiniai ar žurnalai, spausdinantys konferencijų pranešimus, įeina į WoS DB: Conference Proceedings Citation Index. Periodiniai žurnalai įeina į kitas WoS DB.

Anksčiau dirbau kitoje institucijoje? Žurnalas su mano publikacija, priskirta mano buvusiai darbovietei, išėjo vėliau, tačiau dabar noriu priskirti publikaciją Mykolo Romerio universitetui.

 • Publikacijos prieskyra (afiliacija) yra nurodoma leidinyje, kuriame spausdinama publikacija. Registruojant, prieskyra, nurodyta leidinyje, negali būti keičiama. Nes tuo metu, kai parašėte straipsnį, skyrėte institucijai, su kuria turėjote ryšių. Todėl, publikacija ir priklauso šiai institucijai.

Registravau publikaciją, kurioje įrašyta tik mano pagrindinė darbovietė – teisinė organizacija. Užregistravus publikaciją, ji nebuvo priskirta MRU, nors dirbu šiame universitete.

 • Publikacijos prieskyra (afiliacija) yra nurodoma leidinyje, kuriame spausdinama publikacija. Todėl ir publikacijos apraše nurodoma tokia prieskyra, kuri įrašyta prie publikacijos. Jei publikacijoje nebuvo įrašytas Universitetas, tai ir darbo apraše jo negali būti. Registruojant darbą negali būti keičiamos arba prisirašomos papildomos prieskyros. Lietuvos mokslo tarybos (LMT) mokslo vertinime dalyvauja tik publikacijos su Universiteto prieskyromis. LMT mokslo vertinimo metodikoje prieskyra apibrėžiama:
  Prieskyra yra mokslo darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo (meno) darbų deklaracijoje (tuo atveju kai priskyrimo nėra) nurodytas autoriaus (atlikėjo) pri(si)skyrimas Institucijai. Deklaracijos formą nustato Taryba.
 • Todėl prieš pateikiant tekstą leidėjui svarbu nurodyti ir publikacijos prieskyrą (afiliaciją). Jei publikacijoje yra būtina nurodyti pagrindinę darbovietę, bet skiriate ją ir MRU, nurodykite kelias institucijas.

Leidinyje nėra nurodyta prieskyros Universitetui? Ar galiu publikaciją priskirti MRU?

 • Prieskyra (afiliacija) – tai publikacijos tekste prie autoriaus pavardės įrašytas institucijos pavadinimas. Jis nekeičiamas ir publikacijos apraše. Jei tekste nurodytos kelios prieskyros, jas visas būtina nurodyti registruojant darbą. Prieskyra institucijai nebūtinai yra darbovietės atitikmuo. Jei publikuotame darbe šalia Universiteto autorius nurodė kitą darbovietę, vadinasi, tik dalį publikacijos skiria Universitetui. Jei darbe autorius išvis nenurodė Universiteto, vadinasi, publikacijos Universitetui neskiria, ir kasmetiniame mokslo vertinime Universitetas už šį darbą nesurenka vertinamųjų taškų, kurie lemia institucijos finansavimą.
 • Jei leidinyje, kuriame spausdinama publikacija, nėra nurodyta jokių prieskyrų institucijai, tvirtinant publikaciją įrašoma „Prieskyra nenurodyta“. Dažnai knygose autorių priklausymas institucijoms nurodomas atskirai – knygos gale skyrelyje „Apie autorius“ ar pan. Tokiais atvejais registruojantis publikaciją autorius turi prieskyros informaciją įtraukti į teksto kopiją. Jei leidinyje nenurodyta prieskyra, o registruojantis autorius skiria recenzuojamą publikaciją MRU, rekomenduojama deklaruoti savo priskyrimą pasirašant prieskyros deklaraciją. Pasirašytą ir nuskenuotą deklaraciją galima prisegti registruojant publikaciją eLABa.

Dalyvavau konferencijoje, kurioje buvo vykdoma skaitomų pranešimų atranka. Kodėl straipsnis iš šios konferencijos leidinio registruotas kaip nerecenzuojamas?

 • Jei leidinyje nėra nurodyti recenzentai (peer-review), mokslinė redkolegija, sudaryta iš narių, turinčių mokslo laipsnius, nėra ISBN ar ISSN numerio, publikacija laikoma nerecenzuota. Konferencijos tinklalapyje nurodyti komitetai nėra laikomi leidinio recenzentais, nes jie vykdė skaitomų pranešimų atranką, bet ne konferencijos leidinio recenzavimą. Nustatant recenzavimą vadovaujamasi LMT metodikos apibrėžimu:
  Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) rašytinėmis išvadomis; dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertų grupės.

Skaičiau pranešimą mokslinėje konferencijoje, kuris paminėtas konferencijos programoje. Ar galiu registruoti jį eLABa kaip publikaciją?

 • eLABa PDB registruojamos tik tradicinėje spaudoje ar elektroninėje erdvėje išleistos publikacijos. Konferencijos programėlė ar sertifikatas nėra laikoma išleista publikacija, nes joje nėra išspausdinta jokio pranešimo teksto. Pranešimo skaitymo faktas nėra registruojamas kaip publikacija. Registruotinos tezės tekstas turėtų būti išspausdintas išleistame konferencijos medžiagos leidinyje, pranešimų ar tezių rinkinyje.

Redagavau tarptautinės konferencijos medžiagos leidinį. Ar šis darbas gali būti klasifikuotas K5 (Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas)?

 • Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas, priskiriamas sudarytojui, nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą ir konferencijų pranešimų tezių leidinius.

Esu leidinio kalbos redaktorė. Ar galima registruoti leidinį kaip K5 (Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas)?

 • Lietuvos mokslo tarybos mokslo vertinimo metodikoje sudarytas mokslo darbas apibrėžiamas kaip „originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą“.
 • Kalbos redaktorius nelaikomas pagrindiniu redaktoriumi.

Recenzavau straipsnius moksliniam leidiniui ir esu įtrauktas į periodinio leidinio redkolegiją. Ar galima registruoti publikaciją kaip recenziją?

 • Recenzija registruojama tuo atveju, kai jos tekstas yra publikuotas leidinyje. Mokslo leidinio redaktoriaus recenzija, kuri yra analitinis vertinimas dėl straipsnio įtraukimo į leidinį, nėra laikoma publikacija ir neregistruojama eLABa Publikacijų DB.

eLABa Ataskaitose suformuotame MRU mokslo publikacijų sąraše nerodo mano publikacijos, priskirtos kitai institucijai, įrašo.

 • Jei ataskaitų bibliografiniame sąraše nerodo kitai institucijai priskirto įrašo, greičiausiai prieš formuojant ataskaitą, nurodėte tik MRU instituciją. Jei norite matyti visų publikacijų įrašus, nepaisant institucijų, kurioms publikacijos buvo priskirtos, reikia sąrašo formavimo lange nuimti institucijos žymėjimą (ties „Institucija” spustelėti dešinėje esantį kvadratėlį). Sąrašo kriterijų formavimo lange eilutėje „Institucija” turi atsirasti – „Nepasirinkta”. To nepadarius, pagal nutylėjimą sistema traukia tik MRU priskirtas publikacijas.

Ar būtina registruoti Mykolo Romerio universitete išleistą leidinį ar straipsnį? Ar jis nėra registruojamas automatiškai?

 • Registruoti būtina, jei publikacija dar nėra užregistruota eLABa PDB. Tai patikrinti galima atlikus paiešką Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa kataloge.
 • Svarbu eLABa talpykloje pasitikslinti naujai užregistruotų darbų mokslo kryptis, autorių padalinius, priskiriamą MRU laboratoriją. Patikslinimus jau patvirtintoms publikacijos siųsti publikacijos@mruni.eu.

Kaip pasirinkti leidinį straipsniui publikuoti?