EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisSocialinio darbo
Valstybinis kodas6211JX081
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Ištęstinės studijos (Vilniuje) vykdomos sesijomis. Dviejų savaičių studijos vyksta intensyviai.  
1 savaitė teisioginio kantakto Universitete, likusios paskaitos realiu laiku ("online").
Dalis paskaitų negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Ištęstinės studijos (Kaune) vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. 
Penktadieniais užsiėmimai, negalintiems atvykti,  transliuojami realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
984 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos socialinio darbo magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose 

Šią programą aukštai įvertino ir akreditavo Europos tarptautinių studijų kokybės vertinimo ekspertų grupė.

Kaip vyksta studijos?
• Studijos vyksta semestrais (ištęstinių studijų – 4 semestrai, studijos vyksta sesijomis)
• Studijas sudaro trys pagrindinės dalys: 9 teoriniai studijų dalykai, praktika ir magistro baigiamasis darbas
• 1 semestre studijuoja 4 dalykus ir pradeda rengti magistro darbą; 2 semestre studijuoja 3 dalykus ir rengia magistro darbą; 3 semestre studijuoja 2 dalykus, atlieka praktiką ir rengia magistro darbą; 4 semestre rengia magistro darbą
• Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas
• Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys
• Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką
• Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą
  
Programos išskirtinumas:
Magistrantūros studijų programa Vaiko teisių apsauga yra vienintelė Lietuvoje socialinio darbo studijų krypties programa, kurios turinys yra specifiškai orientuotas į vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą.

Programos absolventai galės dirbti:
• dirbti visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos institucijose – valstybės institucijose, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose
• tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose
• stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas

Studijų programos vadovė

prof. dr. Brigita Kairienė

el. p. b.kairiene@mruni.eu    

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747