Atviroji prieiga - MRU

Atviroji prieiga

Atviroji prieiga (AP) – tai galimybė skelbti mokslinius tyrimus ir susipažinti su jais nemokamai. Publikacijų autoriams atviroji prieiga užtikrina jų darbų matomumą pasaulyje, didesnį jų skaitomumą, naudojimą kituose tyrimuose ir citavimą. 

Rektoriaus įsakymu patvirtinti MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai. 

Universiteto atvirosios prieigos politika įgyvendina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus mokslinių tyrimų rezultatų ir studijų viešumo principus. Atvirosios prieigos politika siekiama suteikti atvirą ir laisvą prieigą prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų produkcijos, kurie finansuojami viešosiomis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. 

Atvirosios prieigos publikacijos vartotojus pasiekia per atvirosios prieigos žurnalus bei knygas (auksinis AP modelis) arba saugyklas (žaliasis AP modelis). 

AP žurnalų sąrašas pateikiamas kataloge DOAJ (angl. Directory of Open Access Journals).

 • The Clarivate Links Open Access
  Atvirosios prieigos žurnalų, indeksuojamų The Clarivate Links Open Access sąrašas. 

 • ROARMAP
  2013 birželio 30 d. MRU institucinė talpykla bei MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai buvo užregistruoti pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies)

 • Elsevier leidyklos atvirosios prieigos (AP) strategija ir AP žurnalų sąrašas bei informacija publikavimuisi:
  Open access journals
  Open access options

 • MRU prisideda prie atvirosios prieigos judėjimo 
  Nuo 2013 m. Mykolo Romerio universitetas pradėjo vykdyti atvirosios prieigos politiką. Ruošiamos politinės atvirosios prieigos prie Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatos, rekomendacijos dėstytojams. Organizuojami seminarai mokslo bendruomenei, kviečiami atviros prieigos bei su šia veikla susiję specialistai ir ekspertai. Skleidžiama informacija MRU bendruomenėje apie atvirąją prieigą bei jos naudą, organizuojami mokymai mokslininkams.  Plačiau

 • Laidos, skirtos atvirajai prieigai
  • LRT radijo laida „Žinių amžius“, skirta atvirajai prieigai.
   Laidos dalyvės: prof. R. Marcinkevičienė, prof. I. Žalėnienė, dr. G. Tautkevičienė ir dr. V. Petrikaitė.
  • Interneto TV laida „Mokslo sriuba“ laida, skirta atvirajai prieigai.
   Interneto TV laida „Mokslo sriuba“ – tai ne pelno siekianti jaunų žmonių iniciatyva, populiarinti mokslą visuomenėje.

 • Creative Commons projektas 
  2010 m. pradžioje Lietuvoje pradėtas vykdyti Creative Commons projektas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas operatyviai ir teisėtai keistis meno, mokslo ir kitais kūriniais internete. Plačiau apie projektą.

 • Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijosinformacija apie atvirąją prieigą